www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Emīlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
"... Atbilde jau ir gatava, bet vai gatavs ir tavs jautājums?..."31.05.2006

* * *

J: Kāpēc mums reizēm liekas, ka kaut kas līdzīgs ar mums jau ir noticis vai arī mēs reiz šajā vietā esam bijuši?

A: Mūsu dzīve ir skola, kurā mēs nevaram pārcelties nākamajā klasē, ja neesam apguvuši šīs dienas mācību vielu. Tas ir gudrs dzīves likums, tāpat kā visi pārējie. Šajā pasaulē viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Mūsu Skolotājs mūs nevar pārcelt nākamajā klasē, viņš var tikai pacietīgi mums rādīt pareizo Ceļu. Sevis pilnveidošanās ceļš ir saistīts ar milzu grūtībām un briesmām, par kurām apkārtējie cilvēki nemaz nejauš. "...starp ģēniju un idiotu ir plaisa, kas nav platāka par žiletes asmeni...!" Dzīve nepārtraukti nostāda mūs situācijās, kurās pareiza lēmuma pieņemšana ir saistīta ar pašuzupurēšanos un egoisma iznīcināšanu sevī! Ja mēs pieņemam nepareizu lēmumu, dzīve rit savu gaitu un mēs varbūt pat nejūtam, ka esam rīkojušies nepareizi. Ar laiku mūsu dzīvē viss sagriežas tā, ka nokļūstam līdzīgos apstākļos un mūsu Sirds notrīs, sajūtot, ka atkal ir dota Iespēja... Uzticēsimies savai Sirdij, ja mūsu prāts nezin kā rīkoties! Ticiet, Sirds radīs pareizo Ceļu, jo Sirdī ir slēpta mūsu pieredze, kas uzkrāta visa Ceļa garumā!

* * *

J: Kāpēc vispār jānodarbojas ar sevis garīgu pilnveidošanu, ja var nodoties šīs zemes priekiem, jo visi taču tik un tā mirstam?

A: Gadu tūkstošiem mums blakus dzīvo cilvēki, kas nes sevī sakrālo pieredzi, nododot to tikai tiem, kas APZINĀTI nostājušies uz sevis pilnveidošanas Ceļa. Viņi visu laiku mums saka: "Nāves nav! Tā ir nekas vairāk kā kaut kas līdzīgs matu nogriezšanai!" Cilvēks ir kā līdz galam neizlasīta grāmata un mums beidzot jārod sevī spēks un drosme šķirt pirmo lapu! Mēs visi jau tūkstošiem reižu esam gājuši caur vārtiem, kurus sauc par nāvi, kāpēc tad baidāmies!? Mēs visi miljoniem reižu esam mainījuši ķermeņus, - tad kāpēc uztraukties!? Gārīgā pilnveidošanās ir patiesā mūsu dzīves jēga! Ja mēs sākam ar to nodarboties apzināti, mūsu priekšā paveras neaptverami apvāršņi. Īpašas spējas: gaišredzība, gaišdzirdība ir tikai ziedi Ceļa malā, bet nav mūsu patiesais Mērķis! Ikdienas kaislībām un baudām mēs nododamies, jo tās mums sagādā fizisku labsajūtu. Tas ir vienīgais dzinulis, kas mūs piesaista zemei. Tieksme pēc labsajūtas ir dabiska un neapzināta, jo kaut kur mūsu atmiņas bezdibeņos glabājas sajūtas no tiem Laikiem, kad atradāmies Sava Tēva Mājās! Garīgā pilnveidošanās sniedz daudz milzīgāku labsajūtu, jo mēs taču visi zinām, cik patīkami ir justies pēc padarīta darba! Reizēm tā sniedz tīri fizisku baudu, kad sajūtam, kā mūsu ķermenī ieplūst tīras garīgas strāvas un paceļ mūs vēl nebijušos augstumos! Nekontrolēta nodošanās zemiskajām kaislībām: reibinošām vielām, seksuālām attiecībām mūs degradē kā garīgi, tā fiziski - ne jau velti pēc cilvēka ārējā izskata bieži vien varam spriest par viņa trūkumiem! Mums vienmēr liekas, ka fiziskās baudas ir viss, kas mūsu dzīvē ir nepieciešams, taču mēs nonākam izmisumā, kad pēc kārtējās izlaidības mums sākas morālās paģiras un mēs saprotam, ka tas tomēr nav viss, kas mums vajadzīgs! Nodoties reliģisko kustību rokās mums ir bail, jo jūtam un redzam to, ka tas ko viņas sludina un ko realizē dzīvē - atšķiras. Taču miljoniem cilvēku ir iesaistījušies dažādās reliģiskajās kustībās un tieši šie milzīgie skaitļi mūsos rada diskomfortu, jo mēs sākam domāt, ka šie miljoni ir apskaidroti, bet mēs esam nolādēti, jo nesaprotam viņu dedzības cēloņus. Pamatā visam ir mūsu bailes nostāties pretim vairākumam. Tas, ka miljoniem cilvēkus vieno viena doma, vēl nenozīmē, ka šī doma ir pilnīgi patiesa! Tāpēc uzdrošināsimies sekot saviem visdziļākajiem sakrālajiem sapņiem, kas mūsos mājo jau no bērnu dienām! Garīgā pilnveidošanās nav aprakstāma - to var tikai izdzīvot! Pirmais, kas mums ir jādara - neslāpēsim siltumu, kas nāk no mūsu Sirdīm, bet ļausim tam plūst!... Tad jūs gūsiet vistiešāko atbildi uz uzdoto jautājumu!...

* * *

J: Vai sevišķās spējas: gaišredzība, dziedināšana ir garīguma izpausmes?

A: Tas nav viens un tas pats un var pastāvēt viens bez otra! Liela daļa dziednieku neapzinās sava Spēka avotus un bieži vien uzskata sevi par Izredzētajiem! Taču tas nebūt tā nav!... Mēdz gadīties, ka cilvēks ar attīstītām telekinēzes spējām (spēja ar gribasspēku iedarboties uz fiziskiem priekšmetus) ir vispēdējākais nelietis. Spilgts piemērs ir karotīšu liekšanas sacensības, kas ik gadu notiek Amerikā. Garīgi augstu attīstīts cilvēks nekad savas spējas nedemonstrēs publikas priekšā un kautrēsies par tām runāt pat līdzīgu cilvēku sabiedrībā.

* * *

J: Kāpēc vieni cilvēki "peldas" bagātībā, bet citiem jācieš bads? Kāpēc cilvēki, kas to nav pelnījuši, nokļūst sabiedrības elitē, bet tie, kas ar sirdi un dvēseli sevi atdevuši citu labā, dzīvo necilvēcīgos apstākļos?

A: Vispirms mums jāaizmirst tas, ka bagātība ir laimīgas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tas, ka nekrietns cilvēks iegūst kaudzi naudas, patiesībā ir ļoti nopietns pārbaudījums šim cilvēkam, jo viņam tiek radītas visas iespējas palīdzēt citiem. Taču, ja viņš to nedara, tas nozīmē, ka viņs rada sev sliktu karmu (sanskrita termins, kam nav analoga latviešu valodā, ja nu vienīgi vārds "liktens": apzīmē seku atkarību no cēloņa) - šajā vai nākošajā dzīvē viņš visu zaudēs un nokļūs nabadzīgo kārtā. Savukārt, krietns cilvēks, nonācis grūtos apstākļos, mobilizē visus savus talantus izdzīvošanai, kā rezultātā vēl vairāk uzlabo karmu un gūst labu dzīves pieredzi. Jau senatnē runāja: "Per aspera ad astra" (latīniski - "caur ērkšķiem uz zvaigznēm")! Tas nozīmē, ka ciešanas un grūtas situācijas ir mūsu labākie skolotāji!

* * *

J: Vai homoseksuālisms ir slimība?

A: Homoseksuālisms tik tiešām ir zināma psihiska novirze. Vīrietis un sieviete ir kā baterijas pretējie poli un šīs baterijas uzdevums ir kaut kā jauna, mīļa un skaista radīšana. Homoseksuālistus ir grūti nosodīt, jo viņi taču pie tā nav vainīgi. Protams, ir sastopami arī gadījumi, kad homoseksuālās attiecībās stājas seksuāli izlaidīgas personas, tādā veidā dažādojot savu dzīvi un meklējot asākas izjūtas.

* * *

J: Vai nāves sods ir jāaizliedz?

A: Nāves sods ir jāaizliedz, lai mēs paši nevairotu ļaunumu. Ja mēs sodām ar nāvi slepkavu, tad mēs no fiziskā ķermeņa atbrīvojam tumšu enerģijas lādiņu, kas steigsies savienoties ar līdzīgiem un vairos ļaunuma spēku. Domājot, ka palīdzam, mēs neapzināti padarām ļaunumu vēl stiprāku. Nāves sods ir jāaizvieto ar mūža ieslodzījumu, kura laikā vainīgajam jāstrādā smags fizisks darbs citu cilvēku labā!

* * *

J: Vai sievietes un vīrieša seksuālā tuvība kaitē garīgai attīstībai?

A: Sieviete un vīrietis ir radīti, lai kopā ietu pa garīgās pilnveidošanās ceļu. Nav nekā skaistāka uz šīs planētas kā mīlsetība starp sievieti un vīrieti! Daudzi mistiski novirzieni noliedz vīrieša un sievietes kontaktus garīgās pilnveidošanās laikā, daudzi mistiski novirzieni tos izmanto kā vienu no paņēmieniem Apskaidrības sasniegšanai. Patiesība ir kaut kur pa vidu. Dabiski, ka seksuāla izlaidība ne pie kā laba nenoved gan fiziskās, gan garīgās veselības aspektā, taču mēs runājam par normālām seksuālām attiecībām. Daudzas reliģiskas sektas uzskata, ka seksuālas attiecības pieļaujamas tikai bērna radīšanai, taču arī tas nav īsti pareizi. Kā gan sieviete vīrietim un otrādi var izrādīt visu savu mīļumu, ja ne ar tuvības brīžiem? Tas, kam pietiek tikai ar vārdiem, ir nelga un nav patiess pats pret sevi - pierādījums tam ir katoļu baznīcas atklātie šausminošie dati par seksuālajām izvirtībām mūku vidū! Cilvēkam no dzimšanas līdz nāvei ir nepieciešami glāsti un mīļums, ja tā nebūtu - daba nebūtu viņu apveltījusi ar atbilstošiem orgāniem un sajūtām. Daba ir organisms, kurā visam ir sava vieta un vajadzības un nav nekā lieka!

    Protams, jāpiezīmē, ka seksuāla izlaidība ir nosodāma un šādas attiecības, ja to pamatā nav mīlestība, bet tikai iekāre, nes postu gan pašam, gan apkārtējiem! Mīlestība un attiecības ar savu otro pusi ir cilvēces dzinējspēks, jo visi lielākie atklājumi un saniegumi, ko izdarījuši vīrieši, nekad nebūtu notikuši, ja nebūtu jūtu pret sievieti!

* * *

J: Vai gaļas ēšana traucē garīgo pilnveidošanos?

A: Pārsvarā visas mistiskās mācības, kas nāk no austrumiem uzsver, ka garīgās pilveidošanās ceļā ir nepieciešams atteikties no pārtikas, kas nāk no dzīvnieku valsts! Taču ņemsim vērā, ka šīs mācības ir tūkstošiem gadu attīstījušās vidē, kur visu gadu ir vasara un nav nekādu problēmu izdzīvot ar augu valsts pārtiku. Visām dzīvajām būtnēm ir dotas vienādas iespējas sasniegt Apskaidrību, taču tas katrai ir jādara tajā vidē un apstākļos, kādos tā ir piedzimusi! Ko lai dara nabaga eskimosi, kuriem visu gadu ir ziema, bet vienīgais pārtikas produkts ir brieža gaļa? Protams, tas ir nedaudz pārspīlēti, taču pamats pārdomām ir! Kāda budisma autoritāte ir teikusi: "Ja garīgā attīstība būtu atkarīga tikai no gaļas neēšanas, visas govis jau sen būtu sasniegušas nirvānu!" Ko gan līdz tas, ja esi veģetārietis, taču savam tuvākajam grūtā brīdī pagriezīsi muguru?

* * *

agni.times.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv