www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Emīlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
AIKIDO PRINCIPS UN TĀ PIELIETOŠANA IKDIENAS DZĪVĒ28.12.2005

Aikido principam atrodas pielietojums caur šķietamu „Es – Pretinieks” duālismu, viena darbību pret daudziem, kopības, harmonijas, mīlestības un miera sajūtas iemantošanu.

Ķermenis aikido – tas ir līdzeklis visuma stāvokļa izteikšanai. Ja kosmiskā kārtība un ķermenis ir līdzsvaroti, tad tehnika un veselība rodas paši no sevis. Ja ikdienas dzīve nav pretrunā kosmiskajiem likumiem, tad mācības, darbs un personības tapšana notiek dabiskā veidā. Ja sabiedrība dzīvo pēc visuma attīstības principiem, tad sociālās un savstarpējās attiecības plaukst. Cilvēce kā viena ģimene turpina darbu harmonijas atjaunošanā pasaulē, kas šodien izjaukta.

Lai sasniegtu augstāk izklāstītos mērķus, formulēsim mācību metodi, izšķirot tajā divus aspektus: mentālo un tehnisko, kaut gan aikido nozīmē ķermeņa un gara vienotību. Intensīva tehnikas prakse veicina garīgo izaugsmi. Garīgā izaugsme veicina tehnikas pilnveidošanos. Skaidrākai izpratnei tehnikas tiek pasniegtas atsevišķi. Taču nevajag izdarīt secinājumus par kaut kādu viena aspekta pakļaušanu otram vai kaut kādu divējādību.

MENTĀLIE ASPEKTI

Galvenais budo – uzveikt vislielākos ienaidniekus: dusmas, bailes, neizlēmību, šaubas, augstprātību, godkāri - un attīstīt stingru garu un nelokāmu vīrišķību. Jāsajūt nepieciešamība sevi uzveikt. Tikai pateicoties ikdienas praksei, var atbrīvoties no noguruma, slinkuma un izsīkuma un sajust pastāvīgas piepūles baudu, neatlaidības cenu un grūtību uzveikšanas prieku.

MĀCĪBU MENTĀLĀS UN GARĪGĀS TEHNIKAS

Attīstīties kopā

Ir skolnieki, kuri strādā ļoti neatlaidīgi, bet atsakās strādāt vienā grupā ar iesācējiem vai tiem, kurus uzskata par atpalikušiem. Taču, kaut arī viņi iet uz priekšu tehnikas apgūšanā, viņu tehnika ir tikai vienkārši tehnika. Neaizmirsīsim, ka aikido – tas ir ne tikai ķermeņa un gara kopīgs ceļš, bet pirmkārt vienotības ceļš. Ja apstājas gara attīstība, tad apstājas viss. Gars, kurš noraida citus, gars, kurš neprot citus nepieņemt, gars, kurš bauda tikai savu personisko progresu, - tas ir gars, kurš attīstās sava ego šaurajās robežās un nespēj nonākt savienošanās stāvoklī ar Visumu. Ja ir partneris (aite), tad iespējama prakse. Ja ir prakse, tad iespējams progress. Kad ir aite, tad savstarpēja sacensība noved pie abu pušu progresa un dalīšanās priekā par kopīgu progresu.

Piepildīt sirdi ar pateicību

Lai palīdzētu vēl mazattīstītam skolniekam, nepieciešams daudz pacietības un mīlestības. Lai saprastu cēloņus, kuri šim skolniekam traucē, pastāvīgi jānovērtē viņa personiskie meklējumi.

Nevajag pieķerties spēkam

 Budzjucu valstībā, kur cilvēki bieži pieķeras tehnikas efektivitātei un tam, cik vareni tā tiek izpildīta, daudz svarīgāks ir tas spēks, kurš var ļaut šo stadiju pārvarēt. Aikido praksi nedrīkst nonivelēt līdz vēlmei kļūt stipram tikai tāpēc, lai partnerim nodarītu sāpes vai lai nezaudētu cīņā. Aikido spēks ir sekas Kosmisko pamatprincipu izmantošanai. Lai cik stiprs būtu cilvēks, taču, ja šos principu neievēros, viņš neuzzinās, ko nozīmē uzvara.

Aikido ir izpratnes veids tam, kā darbībā izpaužas pasaules telpas principi. Nevajag aizrauties ar visu, kas var nonākt tādas izpratnes ceļā.

Sevis uzveikšana

Jāuzveic sevī dusmas, slinkums, bailes utt. Visbīstamākā ir augstprātība! Atcerieties, ka tajā mirklī, kad jums ienāk prātā doma, ka nu jau jūsu tehnika ir laba, jūsu attīstība apstājas. Apstāšanās uz mirkli šajā pastāvīgi mainīgajā un plūstošajā pasaulē nozīmē aizkavēšanos, kuru vairs nekādā veidā nevarēs kompensēt.

INSTRUKTORS

Vissvarīgākais tam, kurš vada nodarbības, - būt labam skolotājam. Skolotājam jāstrādā ne tikai tehniski – viņam jātiecas uz garīgu progresu. Tas nepieciešams, lai pareizi atvērtu sirds redzi, lai kļūtu saviem skolniekiem par paraugu.

Skolnieks nedrīkst sajusties ne garlaicīgi, ne noguris, - gluži otrādi, viņam pastāvīgi jāsaņem papildus piepūle.

Labs instruktors nav tas, kurš fiziski stiprāks par citiem vai labāk pārvalda tehnikas, bet tas, kurš ved skolniekus pareizā virzienā un plāno mācības, pamatojoties uz pareizu un skaidru principu izpratni.

APMĀCĪBAS GALĪGAIS MĒRĶIS

Aikido – viens no askētiskiem ceļiem, kurš norāda cilvēces pašrealizācijas virzienu ar ki-iku, toku-iku, tai-iku palīdzību (būtības veidošana un attīstība; ki – gudrības būtība; toku – tikumības būtība; tai – ķermeņa būtība). Tāda mācību forma, kas apvieno garu un ķermeni, ļauj aizmirst nāciju un robežu jēdzienus un radīt īstu cilvēku.

ĶERMEŅA ATTĪSTĪBA

Kustības, ko pielieto aikido, izceļas ar tādu pašu maigumu un plūdumu, kāds raksturīgs dabai, jo tās piepildītas ar kokju – rekju. Tās pastiprina fizisko spēku, uzlabo veselību un ķermeni padara skaistāku. To pašu var teikt par veiklību, strauju reakciju, ātrumu utt., kuri arī attīstās un uzlabojas.

BUDZJUCU STUNDAS

Kad cilvēks apgūst „dzīvības saglabāšanas” metodes, viņā iestājas miers un ticība sev, viņš iemanto savaldību vienlaicīgi ar vēlēšanos rīkoties, neatlaidību un sakārtotību.

ETIĶETE

Kad atrodaties sabiedrībā, kura lielu nozīmi piešķir tehnikai, fiziskam spēkam un varenībai, etiķetes noteikumu ievērošana ļauj sajust, ka pastāv augstāka līmeņa vērtības, kuras jāciena, sevi nepiespiežot. Tās parāda pašas šīs sabiedrības izdzīvošanas noteikumus sine qua non.

TEHNIKAS APGŪŠANA

Ir pilnīgi skaidrs, ka tiešas, dabiskas attiecības starp skolotāju un skolnieku, kuras parasti ir tradicionālas attiecības, ideālā variantā praktiski ir identiskas attiecībām starp vecākiem un bērniem. Diemžēl mūsdienu pasaulē tādas attiecības kļuvušas praktiski neiespējamas. Apskatīsim situāciju, kura mūsdienās veidojas pastāvošajos dodzjo.

Nevajag aizmirst, ka patiesa zināšanu nodošana notiek vienīgi atklātās attiecībās starp skolotāju un skolnieku, un ka visiem spēkiem jācenšas šo saikni neizjaukt un cienīt tās garu. Masveida mācību gadījumā skolotājam vai labākā gadījumā vairākiem skolotājiem nākas strādāt ar lielu skolēnu skaitu. Un, tā kā šeit runa iet par vienreizēju pasniegšanu ierobežotā laikā, tad nav iespējams katram skolniekam veltīt pietiekoši daudz laika. Tādēļ instruktoram jākoncentrē visa sava uzmanība uz sekojošiem momentiem:

  • Demonstrācija
  • Paskaidrojums
  • Imitācija
  • Analīze
  • Labošana
  • Novērošana
  • Higiēna

Demonstrācija.

Demonstrācijai jābūt pēc iespējas  skaidrai, tiešai un pareizai. Tai jāatver skolniekam pamatzināšanas un jāizsauc vēlmi visu redzēto veikt praksē.

Paskaidrošana.

Paskaidrojumiem jānorāda darbības virziens un metode, jāpasvītro svarīgākie aspekti, uz kuriem vērst uzmanību.

Imitācija.

Visa mācīšana notiek ar atdarināšanas palīdzību. Sākumā bez jebkādas apspriešanas mēģiniet piedāvāt skolniekiem, lai tie papūlētos pēc iespējas precīzāk atdarināt skolotāja parādīto tehniku.

Atkārtošana.

Atkārtošana ļaus labāk apgūt paskaidrojumus un, tai pateicoties, varēs pakāpeniski attīstīt ātrumu, spēku un precizitāti.

Analīze.

Kad tehnika sagādā zināmas grūtības, vislabāk to sadalīt vairākās vienkāršās kustībās.

Labošana.

Nepietiek izlabot tikai tehnikas ārējo formu, vēl jāizprot un jālikvidē nesapratnes un kļūdīšanās saknes. Izpildot tehnikas, jāpievērš uzmanība elpošanas īpatnībām, kāju stāvoklim, roku kustībām un izmantošanai, gurnu līmeņa izmaiņām, ki spēka izmantošanai.

Novērošana.

Nepieciešams, lai skolnieks saprastu, cik svarīgi ir pavērot skolotāja, vecāko skolnieku tehnikas un mazāk prasmīgu skolnieku nekā pats tehnikas. Lai sekmīgi progresētu, nepieciešams iemācīt salīdzināt savas tehnikas ar citu tehnikām. Ja traumas vai noguruma dēļ kādam nepieciešama atpūta, arī šo laiku jāizmanto sev par labu. Šie vērošanas momenti ne ar ko neatšķiras no fiziskas prakses, turklāt tiek ievērota pareiza attieksme, saglabājas uztveres asums un piepūles sajūta.

Higiēna.

Nedrīkst aizmirst, ka intensīvs darbs prasa pilnvērtīgu atpūtu. Ļoti svarīgi izgulēties un ievērot kvalitatīvi un kvantitatīvi pareizu ēšanu. Nereti sportistiem novēro pārmērīgu šķidruma patēriņu, taču labāk no tā izvairīties. Stundu pirms treniņa var mazliet iestiprināties, bet pēc treniņa jāpagaida vismaz pus stundu. Jāizvairās no aukstiem dzērieniem, kamēr ķermenis vēl sakarsis. Keikogi jābūt labā stāvoklī, lai neizraisītu partnera sadusmošanu. Rokām un kājām jābūt tīrām, nagiem īsi nogrieztiem.  

Pirms nodarbībām skolnieki noņem rotaslietas, pulksteņus uc. Dodzjo jābūt tīri izmazgātai un izvēdinātai.

http://aikido.budo.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv