www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Kāds labums ir no reliģijas06.10.2005

Es zinu, ka tev visas reliģijas ir maldi, tāpat kā tās ir maldi ateistam. Ir ļoti viegli redzēt vienīgi reliģijas negatīvos aspektus, neņemot vērā tās pastāvēšanu kā cilvēciskuma izpausmi.

Taču man reliģija ir tikpat reāla un tikpat neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa kā plaušas vai aknas. Tas ir orgāns, kas darbojas kā starpnieks dzīvās būtnes meklējumos pēc savas dzīves un esamības jēgas.

Atsevišķa reliģijas sistēma, visticamāk, ir vairāk nekā jebkas cits saistīta ar valodu. Ļaudis parasti spēj izteikt augstāko individualitātes jēgu ar noteiktas reliģijas terminiem, rituāliem un simboliem. Cilvēkam garīgi nobriestot, šīs reliģijas simbolu utt. jēga viņam kļūst daudz nozīmīgāka un svarīgāka. Šie simboli utt. ir jēgas avots reliģijai tās plašākā nozīmē, un tādējādi tie ļauj reliģijai attīstīties un pilnveidoties plašos dialogos un debatēs, kas tiek organizēti, lai mēģinātu izprast tās jēgu.

Krišnas apziņas pamatā ir fundamentālas koncepcijas, kas saglabājas nemainīgas par spīti ticības un šaubu likstām. Šīs koncepcijas pārsniedz visas institucionālās robežas un ir augstākas par lomas modeļu neveiksmēm. Šie principi ir kā Polārzvaigzne, kas vienmēr paliek nekustīga kā ētisko vadlīniju ceļa rādītājs visā reliģiskās personas dzīvē.

Mēs nevaram īsti izskaidrot, kāpēc noteikta simbolu vai ideālu, vai rituālu vai jēgu sistēmu kopa (neņemot vērā svarīgo estētisko elementu) iespiežas mūsu apziņā, bet es domāju, ka šādām «samskārām»3 ir dziļa individuāli un sabiedriski psiholoģiskā nozīme. Cīnīties pret to vai noliegt to ir tikpat muļķīgi (varbūt pat muļķīgāk), nekā cīnīties pret savu tautību, rasi vai valodu. Kaut kādā ziņā tā ir pat svarīgāka par izcelšanās, ģimenes, tautas utt. piederību, jo tā netiek vienkārši uzspiesta, bet apzināti izvēlēta (par spīti mūsu ierobežotajām apziņas spējām, kad mēs izdarām šo izvēli).

Šīs izvēles pamatā ir elementi, kurus mēs neapzināmies, tāpēc pievēršanās reliģijai ir kā dabas katastrofa — plūdi vai vētra — ar tās pavadošajiem efektiem. Tāpēc no zināma viedokļa to nevar apstrīdēt — vai tā ir laba, vai slikta, mums ir jāuzticas, ka dievišķais, kas ir tās pamatā, dziļākajā nozīmē ir labvēlīgs par spīti tās iznīcinošajai izpausmei, kas to var pavadīt. Mūsu uzdevums ir atrast pozitīvo nozīmi un pieņemt grūtības, kuras rada negatīvie aspekti. Citiem vārdiem sakot, dabas katastrofās mēs domājam par to, kā izmantot dabas izpausto enerģiju pozitīvā veidā, nevis noliedzam to vai žēlojamies par notiekošo.

Noliegt, nevis pieņemt, nozīmē izvēlēties sarūgtinājuma un vilšanās ceļu, un parasti tā ir sevis noliegšana. Protams, lielākā daļa cilvēku, kas «aiziet» galu galā meklē jēgu citur — citā simbolu sistēmā vai jebkur citur. Tā ir likumīga prerogatīva. Es personīgi dodu priekšroku izvēlēties ticēt, ka ar mani notiekošajam ir pozitīva nozīme par spīti lielajām problēmām, ko rada šie pozitīvā un negatīvā pretstati.

Savā apziņā mēs raugāmies nevis uz neveiksmēm, bet gan uz ideāliem. Šajā gadījumā tie ir ideāli par kalpošanu Dievam, bhaktām un visai cilvēcei, par mīlošu Dievu, par vienotību mīlestībā ar dievišķo personīgo Būtni, sabiedrību, kas balstīta uz mīlestību un kalpošanu utt., un tā visa starpnieks ir noteikta simbolu sistēma. Estētikai šajā sistēmā ir ļoti liela loma. (Es varu piebilst, ka pēc maniem uzskatiem guru ir tikai sākums nevis beigas.)

Kaut kāda mērā lielākā daļa cilvēku, kas pievienojās Krišnas apziņai — gan tie, kas joprojām ir tajā iesaistīti, gan tie, kas turpina uz to tiekties (kā tie, kas piedalās šajā forumā), neatkarīgi no viņu pašreizējās attieksmes pret to, kādā noteiktā laikā juta, ka šie ideāli ir iespējami, pateicoties savai pieredzei bhaktu sabiedrībā. Vēl jo vairāk, jebkuras neveiksmes pēc tam nav pilnībā izdzēsušas šo pieredzi.

Diemžēl šīs neveiksmes ir reālas. Daudzi bhaktas joprojām meklē veidus, kā atjaunot pozitīvās lietas, kas parādījās vienlaicīgi ar viņu agrāko pieredzi Krišnas apziņā. Daži no šiem mēģinājumiem ir pilnīgi maldi, it īpaši, ja tie noliedz individuālās būtnes saprāta dinamisko nozīmi un evolūcijas nepieciešamību.

Vienmēr ir ieteicams izmantot intelektu, lai vēl labāk izprastu, kā iepriekšminētie ideāli var tikt sasniegti — bet nevis ar mūsu guru dāvāto simbolisko, estētisko un tradīciju resursu pilnīgu iznīcināšanu vai noliegšanu, bet gan ar savu cilvēcisko un intelektuālo resursu stiprināšanu. Mums ir jāturpina censties kalpot Dievam, kļūstot par ideāliem kalpiem, jebkādā veidā, uz ko mēs esam spējīgi.

http://www.gauranga.lv/


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv