www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Konstance, Donats
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
RV pārdomas. Kā cilvēks apzinās sevi pēc nāves?24.06.2005

RV pārdomas. Kā cilvēks apzinās sevi pēc nāves?
Pārdomas radās palasot ezoterisko organizāciju rakstu darbus jo skaidras atbildes uz to netiek dotas. Kad jautāju tieši organizāciju pārstāvjiem, tad atbildēs var just nedrošību un nepārliecinātību par to ko paši stāsta.Tādēļ aicinu Jūs izteikt savas domas par šo jautājumu:-).

Manas domas mainās regulāri  šajā jautājumā sākot ar pilnīgu neticību, tad mazu cerības stariņu un beidzot ar eiforiju...

Kristieši

Citē katrs savu pantiņu no Bībeles un tos, kurus viņiem ir izdevīgāk...
Sākot ar Jēzus Kristus sludināšanu mirušo valstībā...un beidzot ar to, ka visi augšāmcelsies uz Lielo tiesu...
12. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem.
13. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem.
utt.
http://www.bibele.lv/

Latviešu ticībā


„...Latviešiem šī pēcnāves mistērija bija ļoti vienkārša un saprotama. Pēc nāves augums, ko paņem Zemes māte savā ziņā, nekad vairs neatgriezīsies virs zemes. Dvēsele aizies pie Dieva no kurienes viņa ir nākusi. Velis, vēl kādu laiku paliks Zemes mātes ziņā līdz ļaudis paši viņu izdzēsis, aizmirstot savu senču piemiņu.

Dvēsele un velis ir divi atšķirīgi jēdzieni, ko daži vēl jauc nepārzinot mūsu mitoloģiju. Velis ir starpnieks starp dvēseli un augumu, enerģija, kas cilvēkam dzīvam esot liek viņam apzinīgi darboties. Dvēselei atstājot augumu šī enerģija vēl turpina eksistēt, tāpat kā gaisma vai skaņa turpina eksistēt pēc viņu avota izbeigšanos......”

http://www.pbla.lv/izglitiba/dainas/veli.htm


Antroposofi.

”... Ko šādā brīdī pārdzīvo mirušais? Pirmais mirklis viņam ir neparasti gaišs un svinīgs. Ir nokritis kāds aizskars un mirušais ir iegājis garu pasaulē, kuru zemes dzīves laikā viņš tikai ir apjautis. Tagad tā viņam ir realitāte. „Es esmu gars starp gariem!”, viņš pārdzīvo. Pamošanās garu pasaulē nāves brīdī ir viens no skaistākajiem mirkļiem cilvēka esamībā.
Pēc tam mirušais redz savu nodzīvoto dzīvi plašā panorāmā. Viņš redz vienlaicīgi visus savas dzīves notikumus kā vienotā attēlā. Mirušais apcer savu nodzīvoto dzīvi! Viņš meklē augstāku jēgu šai dzīvei. Cik labi ir, ja palicēji spēj veltīt mirušajam savas labās domas, apdomāt to, kāda nozīme aizgājējam bija viņu dzīvē. Tas palīdz mirušajam pašam labāk tikt skaidrībā ar nodzīvotās dzīves augstāko jēgu kas tik ļoti un radikāli atšķiras no mūsu sabiedrības pieņemtajiem standartiem par to.........”

Uldis Saveļjevs http://www.antroposofija.lv/index.php?lapa=raksts&id=0004

Rozenkreiceri

Līdzīgi antroposofiem, bet ar piebildi, ka ir jānodala apziņa un domāšana kā tāda. Tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas, jo domāšanas process notiekas mijiedarbībā dvēseles vibrācijai ar smadzeņu darbības vibrāciju un ja pēc nāves smadzenes atmirst, tad nebūs tāda domāšana kā mēs to izprotam tagad un ieslēgsies cits apziņas stāvoklis , kuru mums pagaidām te lielākoties neizprast...
Visas filozofijas un reliģiskās kustības(to skaitā arī rozenkreiceri) savus secinājumus ir taisījušas pēc atklāsmēm un eksperimentiem pēc  šīs zemes mērauklas...un vispār no turienes neviens nav atgriezies...lai apstiprinātu jeb noliegtu šīs atklāsmes un secinājumus...
http://www.amorc.org.ru/

 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv