www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Venta, Salvis, Selva
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Daijo ieteikts raksts. Neparastie bērni09.09.2005

  Jaunais gadsimts atnes mums jaunus pārsteigumus. Skolnieku vecāki arvien biežāk izjūt, ka ar izglītības sistēmu kaut kas nav īsti kārtībā... Ģimenē aug  neparasts bērns… Viņa klātbūtne mājiniekus gan priecē, gan mulsina, gan reizēm pat sāpina…Skolotāji ir izmisumā, jo bērns neiekļaujas nekādos rāmjos… Biedējošas diagnozes, bezjēdzīga ārstēšana, pesimistiskas nākotnes prognozes…


Kaut arī liels literatūras klāsts un masu mēdiji pieskaras psihes fenomeniem, to patiesā daba vēl joprojām lielā mērā atrodas mistikas plīvura, baiļu un pat krasa nolieguma un naida aizsegā. Daudzas psihiskās spējas izmantojam ikdienā, taču to eksistenci neapzināmies vai noliedzam: intuīciju vai pareģojošu sapni nesaistām ar psihes spēju nolasīt informāciju no Visuma energo-informatīvā lauka, atklāsmes it kā “no zila gaisa” nesaistām tās ar spēju “gaiši zināt”. Patiesības mirkļos izjūtam enerģijas plūsmas pastiprināšanos ķermenī, kritiskos brīžos domās dzirdam brīdinājumus, izjūtam savā ķermenī otra cilvēka sāpes, ieejot svešā telpā, jūtam tajā “sliktas enerģijas”, taču mēs nenojaušam, ka tā izpaužas mūsu dabiskās psihiskās spējas.


Mēs funkcionējam kā “raidītāji”, sūtot ārā savas domas, jūtas un emocijas, un mūsos ir “iebūvēts” mehānisms šādas informācijas uztveršanai. Varam tai pievērst uzmanību, uzticēties tai un to izmantot, vai arī to ignorēt. Lielākā daļa diemžēl izvēlas otro. Esam pieradināti, ka visai informācijai ir jānāk caur mūsu fiziskajiem maņu orgāniem. Psihes uztveres spējas neiederas mūsu realitātes ainā un nesaskan ar rietumu kultūras valdošo uzskatu sistēmu – materiālismu.


Spējas, kuras esam raduši definēt kā “ekstra-“ un “para-“, patiesībā ir dabiskas vesela, integrēta cilvēka spējas. Par “paranormālām” saucam parādības, kuru cēloņus ar ne-vesela cilvēka energo-informatīvās sistēmas aizbloķētajiem uztveres kanāliem nav iespējams uztvert un interpretēt. Mūsu uztveres kanālus bloķē mūsu sistēmā uzkrātās negatīvās emocijas un no objektīvajiem Visuma likumiem atšķirīgās domu formas un uzskatu sistēmas. Radot nosaukumus ar “ekstra-“un “para-“ sākumā, par atskaites sistēmu ņemta cilvēces dominējošā vairākuma ierobežotā pieredze un valdošās uzskatu sistēmas pieņēmumi par to, kas ir “norma” - pieņemot tikai to nelielo daļiņu no objektīvās realitātes, kuru iespējams uztvert ar nobloķētu uztveres sistēmu.


Liela daļa mūsdienu bērnu dzimst ar paaugstinātām sensorajām un psihiskajām spējām, taču viņiem nav konteksta, kurā tās saglabāt, attīstīt, izpaust, izprast un konstruktīvi izmantot. Viņu uztveres sistēma reaģē uz daudz vairāk stimuliem, nekā esam raduši uztvert. Tādi bērni var dzirdēt skaņas, kuras mēs nedzirdam, redzēt krāsas un gaismas, kas citiem nav saskatāmas. Viņi ir īpaši jūtīgi visās sfērās. Viņi spēj lasīt un raidīt domas, un pat Cilvēku domas kilometriem tālu var iedarboties uz viņu apziņu, radot milzīgu apjukumu. Viņi spēj redzēt auras un ne-miesiskas būtnes, spēj uztvert informāciju tiešā veidā. Bērni var reaģēt fiziski uz to pārtiku un substancēm, ar kurām citi tiek galā tīri labi. Viņi ir jūtīgi pret nedabisko, sintētisko uzturā, higiēnas precēs, apģērbā un attiecībās. Viņi uztver un reaģē uz citu cilvēku slēptajām negatīvajām emocijām un domām, nemākot aizsargāties no šīs negativitātes gūzmas. Viņu izmisums izpaužas kā vardarbība. Viņi redz patoloģijas visdažādākajās struktūrās un nav iebarojami ar meliem un puspatiesībām, un tādēļ nereti atsakās pieņemt skolā mācīto.


Vai viņam piemīt “sindromi” un “traucējumi”? Vai arī tie ir vienkārši bērni daudz augstākā cilvēces attīstības fāzē, nekā mēs šajā pasaulē, kurā vēl oficiālā līmenī neeksistē koncepcija šādai iespējai? Bērniem pašiem vēl nav izpratnes, ko darīt un kā tikt galā ar spējām, kuras lielais vairums cilvēku vēl joprojām uzskata par ne-normālām vai para-normālām. Zem smagā sabiedrības spiediena un neizpratnes daudzi bērni no šīm dabiskajām spējām atsakās, gala rezultātā pakļaujot sevi izmisumam, depresijai un pat pašnāvībai. Izglītības sistēma un audzināšanas metodes nespēj nodrošināt viņu vajadzībām atbilstošu vidi un mācību programmas. Viņiem tiek diagnosticētas hiperaktivitāte un uzmanības deficīta sindroms… viņiem paraksta zāles…


Vecāki, psihologi un pedagogi nezina, kādēļ šie bērni ir savādāki, un tādēļ nespēj viņiem palīdzēt.
Zinātne ir pierādījusi, ka visas parādības var izskaidrot kā apziņu, enerģiju un informāciju, un to mijiedarbību. Kosmisko procesu rezultātā Zemes enerģētiskā vibrācija strauji paaugstinās, un tam ir ārkārtīgi spēcīga ietekme uz mūsu apziņu. Pieaugušo apziņai vēl jāmainās līdzi Zemes vibrācijas straujajām izmaiņām, bet bērni jau dzimst sagatavoti tam Zemes stāvoklim, kāds tas būs vēl pēc dažiem gadiem. Taču – viņus audzina un skolo vecajā sistēmā rūdītās pieaugušo paaudzes, grūstošās sistēmas pārstāves. Šie bērni neiekļaujas šādā ainā! Viņi gatavi laikam, kad ekstrasensorās spējas tiks uzskatītas par dabisku dzīves faktu, un kad telepātiska komunikācija būs ikdienas norma. Viņi jau tagad apzinās, ka informācijas iegūšanai nav jāvēršas pie kādiem ārējiem avotiem, jo visa informācija ir atrodama sevī pašā. Tas nozīmē, ka mūsu uzskati par “pareizo” bērnu attīstības ātrumu un snieguma standartiem būs nepārtraukti jāmaina, jo citādāk tie kļūs bezjēdzīgi.


Dažādu nozaru zinātnieki un speciālisti ir konstatējuši faktu, ka šodien saskaramies ar bērniem, kuriem ir pavisam citāda DNS, īpašs ķermeņa magnētiskais starojums, savādākas iekšējo orgānu funkcijas un īpašas psihiskās spējas.


Starptautiskajā apritē šie bērni, atkarībā no viņu specifiskajām īpatnībām un uzdevumiem, tiek saukti par indigo bērniem, kristāliskās vibrācijas bērniem, bērniem ar īpašām psihiskām spējām, zvaigžņu bērniem, varavīksnes bērniem, delfīnu bērniem, gadu tūkstošu mijas jeb zelta laikmeta bērniem, AIDS bērniem u.c. Ja mēs pratīsim izmainīt savu domāšanu un attieksmi pret bērniem, tad potenciāli visiem bērniem būs iespējas attīstīt Dieva dotās dāvanas – jo visi bērni ir īpaši!

http://www.geocities.com/jaunalaikmetaberni/

 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv