www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Līksma, Bārbala
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Sahadž Marg 09.09.2005

Kas ir Sahadž Marg?

Sahadž Marg, tulkojumā no sanskrita - "Dabiskais ceļš" - ir radža jogas (prāta jogas) garīgās apmācības sistēma, kuras pamatprincips ir meditācija uz sirdi. Šīs sistēmas praktizēšana balstās uz principa, ka Dievs ir visvarens, un tādēļ piepilda ar sevi katra cilvēka sirdi. Praktizēšanas mērķis - tikai un vienīgi garīgs: vienotība ar Dievu, vai citiem vārdiem sakot, savas dievišķās dabas realizācija, sava augstākā "Es".
Meditācija - tā ir nepārtraukta doma, kas vērsta uz kaut ko vienu. Sahadž Marg pamatlicēji uzskatīja, ka "mēs meditējam uz to, par ko vēlamies kļūt". Tādejādi ar Garīgā Meistara atbalstu, un viņa vadībā, praktikanti (abhjasi) meditē uz Dievišķā klātbūtni sirdī, kā vistiešāko paņēmienu mērķa sasniegšanai.
Sahadž Marg meditācija - vienkārša praktizēšana, kas viegli integrējama pat visnoslogotākajā dzīves ritmā. Meditācija ir pieejama jebkuram, kurš vēlas praktizēt šo sistēmu. Šeit nav maksas par apmācību.

Kas unikāls ir Sahadž Marg sistēmā?

Pārraidīšana: tā ir dievišķās enerģijas (pranahuti) izmantošana cilvēka transformācijai. Pranahuti - no "prana" (dzīve) un "ahuti" (piedāvājums) - vissmalkākās dievišķās plūsmas piedāvājums vai pārraidīšana, kura ar Garīgā Meistara palīdzību tiek ievadīta abhjasi sirdī. Šis process veicina maigu prāta novirzi uz Absolūto.
Tāpat kā enerģija, tā arī domas, runa un garīgums var būt pārraidīti.
Kad pārraidīšana tiek veikta praktikanta sirdī, viņš piepildās ar spēku, kas ir augstāks par viņa paša spēku; kā rezultātā ne tikai viņa evolūcija virzās ātrāk, bet viņš būtībā kļūst neatkarīgs no paša spējām progresēt. Šī pārraidīšana dod neierobežotas izaugsmes iespējas jebkuram šo sistēmu praktizējošam.
Attīrīšanās: saskaņā ar Sahadž Marg viss, ko mēs darām un domājam, atstāj mūsu prātā un sirdī iespaidus (samskaras) Dzīves gaitā šīs samskaras noslāņojas un veido tieksmes, kuras nosaka mūsu uzvedību un aizkavē garīgās izaugsmes iespējas.
Sahadž Marg noteicis, ka pat tad, ja sasniegti zināmi panākumi meditācijā, bet samskaras nav izdzēstas, tās kļūs līdzīgas sēklām, kuras uzdīgst un uzplaukst, ja tiek izveidota labvēlīga vide. Sahadž Marg piedāvā īpašu metodi - attīrīšanos, kas izdzēš tieksmes un sagatavo praktikanta pārraidīšanai.

“Meditācija un attīrīšanās līdzsvaro un balsta viena otru
mūsu evolūcijas labā. Tikai meditācija bez attīrīšanās, manuprāt, ir bezjēdzība.
Tā līdzinās jaudīgam auto, kurš iestidzis dubļos un dūņās.
Un tikai attīrīšanās atgādina situāciju, kad Jūs esat uz laba ceļa,
bet automobilī bez dzinēja.” *

MEISTARS

Sahadž Marg sistēmā tiek uzskatīts, ka praktizējošam šo sistēmu ir nepieciešama spējīga Garīgā Skolotāja vadība, lai varētu sekmīgi virzīties uz nosprausto mērķi, izvairoties no ego slazdiem un paškrāpšanas. Termins "Meistars" šajā kontekstā ir persona, kura ir kļuvusi par sevis paša Garīgo Skolotāju, un kalpo cilvēcei, palīdzot tiem, patiesi meklējošiem, kļūt par sevis paša skolotāju.

“Garīgums līdzinās kalnā kāpšanai. Sākumā tas ir ļoti
viegli. Bet, ja Jūs tiešām vēlaties sasniegt virsotni, drīz
vien ceļš kļūst tik tikko saredzams. Mums jāmeklē tas.
Tādēļ jau augšupejošam ir ceļvedis. Ceļvedis zina ceļu,
pat ja tas nav saredzams.”*

Preseptori

Preseptori - tie ir abhjasi, kurus ir sagatavojis Meistars, un kuriem ir ļauts ievadīt citus Sahadž Marg sistēmā, kā arī noturēt meditācijas grupās un individuālās meditācijas (sēdēšanas). Šo sēdēšanu laikā Preseptors nosūta Meistara pārraidīto dievišķo enerģiju abhjasi sirdī, attīrot to no samskarām un piepildot ar pranahuti Tādā veidā Meistars dod katram abhjasi garīgo labklājību.

Praktizēšanas uzsākšana

Pirms meditācijas praktizēšanas uzsākšanas, Preseptors notur ar Jums trīs secīgas ievadsēdēšanas. Katra sēdēšana ilgst 30 minūtes.

Būtiskākie praktizēšanas elementi:

Ikdienas praktizēšana

Rīta meditācija: Meditācija uz dievišķo gaismu sirdī.
Vakara attīrīšanās: Lai izdzēstu visus dienā sakrātos iespaidus.
Nakts lūgšana: īsa lūgšana - meditācija pirms gulētiešanas, lai arī miegā stiprinātu mūsu garīgo mērķi un saikni ar mūsu dievišķo būtību.

Turpmākie palīgi

Pastāvīga kavēšanās atmiņās.
Pastāvīgi paturēt prātā mūsu saikni ar Dievišķo un kavēties atmiņās.

Dienasgrāmata.
Sistemātiska meditēšanas un citu saistītu izjūtu pierakstīšana, lai palīdzētu kavēties atmiņās un sekotu garīgai izaugsmei.

Individuālās meditācijas un meditācijas grupās.


Vismaz vienu reizi nedēļā abhjasi notur meditāciju grupā (satsang), lai saņemtu Meistara pārraidīto dievišķo enerģiju, un stiprinātu individuālo praktizēšanu.
Vismaz vienu reizi divās nedēļās abhjasi jāatrod laiks, lai tiktos ar savu preseptoru individuālajā sēdēšanā, kur notiek dziļāka attīrīšanās.

______
* Visi citāti ņemti no sarunām ar Šri P.Radžagopalačari, kurš ir šīs sistēmas īstenais Meistars.

"Dievs nav atrodams kādas reliģijas vai sektas ietvaros.
Viņš nav ietverams nedz zināmās formās, nedz svēto rakstu lappusēs.
Mums jāmeklē viņš mūsu sirds dziļumos".
/Babudži/

Šri Ram Čandras Misija

Tā ir starptautiska organizācija, kuru 1945.gadā, par godu savam guru un Sahadž Marg sistēmas pamatlicējam Šri Ram Čandra no Fategarhas (pazīstams kā Laladži), nodibināja Šri Ram Čandra no Šahdžahanpuras (pazīstams kā Babudži).

Šodien Meistara Šri Partasarati Radžagopalačari (Čaridži) vadītā misija ir pārstāvēta katrā pasaules valstī. Čaridži ir pieejams katram abhjasi, kurš tiecas pēc viņa un viņa garīgās apmācības. Visu gadu Jums ir dota iespēja satikties ar viņu semināros NVS valstīs un ārzemēs (Indijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, ASV u.c).
Aicinu Jūs praktizēt Sahadž Marg un garīgi pilnveidoties Jūsu pašu labā!

........................................................................................................................

Tuvāko informāciju par Sahadž Marg Jūs varat saņemt pēc adreses: Rīga, Slokas iela 18, dz.007 ceturtdien 18.15, svētdien 10.15, tālr.: 7600656, Samirs.
http://www.srcm.org/http://www.sahajmarg.org/ .

.................................................................................................................................

Trešdien, 14. septembrī pulksten 18:30 Meditācijas centrā Rīgā, Slokas ielā 18 būs Atvērto Durvju diena.
Latvijā viesosies Preseptors Djurais no Indijas.Tiekat mīļi aicināti noklausīties lekciju un saņemt atbildes uz Jūsu jautājumiem.

.................................................................................................................................
Foto no http://www.srcm.org/ .


 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv