www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sibilla, Teika, Lita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Metafizikas aksiomas05.11.2005
 • Kā augšā, tā apakšā. 
 • Nav sliktā bez labā. 
 • Katra Gaisma spilgtākā Gaismā ir ēna - katra ēna ir savas Gaismas radīta. Tur kur nav Gaismas, tur nav arī ēnu. Gaismas klātbūtne nošķir labo no sliktā.
 • VISS eksistē  tikai līdzsvarā. Viss notiek līdzsvara meklējumos. 
 • VISS ir tikai apritēs. Viss ir tikai aprites. 
 • Viss mainās, viss atkārtojas, viss attīstās. 
 • Nav Dieva, kurš kādreiz nebūtu bijis Cilvēks un nav Cilvēka, kurš potenciāli nevarētu būt Dievs.
 • Jebkuras parādības,  kas ir bijušas kontaktā saglabā šo savstarpējo mijiedarbību pēdas (sekas) uz visu turpmāko eksistences laiku. 
 • Cilvēks dzīvo tikai izvēles momentos.
 • Neviena sistēma nevar apzināt pati sevi un par sevi augstāku sistēmu. Neviena kultūra nevar apgūt nākošo posmu, ja tas jau kaut kur netiek pārstāvēts. 
 • Gars, Dzīvība un Matērija ir vienoti. Valdnieks, tauta un Zeme ir vienoti.
 • Kad skolnieks ir gatavs, atnāk Skolotājs.
 • Runas lakonisms ir panākumu ķīla.
 • Vienīgais veids, kā Cilvēkam palīdzēt - ir dot viņam iespēju.
 • Cilvēks ir stiprs par tik, par cik viņš ir mierīgs.
 • Jebkura sistēma jebkurā gadījumā cenšas sevi saglabāt.
 • Veselā miesā jābūt veselam garam! (pienākums)
 • Nav reliģijas augstākas par Īstenību! (atgādinājums)
 • Neviens Cilvēks neko nevar apgūt bez Skolotāja.
 • Akla ticība ir kaitīga. Cilvēks drīkst paļauties tikai uz pieredzes, veselā Saprāta un sirdsapziņas sintēzi. 
 • Tāds rada tādu. No nekā kaut kas nerodas. 
 • Viss ir jādara savā tempā - kas ir sasteigts, tur zūd kvalitāte.
 • Atbilstības likums - saskarties un mijiedarboties var tikai atbilstošas parādības.
 • Polaritātes likums - viss eksistē pretmetu vienībā.
 • Īstenības likums - polaritāšu radītajā laukā procesus nosaka polaritāšu radītājs.
 • Karmas likums - apritēs reakcijas līdzsvaro aktivitātes.
 • Līdzsvara meklējumi ir dažādu parādību samērojamības meklējumi.

Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv