www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiBudas Likums10.04.2006

BUDAS LIKUMS (LUŅJU) [1]

„Budas Likums (Fa[2])” ir visdziļākais; tā ir vissarežģītākā, visnoslēpumainākā zinātne no visām pasaules mācībām. Lai izpētītu šo sfēru, laicīgajiem cilvēkiem pamatos jāmaina viņu tradicionālais domāšanas veids. Pretējā gadījumā, Visuma patiesība mūžam paliks noslēpums, un laicīgie ļaudis mūžīgi taustīsies paši savas neziņas nospraustajās robežās.

Kas tad tieši ir „Budas Likums”? Reliģija? Filozofija? Tā ir vien teoriju studējošo „mūsdienu Budisma pētnieku” izpratne. Viņi uzskata „Budas Likumu” par tādu kā filozofisku kategoriju, pakļauj to kritiskiem vērtējumiem un tā saucamajiem „pētījumiem”. Patiesībā, „Budas Likums” neaprobežojas ar to niecīgo daļiņu, kas dokumentēta svētajos rakstos, tajos ietverta vien tā „Budas Likuma” daļa, kas atbilst sākotnējiem, zemākajiem līmeņiem. „Budas Likums” ir visu noslēpumu izpratne. Tas aptver it visu, neko neatstājot bez ievērības – no daļiņas un molekulas līdz Visumam, no vismazākā līdz vislielākajam. Tas ir Visuma īpašības „Džeņ Šaņ Žeņ”[3] (Īstenums, Labestība, Pacietība) visaptverošs skaidrojums dažādos līmeņos. Tas ir „Dao”[4], kā to sauc Dao sistēmā, un „Fa”[5], kā tas tiek saukts Budas sistēmā.

Lai cik attīstīta šobrīd ir mūsdienu zinātne, tās pētījumu lokā ietverta tikai daļa no Visuma noslēpumiem. Tiklīdz mēs pieminam konkrētas parādības, kas aprakstītas „Budas Likumā”, daži tūlīt iebilst: „Ir taču elektronikas laikmets, zinātne ir tik attīstīta. Kosmiskie kuģi lido uz citām planētām, bet jūs joprojām pieminat šīs novecojušās māņticības. Atklāti runājot, lai cik attīstītas būtu elektroniskās smadzenes, tās nevar salīdzināt ar cilvēka smadzenēm, kuras joprojām ir neizdibināma mīkla. Lai cik tālu lidotu kosmiskie kuģi, tie nespēj pārsniegt materiālā izplatījuma robežas, kurā mīt mūsu cilvēce. Tas, ko var izprast ar mūsdienu cilvēku zināšanu palīdzību, ir ārkārtīgi sekls un niecīgs; tas viss nesniedzas līdz Visuma patiesību īstenai izpratnei. Daži cilvēki, būdami ļoti konservatīvi, pat neuzdrīkstas tieši raudzīties uz faktiem, neuzdrīkstas skart un atzīt objektīvi pastāvošas parādības, viņi nevēlas mainīt savu pierasto domāšanas veidu. Tikai „Budas Likums” var pilnībā izskaidrot Visuma, laika izplatījuma un cilvēka ķermeņa noslēpumus. Tas spēj nekļūdīgi atšķirt patieso no nepatiesā, labo no ļaunā, iznīcināt visus nepareizos priekšstatus un radīt pareizu izpratni.

Mūsdienu zinātnes vadošā doma savā attīstībā un izpētē aprobežojas ar materiālo pasauli – priekšmets netiek pētīts, pirms tas nav atpazīts – zinātne iet pa šādu ceļu. Parādībām, kas mūsu izplatījuma telpā nav redzamas un taustāmas, bet objektīvi pastāv un konkrēti izpaužas mūsu izplatījuma telpā, cilvēki neuzdrīkstas pietuvoties, dēvē tās par nezināmām parādībām. Pašpārliecināti ļaudis nepamatoti mēģina tās klasificēt kā dabas parādības, kamēr citi, ar slēptiem nodomiem un pretrunā ar pašu sirdsapziņu, visas šīs parādības nodēvē par māņticību. Tie, kas vienaldzīgi grib palikt malā, attaisnojas ar nepietiekamu zinātnes attīstību. Ja cilvēce spētu no jauna iepazīt sevi un Visumu, mainīt savus iesīkstējušos uzskatus, tā spertu milzu soli uz priekšu. „Budas Likums” dod iespēju cilvēcei izprast neizmērojamu un bezgalīgu pasauli. Vēstures gaitā vienīgi „Budas Likums” spējis pārliecinoši izskaidrot cilvēci, daudzās pastāvošās materiālās dimensijas, dzīvību, un visu Visumu.

Li Hundži

[1] Luņju — Skaidrojums, izmantojot valodu.
[2] Fa — “Likums”, “Ceļš” vai “Principi”. 
[3] Džeņ Šaņ Žeņ (Zhen-Shan-Ren) — Džeņ nozīmē “Īstenību, Patiesumu”; Šaņ - “Līdzjūtība, Žēlsirdība, Labsirdība, Laipnība, Labestība”; Žeņ - “Pacietība, Iecietība, Atturība, Savaldīšanās.” 
[4] Dao — “Ceļš” (tāpat tiek rakstīts “Tao”); šis temins tāpāt var tikt attiecināts uz to, kurš “sasniedzis Dao.” 
[5] Fa — Budas sistēmas skolu likums un principi.

falungong.world.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv