www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Sahadža-Joga. 2.daļa – Metamodernais laikmets.21.03.2005

Pats grūtākais ir pārliecināt cilvēku par to, ka visā pasaulē viņš ir visaugstāk attīstītā būtne, ka viņam ir iespējams kļūt par brīnumainu personu, - skaistu, miermīlīgu, eņģelim līdzīgu. Runājot par mūsdienu pasaules reālo dzīvi, šis nav labākais veids pārliecināt cilvēku par to, kāds viņš var patiesībā kļūt. Cilvēkam liktenis ir lēmis tik daudz pazemojumus, tik ļoti ir iedragāta viņa vērtību sistēma – tas viss man liek domāt: ja es netikšu pie problēmu saknēm, man nebūs viegli paskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir jāizraujas no sev uzliktajiem rāmjiem, - lai veiksmīgi attīstītos un garīgi sevi pilnveidotu.

Mūsdienu cilvēkiem nav ne ārējā, ne iekšējā miera. Vienādi nelaimīgi ir gan bagātie, gan trūcīgie. Visur cilvēki kā ar aizsietām acīm meklē savu problēmu risinājumus. Mentālā (prāta) līmenī ar tam piemītošajiem ierobežojumiem intelekts ir spējīgs atrisināt noteiktas problēmas, ar kurām mēs sastopamies, esot briesmās. Tomēr tai pat laikā rodas citas problēmas. Patiesais visu problēmu atrisinājums atrodas cilvēka iekšienē, tas nav ārējos materiālajos apstākļos.

Patiesu un stabilu atrisinājumu, lai koriģētu visas dzīves nebūšanas, bēdas un nelaimes var atrast tikai: CILVĒKU MASVEIDA KOLEKTĪVĀ IEKŠĒJĀ PĀRVEIDE! Un tas nav nekas neiespējams! Patiesībā šāds process, kad notiek masveida cilvēku personības transformācija, jau notiek. Tas ir revolūcionārs atklājums, ka mūsdienu pasaulē ir iespējama veiksmīga masveida cilvēku kolektīvā transformācija caur Pašrealizāciju (Sahadža-Jogā). Šo milzīgo atklājumu pagaidām ir apliecinājušas tādu valstu – kā Amerikas, Anglijas, Francijas, Itālijas un Vācijas valdības. Man jāpiezīmē, ka es (Šrī Matadži Nirmala Devi, Sahadža-Jogas radītāja 1970. gada 5. maijā Indijā) neesmu šī darba iesācēja – tā ir spontāna Dievišķās enerģijas vēlme padarīt šo atklājumu un iespējas pieejamu visiem cilvēkiem (SJ kursi visā pasaulē, raksta tapšanas brīdī 114 valstīs ir – BEZMAKSAS), lai cilvēki paceltos uz augstākas attīstības pakāpes, kurā tie pilnībā varētu realizēt sevī apslēpto savu iekšējo potenciālu un pa īstam novērtēt un padarīt diženu sevi. Man vairums cilvēku ir kā akmenī sastingušas Dievības, kuras var pārvērsties par eņģeļiem pateicoties Kundalini enerģijas atmodināšanai.

Mēs dzīvojam Kali Jūgā – tas ir juku un konfliktu laikmets. Pēc tās seko Krīta Jūga – laikmets, kurā notiek sabiedrības masveida pārmaiņas jeb garīgās pieredzes atmodināšana – tas viss noved pie Satja Jūgas - Kosmosa Zelta laikmeta – patiesības un realitātes laikmeta, kad pilnībā izpaužas visā savā krāšņumā cilvēku garīgās īpašības un spējas. Saskaņā ar seno Purānu rakstu pareģojumiem: cilvēcei ir milzīga varbūtība izbaudīt Satja Jūgas iespējas,- tā atnesīs mieru, harmoniju un Dievišķo Mīlestību. Pirms aptuveni 30 gadiem parādījās pirmās pazīmes par Satja Jūgas tuvošanos – sākās pārejas periods uz to – Krīta Jūga, kuras laikā iespējama unikāla cilvēku sevis garīguma apzināšanās, kad cilvēciskās eksistences līmenī ir sajūtama Visurcaurplūstošā Dievišķā enerģija – Paramčaitaņja jeb Svētais Gars. Ir pareģots, ka šīs Dievišķās Enerģijas izpausmes atnesīs Satja Jūgu – cilvēku izaugsmes un garīgās attīstības laikmetu. Visas pazīmes liecina, ka tas ir Patiesības laikmets, kas tagad iestājas, un mēs varam skaidri redzēt, ka visparastākie cilvēki apzinās absolūto realitāti un patieso īstenību ar Sahadža-Jogas palīdzību.

Sahadža-Joga: tā ir spontāna katra cilvēka apziņas savienošanās ar Visuresošo Dievišķo enerģiju. Šī savienība rodas pateicoties cilvēkā apslēptās iekšējās enerģijas Kundalini atmodināšanai – masveidā visās pasaules valstīs.

Krīta Jūgai ir arī cits raksturojums, saskaņā ar to, tai sākoties tiks atmaskots viss viltus reliģiju falšs un neīstenums, kā arī pie varas esošo cilvēku nepatriotisms un negodīga rīcība. Tiks atmaskoti visi viltus sludinātāji, dažādu kultu vadītāji un visas tās organizācijas, kuras izplata melus un naidu Dieva vārda aizsegā, jo patiesība atrod sev ceļu Krīta Jūgā spontāni. Pie tam visi korumpētie tā saucamie biznesmeņi un viltus “guru” tiks pilnībā atmaskoti.

Vēl viena svarīga Krīta Jūgas laikmeta īpašība ir tāda, ka pie vismazākām cilvēku novirzēm no savas Dharmas (Kosmiskie Likumi) Dievišķā Enerģija nekavējoties veiks atbilstošās korekcijas un izmaiņas. Tas nozīmē to, ka šajā laikā mēs pilnībā izbaudām savas tagadnes vai pagātnes karmas (rīcības iepriekšējās dzīvēs) augļus jeb sekas. Mēs tagad 100 % saņemam to, ko esam sējuši savās iepriekšējās dzīvēs. Ja cilvēki ir rīkojušies saskaņā ar Dieva Likumiem, tagad tie var baudīt laimīgu eksistenci un savu vēlmju piepildījumu. Turpretī – ja tiek pieļautas novirzes un Dieva Likumu neievērošana, atmaksa par to tiek saņemta nekavējoties, jau šīs zemes dzīvē. Iespējams, ka Krīta Jūgā cilvēkiem būs jāsaņem daudz ciešanu un tā ir liela nelaime, taču rekomendējas ar cieņu izturēt šos pārbaudījumus.

Šīs ciešanas protams varēs un var izbēgt, ja cilvēki savas garīgās aupšupejas rezultātā sasniedz sava gara stāvokli, ko mēs Sahadža-Jogā saucam par Savienību ar Dievišķo Enerģiju. Krīta Jūgā tāda visa veida atmaskošana un ciešanas turpināsies tik ilgi, kamēr mēs nepieņemsim absolūtā garīguma ceļu un sāksim iet pa to – jo tas ir vienīgais pareizais un nesošais apmierinājumu. Neskatoties uz Krīta Jūgas negatīvo pusi – Īsteniem Patiesības meklētājiem šis ir ļoti labvēlīgs laiks. Šai laikā atklājas unikālas sevis pārveidošanas iespējas un garīgi attīstoties Patiesības Meklētāji sasniegs ļoti augstu līmeni.

Vienlaicīgi ar to visu – Krīta Jūgas laikmetā pateicoties Dieva Visurcaurplūstošajai Mīlestības un Piedošanas enerģijai jeb Svētajam Garam – tā spēks ir tāds, ka cilvēki, kuri ir izdarījuši kļūdas un pārkāpuši Dieva likumus un tagad saņēmuši par to sev ciešanas – tiks no tām atbrīvoti,- pateicoties šīs Visurcaurplūstošās enerģijas svētībai. Vēl vairāk, senajās Purānās ir teikts, ka potenciālā apslēptā enerģija Kundalini (iedzimtais spēks, virzošs cilvēkus uz kaut kā augstāka meklējumiem, nodrošinot cilvēkiem augšupeju) tiks atmodināta un dos Meklētājiem Pašrealizāciju jeb Sevis Iepazīšanu. Šī enerģija arī dāvās fizisku, emocionālu, mentālu un garīgu svētlaimi un visas problēmas, kuras rada mūsu iekšējā būtība, tiks atrisinātas caur spontāno Kundalini enerģijas attīrošo un atjaunojošo un harmonizējošo darbību. Tādējādā ceļā tiks atrisinātas cilvēku individuālās un kolektīvās problēmas, kuras paši cilvēki ir radījuši. Šī skaistā realitāte attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kuri pateicoties savai garīgajai augšupejai sasniegs augstāk minēto Sevis Iepazīšanas stāvokli jeb Pašrealizāciju. Tādi ir senie pareģojumi, kuru piepildīšanos mēs tagad varam novērot.

Indiešu gudrais Brhigumuni, kuru var uzskatīt par pionieri dotajā jomā, bija pirmais diženais astrologs. Savā grāmatā “Nadi Granth” viņš ļoti skaidri izklāstīja pareģojumus, kuri attiecas uz mūsdienās notiekošo. Viņš īpaši uzsvēra, ka Kundalini spontāni atmodusies caur Sahadža-Jogu, kļūs par līdzekli kā individuālajai, tā arī kolektīvajai cilvēku masveida vispasaules transformācijai, pateicoties Liela Joga inkarnācijai un viņa mācības izplatībai. Esot par nepārspējamu Kundalini enerģiju pārvaldošu meistaru, šis jogs iemācīs visiem cilvēkiem senos sevis pārveidošanas noslēpumus.Šis vēsturiskais periods, aprakstīts Bībelē kā Pēdējā Tiesa un Korānā kā Kijama ir – Augšāmcelšanās laiks. Astroloģijā to dēvē par Ūdensvīra laikmetu – par atdzimšanas un lielas garīgās attīstības uz Zemes laiku. Tādā veidā šis pēdējais izrāviens cilvēces evolūcijā caur Tīro dievišķo zināšanu apguvi pēc Pašrealizācijas pakāpeniski novedīs pie jaunas rases jaunam laikmetam radīšanas. Un šīs zināšanas ir domātas nevis kā agrākajos laikos šauram priviliģētu personu lokam, bet visas pasaules labklājībai. Visa cilvēciskā rase var tikt atjaunota un pārveidota. Dharma, taisnīgums un labās īpašības atkal kļūs par ikdienišķās dzīves neatņemamiem atribūtiem, un cilvēki dzīvos mierā, saskaņā ar sevi un dabu un cits ar citu.

Tomēr tai pat laikā Krīta Jūga var būt vēl nesaskatāma lielam daudzumam cilvēku, jo Kali Jūgas izpausmes vēl ir jūtamas lielā daļā pasaules, pie tam visvairāk Rietumu civilizācijā,pie tam tur šīs izpausmes arī ir iesakņojušās visdziļāk. Mūsdienu Rietumu pasaules modernā kultūra ļoti agresīvi ielaužas Austrumu kultūrā, vedinot jaunatni uz necienīgu, vieglprātīgu, virspusēju un haotisku dzīvesveidu. Rietumos cilvēki pagrimst dēļ savas antidievišķās un sevi ārdošās uzvedības.Cilvēki kļūst tendēti uz vulgāru un amorālu uzvedību, pieņemot visu, kas noved pie pašiznīcināšanās. Indijā daudziem cilvēkiem bija šī ticība, šī iedzimtā cieņa pret Dieva Likumiem un vispārējo kosmosa harmoniju. Bērna nevainības tīrajā stāvoklī praktiski katram cilvēkam ir sajūtama Visuvarenā Dieva klātesamība. Taču laikam ritot cilvēku attieksme pret Dievu mainās un cilvēki sāk ticēt citiem spēkiem – politiskajiem, ekonomiskajiem vai sociālajiem. Tīra ticība Dieva labvēlībai arī var pagrimt līdz tādām destruktīvām reliģijas formām kā ortodoksālā kristietība, sektantisms, fundamentālisms, fanātisms, viltus guruisms, melnā maģija un burvestības. Ar laiku cilvēki var zaudēt ticību jel kam, pat paši sev. Taču vismaz Latvijā šai melnajai perspektīvai pieliek punktu nemanāmā, bet notiekošā Sahadža-Jogas izplatība un ir cerība ka ar šo rakstu palīdzību cilvēki varēs šajā interneta portālā pēc ļoti vienkāršas pamācības caur Internetu saņemt savu Pašrealizāciju. Raksta autors izsaka lielu pateicību šim portālam, kas pirmais visā pasaulē latviešu valodā Internetā publicēja rakstu par Sahadža-Jogu un tās radītāju Šrī Matadži Nirmala Devi.

Guntis Strautnieks
E-Mail: guntis.str@mail.ru

Visu resursu apkopojums http://www.sahaja.ru/.


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv