www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sibilla, Teika, Lita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Ar skaitļiem saistītie ticējumi13.10.2005

Aizspriedumu dzīvīgums.

Kad mēs lasām par to, ka pūšļotāja iedevusi slimniekam septiņus ārstniecības augu sainīšus, likusi nostādināt septiņos ūdeņos, bet pēc tam septiņas dienas dzert šīs zāles pa septiņām karotēm, mums ir skaidrs, ka te izpaužas māņticība, kas ir cilvēku tumsonības un nezināšanas rezultāts.

Lai cik tas dīvaini, tomēr ar skaitļiem saistītie aizspriedumi ir ļoti dzīvīgi. Mūsdienās jauni, izglītoti cilvēki it kā pa jokam saskaita autobusa vai trolejbusa biļetes numura ciparus, cerēdami uz 'laimīgo' biļeti; ja komandējumā jādodas pirmdienā, cenšas izbraukumu pa kādu dienu novilcināt; jūtas gluži apmulsuši, ja, sēžot pie svētku galda, pēkšņi pamana, ka sapulcējies 'velna ducis', tas ir, trīspadsmit cilvēku. Kāpēc tas tā? Kāds tam izskaidrojums?

Kultūras vēsture rāda, ka ar skaitļiem saistītie aizspriedumi cilvēkiem bija raksturīgi jau ļoti senos laikos. Par skaitļu mistikas, tāpat kā citu slepeno mācību šūpuli tiek uzskatīta senā Haldeja.

Skaitļu mistikas dzimtene.

Jau Bībelē minētā Haldeja ir zeme Persijas jūras līča piekrastē starp Tigru un Eifratu. Tur atradās senās valstis Asīrija un Babilonija, kas arī minētas ja Bībelē.

Pateicoties zinātnieku veiktajiem izrakumiem, izdevies atrast daudz rakstisku pieminekļu un visai sīki izpētīt senās Haldejas vēsturi un kultūru.

Senajiem haldiešiem bija diezgan plašas zināšanas astronomijā un matemātikā. Tā, piemēram, viņi bija tie, kas sadalīja zvaigznes pa zvaigznājiem un deva tiem nosaukumus. Viņi izpētīja redzamo Saules gadskārtējās kustības ceļu debesīs, tas ir, ekliptiku, un piešķīra īpašus nosaukumus zodiaka zvaigznājiem, izpētīja Mēnessun planētu ceļus. Viņu dotie 12 zodiaka zīmju nosaukumi - Jaunava, Svari, Dvīņi un citi - saglabājušies līdz mūsdienām. Novērojot Saules kustību, viņi izskaitļoja, ka ekvinokcijas dienā no lēkta līdz rietam tā apraksta debesu velvē pusapli, kurā redzamais Saules caurmērs ieiet tieši 180 reizes. Tāpēc viņi sāka katru pusapli dalīt 180, bet pilnu apli - 360 daļās, kā to dara ģeometrijā arī tagad. Viņi ievēroja, ka Mēness un Saules aptumsumi notiek pēc zināma laika posma, un iemācījās visai precīzi tos paredzēt. Laiku haldieši mērīja ar ūdens un Saules pulksteņiem. Diennakti dalīja 12 dubultstundās, stundu - 60 minūtēs, bet minūti - 60 sekundēs, kā to kopš tiem laikiem līdz mūsdienām dara visas tautas.

Lai veiktu nopietnus pētījumus astronomijā, haldiešiem bija nepieciešams pamatīgas zināšanas matemātikā. Tāpēc tolaik attīstījās matemātika, it īpaši aritmētika. Viņi apguva ne tikai četras aritmētiskās darbības, bet prata aī kāpināt skaitli kvadrātā vai kubā, izvilkt skaitļa kvadrātsakni vai kuba sakni. Viņi zināja aritmētisko un ģeometrisko progresiju. Interesanti, ka līdztekus skaitīšanas sistēmai haldieši, izdarot lielus aprēķinus, lietoja arī sešdecimālo sistēmu, tas ir, mūsu desmitnieka lomā viņiem bija skaitlis 60, simtnieka (10²) lomā - skaitlis 60² utt. Sešdecimālo numerāciju viņi ieviesa arī attiecībā uz daļskaitļiem. Babilonijas sešdecimālos daļskaitļus Rietumeiropā lietoja līdz XVI gadsimtam, kad ieviesa decimālos daļskaitļus, bet Krievijā tie sastopami vēl 1703. gadā izdotajā Magņicka aritmētikā, no kuras, kā zināms, mācījās Lomonosovs.

Haldieši guva panākumus ne tikai astronomijā un matemātikā, bet arī ķīmijā, celtniecībā, medicīnā. Taču visas šīs zinātnes nozares bija pakļautas reliģijai. Visu Haldejas dzīvi stingri regulēja visdažādākie reliģiskie noteikumiun priekšraksti. Astronomijas atklājumi tika izmantoti astroloģijas mērķiem, Šai viltus mācībai, kas sludināja, ka pēc debesu spīdekļu izvietojuma it kā varot uzzināt dievu gribu un pareģot nākotni.

Arī matemātika, tāpat kā astronomija, haldiešiem kalpoja galvenokārt ar mistiku un māņticību saistītiem mērķiem. Senie haldieši pielūdza daudz dažādu dievu un garu. Viņi pielīdzināja dievībai septiņus debesu spīdekļus: Sauli, Mēnesi un piecas vienkārši ar aci saskatāmas planētas (Merkuru, Veneru, Marsu, Jupiteru un Saturnu). Haldiešu diev hierarhijas priekšgalā bija divas dievu trijotnes. Saistībā ar dievu skaitu un astroloģiskajām koncepcijām skaitļi 7, 3, 6, 12 un 60 tika uzskatīti par svētiem. Skaitļu rindā no 1 līdz 60 katram dievam bija savs īpašs skaitlis. No Nīnives bibliotēkā atrastās tabulas mēs uzzinām, ka, piemēram, dievam Belam bija piešķirts skaitlis 20, Mardukam - 11, Mēness dievam Sinam - 30, bet zemākajiem gariem - daļskaitļi; utukam - 30/60 jeb 1/2, maskimam - 50/60 jeb 5/6 utt.

Šie fantastiskie priekšstati par skaitļiem tad arī noved pie tā, ka haldiešu dzīvē bija plaši izplatīta skaitļu mistika un simbolika. Veidodami svēto skaitļu kombinācijas, haldieši centās atklāt dabas un dievību dziļākos noslēpumus. Tālab viņi sadalīja skaitļus saskaitāmajos, reizinātājos, kvadrātu summā utt. Tā, mūžibas simbolu, viņi sadaļija divos saskaitāmajos: 653 = 292 + 361; sareizinājuši šīs vienādības abas puses ar 5, viņi ieguva: 3265 = 1460 + 1805; pirmais no šiem skaitļiem pārstāvēja haldiešu astronomijā nozīmīgo Fēniksa zvaigznāja periodu, otrais - Sīriusa un trešais - Mēness periodu.

Savas vēstures heroisko periodu haldieši izteica ar skaitli 60 X 63 gadi. Horsabadā - pilsētā, kuru dibinājis valdnieks Sargons II, viņam veltītais uzrkasts stāsta, ka pilsētas sienu garums ir 20 X 3265  + 40 X 1460 pēdas. Tam vajadzēja nozīmēt, ka pilsēta pastāvēs 20 Fēniksa un 40 Sīriusa periodus. Arī skaitļa 653 kvadrāts tika uzskatīts par svētu; tā izpēti noteica ar maģiju un mistiku saistīti mērķi. Pamatojoties uz tā sadalījumu saskaitāmajos, tikanoteikti tempļu un citu kulta ēku dažādu daļu izmēri. Taču visvairāk haldieši pētīja savu svēto skaitli 60 un tā pakāpes - 60 ², 604 un citas. Daudzās plāksnītes, kas jaunākajos laikos atrastas Nipūrā, attiecas uz skaitli 604, tas ir, 12 960 000. Tajās doti rezultāti, kas iegūti, dalot šo svēto skaitli ar dažādiem dalītājiem, kā arī tā sadalījums saskaitāmajos. Starp plāksnītēm ir arī tādas, kur šādā pašā veidā sadalīts milzīgi liels skaitlis - 608 + 10 X 607 , kas ir 195 955 200 000 000.

Acīmredzot šos sadalījumus izmantoja priesteri, nodarbojoties ar astroloģiju un mistiku, un tabulas viņiem kalpoja par uzziņu avotu, kā arī par mācību līdzekli, gatavojot jaunos priesterus. Tādējādi pievēršanās skaitļu mistikai lika haldiešiem iepazīties ar lieliem, skaitļiem un veikt darbības ar tiem, kas savukārt veicināja aritmētikas attīstību. Viņu ģeometriskie rasējumi, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, arī rāda, ka tie kaut kādā veidā izmantoti maģijas un mistikas interesēs. Starp citu, noslēpumaino milzīgo skaitļu izpēte tika uzticēta augstākajiem priesteriem un gudrajiem. Reliģiskajās teiksmās, ticējumos un buramvārdos,kas bija izplatīti vienkāršo ļaužu vidū un lielā mērā saglabājušies līdz mūsdienām, sastopami daudz mazāki skaitļi, turklāt īpaši bieži tiek minēts skaitlis 7.


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv