www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Emīlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Tantra - jēdziens un vēsture19.06.2006

]    Pirms tūkstošiem gadu, starp brīnumskaistajām tropiskajām ielejām, ko ieskauj mūžam sniegotie Himalaji un kas piepildītas ar ziedu smaržām un putnu dziesmām, visdzidrāko kalnu upju krastos Pārvati jautāja savam mīļotajam Šivam: "O, Šiva! Kur slēpjas tava patiesā būtība? Kas ir šis brīnumiem pildītais Visums? No kā sastāv visa sākums? Kas ir Visuma rata centrs? Kas ir tā bezformas dzīvība, kas caurauž visas formas? Kā mēs tajā varam ieiet pilnīgi - ārpus telpas un laika, ārpus vārdiem un aprakstiem? Atbrīvo mani no šaubām!" Šiva atbildēja uz Himalaju valdnieka meitas jautājumiem, un viņu dialogi vēlāk iegūla tantras tekstu pamatā.

]    Tantra neatbild uz jautājumu, "kas ir patiesība?", tā atbild uz jautājumu "kā var sasniegt patiesību?" Tantra ir intensīvas garīgās attīstības praktiska sistēma un par savu mērķi izvirza cilvēka Dievišķās dabas pilnīgu realizāciju. Sanskrita vārds tantra cēlies no diviem vārdiem: tanoti un traijati. Tanoti nozīmē "paplašināt", bet traijati - "atbrīvot". Tādējādi, vārds tantra nozīmē "atbrīvošana caur paplašināšanu" (vēl precīzāk - apziņas atbrīvošana caur tās paplašināšanu). Tantra nozīmē arī "aktivitāte" vai "darbība", ar to domājot aktivitāti vai apziņas darbību. Kāds tantras mūsdienu meistars to definējis šādi: "Tantra ir enerģija, kas rodas apziņā pēc jautājuma rašanās un pirms atbildes atrašanas". Ar šo vārdu apzīmē arī svētos tantriskos tekstus Vidžnjāna Bhairava Tantra, Sammohana Tantra, Mahanirvana Tantra u.c. (daži no tiem savos nosaukumos nesatur vārdu "tantra" - Šiva Sutra, Ananda Lahari...)

]    Kā jebkura reliģioza sistēma, hinduistu tantra sevī ietver sarežģītus reliģiozi - filozofiskus uzskatus par pasauli un cilvēku, kā arī dažādu reliģiozu rituālu kompleksu. Tomēr liela daļa metožu iziet tālu ārpus priekšstatiem par reliģiozām ceremonijām. Tantras teksti tiek dēvēti par "sadhana šastra", t.i. svētie teksti, kas orientēti uz praksi. Daudzas tantras prakses ir sarežģīti vingrinājumi, kas vērsti uz cilvēka pilnīgu pārveidošanu, ieskaitot ķermeni, enerģiju un apziņu. Sakarā ar to tantru dažkārt dēvē par tantrisko jogu; interesanti, ka gandrīz visa hinduistu joga ir tantras atzars. Tantriskās prakses raksturīga iezīme ir seksuālās enerģijas pārvēršana garīgajā. Vēl viena tantras īpatnība ir, ka tā izmanto absolūti visus pieejamos līdzekļus un cilvēka īpašības, lai panāktu viņa garīgo progresu. Pārsteidzoši, ka arī netikumi un trūkumi kļūst par varenu atbrīvošanās līdzekli! Tantristam nav nevienas dzīves jomas, kas nebūtu pārveidota par garīgo praksi.

]    Tantras rašanās vēsture pazūd laikmetu dzīlēs. Tiek uzskatīts, ka vēdas un tantriskie teksti radušies no kopēja avota: Tirumandiramā teikts, ka vēdas un ahāmas (tantras teksti) atšķiras vienīgi ar īpašas nozīmes piešķiršanu noteiktām praksēm. Senās rakstības perioda tantrisko tekstu nelielais daudzums tiek izskaidrots pavisam ne tā, ka tantras tad nav bijis. Pirmkārt, tantrā zināšanas vienmēr tika rūpīgi sargātas no neiesvētītajiem, lai izvairītos no to nepareizas pielietošanas. Līdz noteiktam laikam zināšanu nodošana notika tikai individuālā kārtā mutiski no skolotāja skolniekam. Tikai vēlāk tās tika pierakstītas. Otrkārt, tantrā ir unikāls priekšstats par to, ka eksistē novecojušo tekstu nomaiņa ar jauniem. Šai procesā tekstu aktuālā daļa tiks saglabāta, bet izklāsta forma un valoda atbildīs jaunajiem laikiem, vietai un apstākļiem. Tas tādēļ, ka tantra nav dogmatiska un nemainīgi formāla sistēma. Tantra ir dzīva sistēma un nepārtraukti atjaunojas, pilnveidojot savas metodes. Tādēļ tantras rašanos nesaista ar kāda cilvēka vārdu, to formējuši daudzi izcili meistari. Pirmais no zināmajiem (hronoloģiski pēc nozīmības) tiek uzskatīts Šiva.

]    Tantras ietekme uz hinduisma formēšanos ir visai ievērojama, bet maz zināma. Faktiski mūsdienu hinduisms daudzējādi balstās tantrā; tas nav balstīts vienīgi vēdās, kā daudzi domā. Vēdu pamatdievības ir Pradžapati, Agni, Indra, Varuna u.c., bet mūsdienās Indijā gandrīz nav tempļu, kas veltīti šiem dieviem. Mūsdienu hinduismā tiek godināti Šiva, Višnu, Kali, Durga, Sarasvati, un tie visi ir tantriskās dievības.

champi.multiservers.com


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv