www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiFen šui teorija26.09.2006

Fen šui mācība ir radusies senā senatnē – apmēram pirms 5000 g. Fen šui  nozīmē “vējš“ un ”ūdens.” Ja mēs dzīvojam harmonijā ar pasaules vējiem un ūdeņiem, mēs varam sev piesaistīt laimi un labklājību.  Senie ķīnieši ticēja, ka pasaulē valda zināma kārtība un līdzsvars un ka cilvēki  noteikti rīkojoties var veidot sev veiksmīgāku un labāku dzīvi.  Tātad fen šui mācība ir mācība par harmoniskas dzīves un apkārtējās vides saistību.  Rietumos šāds priekšstats ir vēl samērā jauns, taču austrumos tas tiek īstenots jau tūkstošiem gadu.

Fen šui māksla palīdz cilvēkiem ieviest harmoniju mājā un darbavietā. Šīs mācības piekritēji uzskata, ka dzīvojot pēc fen šui mācības principiem, daudzējādos veidos var panākt veselību, laimi un pārticību.

Fen šui mācībā ir divas galvenās mācības: Mācība par apveidu un Mācība par virzienu. Pēdējā nodarbojas ar nākotnes tendenču pētīšanu. Tās pirmssākumi saistās ar bruņurupuci, ko Lo upē aptuveni pirms 5. tūkst. g. ir atradis Wu. Tā bruņu zīmējumā seno laiku cilvēki ievēroja rakstu, kas maģiski veido  trīs reiz trīs kvadrātu.

Saskaitot šī kvadrāta ciparus jebkurā virzienā vienmēr to summa veido 15.  Katrs cipars pārstāv noteiktu virzienu. Tiem fen šui mācībā ir liela nozīme. 


Dienvidi     

                           

Austrumi  

 

Ziemeļi

 

Turklāt katram skaitlim ir sava nozīme, ar kura palīdzību var paredzēt nākotnes nodomus.

VIENS – ūdens –Tiek uzskatīts par labu skaitli.

DIVI – zeme - viens no nelaimīgiem skaitļiem, nozīmē sliktu veselību.

TRĪS – koks – saistīts ar dusmām, stresu, strīdiem un konfliktiem.

ČETRI – koks – saistīts ar mīlestību, seksu un izglītību.

PIECI – zeme – otrs nelaimīgs skaitlis. Simbolizē nomāktību un nelaimi.

SEŠI – metāls – labs skaitlis , kas simbolizē labklājību pagātnē.

SEPTIŅI – metāls – saistīts ar saskarsmi, izklaidēm un garīgām lietām. Tas apzīmē pašreizējo labklājību.

ASTOŅI – zeme – ir vislabākais skaitlis. Apzīmē veiksmi un labklājību tuvākajā nākotnē.

DEVIŅI – uguns – simbolizē veiksmi un labklājību nākotnē.

Skaitļu stāvoklis nav nemainīgs un to kustību parāda Lo SHU standarta diagramma, kuru sauc par “universālo.”Dienvidi     

                           

Austrumi  

 

Ziemeļi

 

Mācība par virzienu izmanto pa–kua, I CHING astoņas trigrammas, kā arī ķīniešu astroloģiju, lai izdarītu aprēķinus. Pa- kua ir astoņstūra simbols, kas attēlo kompasa astoņus virzienus. Saskaņā ar to, Z ir apakšā,       D – augšā, A – pa kreisi un R – pa labi.  I CHING astoņas trigrammas tiek izvietotas katrā no astoņiem virzieniem. Valda uzskats, ka tās piešķir pa- kua spēku un enerģiju. Mācība par apveidu  izvērtē dažādu vietu apveidus, nosakot tajā ch’i enerģiju  gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi.

Ch’i it tīrā enerģija, universālais dzīvības spēks, kas mīt ikvienā dzīvā būtnē. To uzskata par pūķa elpu. Ch’i enerģija tiek sakopota un veicināta, lai sniegtu cilvēkiem laimi un veiksmi. Tai jāļauj brīvi plūst., citādi tās sastāvas un veiksme zūd. Vējainos apvidos tā ātri izklīst un pazūd, tāpēc šādas vietas netiek uzskatītas par labvēlīgām.  Labvēlīga vieta ietver gan zaļo, gan balto tīģeri. Tādejādi mācība par apveidu vislielāko uzmanību pievērš kalnu, pakalnu, strautu un upju apveidiem un orientācijai. Mūsdienās fen šui mācības speciālisti, izdarot vērtēšanu, lieto abu šo mācību kombināciju.

Pa – kua var izmantot ne vien pozitīvo un negatīvo virzienu noteikšanai, bet arī cilvēku vēlmju un tieksmju noskaidrošanai. Vairums cilvēku vēlas būt laimīgi, bagāti, apkārtējo novērtēti. Mēs vēlamies arī mīlēt un saņemt pretmīlestību. Visu to simbolizē pa- kua vēlmes.

Chen – simbolizē veselību un tuvinieku labklājību. Pamatvārds ir ‘ģimene “.

Sun – simbolizē naudu un finansiālus darījumus. Pamatvārds ir “bagātība. “

Li- simbolizē reputāciju un stāvokli sabiedrībā. Pamatvārds ir “ slava. “

K’un  simbolizē mīlestību un citas emocionālās attiecības. Pamatvārds ir “laulība .“

Tui simbolizē bērnus un citus tiešos pēcnācējus. Pamatvārds ir “bērni. “

Chien – simbolizē cilvēkus, kas mums palīdz, arī skolotājus un citus, kas mums ir snieguši atbalstu un padomus. Pamatvārds ir “padomdevēji. “

K’an simbolizē darbu un citas izaugsmes iespējas. Pamatvārds ir “karjera. “

Ken simbolizē studijas un mācīšanos. Pamatvārds  ir “zināšanas”.

Pa – kua vēlmju apzīmējums ir polemisks, jo netiek ņemts vērā kompasa virziens. Tieši tāpēc daudzi šīs vēlmes neizmanto. To izmanto speciālisti, kuri strādā izmantojot Mācību par apveidu, nevis tie, kuri izmanto Mācību par virzienu. Polemisks tas ir arī tāpēc, ka to rezultāti dažreiz neatbilst pa- kua pozitīvajiem un negatīvajiem virzieniem. Tātad virzienu aspektā tā var būt lieliski piemērota, bet vēlmju aspektā absolūti nepiemērota. Patiesībā, R. Vebslers uzskata nav tik ļauni, jo pozitīvie un negatīvie virzieni attiecas uz to ,kas notiek mājā, bet vēlmes rodas pašā mājā, taču tās izplatās uz āru, tādēļ īstenojas galvenokārt ārpus mājas. Vebslers uzskata, ka lielāka nozīme ikdienā ir jāpievērš pozitīvajiem un negatīvajiem virzieniem, nevis pa- kua vēlmēm.

Ķīnā pūķis ir pats ievērojamākais un cienījamākais mitoloģiskais dzīvnieks. Fen šui mācībā pūķim ir neizmērojami liela ietekme. Labvēlīgās un nelabvēlīgās vietas nosaka pūķa simboli. Atbilstoši mācībai par apveidu visur tur, kur atrodas pūķis jābūt arī tīģerim. Pūķis nav atrodams līdzenumos un augstos kalnos.

Fen šui mācība izmanto ķīniešu astroloģijas piecus elementus – uguni, zemi, metālu, ūdeni un koku. Katram elementam ir sava noteikta enerģija, un fen šui ir nozīme elementu dažādām kombinācijām. Atsevišķi elementi vai nu harmonizē ( tapšanas ciklā ), vai arī darbojas viens pret otru ( iznīcības ciklā ).

Ka tie ir par cikliem ?

Ķīniešu astroloģijas 5 elementi  rada trīs dažādus ciklus :

Tapšanas cikls . Tas ir radošs, pozitīvs, kur ikviens elements palīdz rasties nākamajam cikla elementam. Cikls ir tāds : uguns, zeme, metāls, ūdens, koks. Tad cikls sākas no jauna ar uguni. Uguns rada zemi. Zeme rada metālu. Metāls sašķidrinās, simbolizējot ūdeni. Ūdens baro koku. Beidzot koks sadeg, radot uguni.

Iznīcības cikls.   Šajā ciklā katrs elements nomāc un pārspēj nākamo. Šādā izkārtojumā uguns spēj izkausēt metālu, metāls var iznīcināt koku, koks atņem spēku zemei. Zeme var aizdambēties un aizsprostot ceļu ūdenim. Ūdens var apdzēst uguni.

Redukcijas cikls. Elementi tiek izkārtoti tā, lai tie labotu iznīcības cikla postošās sekas. Šajā ciklā uguns sadedzina koku. Koks uzsūc ūdeni. Ūdens saēd metālu. Metāls rodas no zemes. Zeme spēj apdzēst uguni. Praksē redukcijas ciklu izmanto, lai varētu novājināt atsevišķus elementus. Ja kādam, piemēram, ir par daudz uguns elementa, tad pievienojot zemi, vājinās uguns potenciālā negatīvā ietekme.

Fen šui  Lidojošās zvaigznes sistēma pētī celtnei labvēlīgas un nelabvēlīgus laika posmus ikvienā konkrētā periodā. Tādejādi ir iespējams iepriekš noteikt gaidāmo tendenci un attiecīgi rīkoties.

 Ļoti liela vērība šajā mācībā tie pievērst savas mājas jeb dzīvokļa iekārtošanai. Mājokļa iekšpusei ir jābūt pēc iespējas labvēlīgākai pret cilvēku, tādēļ personīgais elements ir jācenšas harmoniski iekļaut apkārtējā vidē. Cilvēka personīgo elementu nosaka viņa dzimšanas gads. Otrs svarīgākais ir viņa dzimšanas laiks. Tā kā bieži vienā mājā jeb dzīvoklī dzīvo vairāki cilvēki, tad iekārtojot galvenās telpas jāņem vērā saimnieka personīgie elementi, bet guļamistabās un citās personīgās telpās jāatspoguļo saistība ar šī cilvēka personīgiem elementiem.

Valda uzskats, ja cilvēks saskaņo savu personisko ch’i ar Visuma  ch’i, tad viņš var sasniegt ideālu harmoniju ar apkārtējo vidi.  Katru cilvēku var apzīmēt ar konkrētu trigrammu atkarībā no viņa dzimšanas gada.  Cilvēks vislaimīgākais būs tad, kad dzīvos mājā, kurā atbilst viņa trigrammai.

Lai to noteiktu jāizmanto pielikumā pieliktā tabulā “Personīgais Kua atkarībā no dzimšanas gada. “ Tālāk jānosaka savas mājas trigramma. To nosaka pēc sekojošas tabulas :

 

Nosaukums

Pagalma puse pavērsta

Priekšpuse pavērsta

Li

D

Z

K’un

DR

ZA

Tui

R

A

Chien

ZR

DA

K’an

Z

D

Ken

ZA

DR

Chen

A

R

Sun

DA

ZR

     

Tālāk salīdzina savu personīgo un mājas trigrammu. Taču nevajag bēdāties, ja tā nesakrīt.

Lielāka nozīme ir pozitīviem un negatīviem virzieniem, kurus var noskaidrot, māju sadalot 8 zonās. Pēc sekojošās tabulas noskaidrojam, kurai mājai kuri virzieni ir labvēlīgi.

 

Māja

Chien

K’un

Ken

Tui

Li

K’an

Chen

Sun

Ar pagalma pusi pret

ZR

DR

ZA

R

D

Z

A

DA

Pozitīvie virzieni

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Uzplaukums

ZR

DR

ZA

R

D

Z

A

DA

2. Veselība

ZA

R

ZR

DR

DA

A

Z

D

3. Ilgmūžība

DR

ZR

R

ZA

Z

D

DA

A

4. Labklājība

R

ZA

DR

ZR

A

DA

D

Z

Negatīvie virzieni

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nāve

D

Z

DA

A

ZR

DR

R

ZA

6.Nelaime

DA

A

D

Z

ZA

R

DR

ZR

7. Seši shar

Z

D

A

DA

DR

ZR

ZA

R

8. Pieci rēgi

A

DA

Z

D

R

ZA

ZR

DR

 

1. Uzplaukuma zona. To sauc par- “labu dzīvi.” Tur vēlams atrasties durvīm un gultām. Izvietojot tur fun šui līdzekļus, piemēram akvāriju, var labi aizsargāt to no nelaimes.

2. Veselības zona. To dēvē par –“debesu ārsta zonu.” Sniedz vitalitāti, labu veselību, kā arī sagādā labus draugus. Šajā zonā labi, ja atrodas guļamistabas, ēdamistabas, durvis. Var palīdzēt atveseļoties cilvēkiem, kas cieš no ilgstošām slimībām.

3. Ilgmūžības zona.  To dēvē par –“ ilga dzīve un daudz pēcnācēju.” Tā sniedz mieru, harmoniju, labklājību. Labi izvietot gados vecāku cilvēku gultas un ēdamistabu. Tā jāizmanto, ja ģimenē ir nesaskaņas. Palīdz novērst sarežģījumus un konfliktus laulībā.

4. Labklājības zona. Nozīme – “vieta, kas rada labu ch’i. Simbolizē attīstību, paaugstinājumu, finansiālu veiksmi. Ir labi piemērota ieejas durvīm, virtuves durvīm, darbistabai, rakstāmgaldam.

5. Nāves zona. Ir nelaimīga, un tā ir saistīta nelaimes gadījumiem, slimībām un citām likstām. Mēdz saukt par “galīgu katastrofu.“ Ieejas durvis nedrīkst būt vērstas pret to, jo tad ģimene slimos, var zaudēt naudu, labo slavu.

6. Nelaimes zona. Saistās ar strīdiem, nesaskaņām, dusmām. Sauc –“nelaimes gadījumi un briesmas.” Var izvietot pieliekamos, skapjus, tualeti. Nedrīkst novietot gultu, jo tad jūs vajās neveiksmes.

7. Sešu shar zona saistīta ar vilcināšanos, zaudējumiem, skandāliem. Sauc par “sešām nāvēm “. Te var iekārtot virtuvi un tualeti.  Te var rasties juridiskas problēmas un veselības traucējumi.

8. Piecu rēgu zona. Saistīta ar ugunsgrēkiem, zādzībām, finansiālām grūtībām. Var izvietot pieliekamos, tualetes. Nevar būt mājas ieejas durvis.

Tātad, darot svarīgus darbus, parakstot dokumentus, mācoties, vajadzēto nosēsties vienā no jums labvēlīgām četrām zonām.

Dzīvokļa iekārtojums.

Visām istabām  ideāli būtu kvadrāta jeb taisnstūra forma.

Ja tas nav iespējams, tad garām un šaurām istabām jābūt labi apgaismotām. Pie vienas sienas jānovieto spogulis, jo tad istaba izskatīsies platāka. Ja istabas ir platas un īsas, bet ieejas durvis atrodas platajā sienā, tad līdzās tām jānovieto krēsli.

Dzīvojamā istaba. Tai jābūt proporcionālai ar visām pārējām telpām. Ideāla regulāras formas telpa. Jāieplūst saules gaismai. Nedrīkstētu būt logs, kas tieši vērsts pret ieeju šajā istabā. Nedrīkst pārblīvēt ar mēbelēm un rotājumiem. Mēbelēm jāatbilst mājas īpašnieka personībām, kā arī dzīvojamās istabas lielumam un formai. Tām jābūt ērtām. Vēlams, lai mēbelēm būtu apaļa forma. Ieteicami apļi galdi, ieapaļi paklāji, apaļas lampas, kā arī citi priekšmeti. Ķīnieši uzskatīja, ka apaļas formas simbolizē naudu.

Dzīvojamā istabā nedrīkstētu būt atsegtas sijas Tas rada sliktu sajūtu fen šui, it kā plecos būtu uzkrauts smagums. 

Neaizsegtas sijas ierobežo ģimenes finansiālās iespējas un laimi. Sijas noteikti jāizsedz, ierīkojot piekaramos griestus.

Dzīvojami istabai jāatspoguļo mājas  iemītnieku personības. Tādēļ šeit jābūt priekšmetiem, kas norāda viņu intereses – grāmatas, diplomi, fotogrāfijas, modeļi u. c. lietas. Var novietot dažādas kolekcijas,  suvenīrus.

Darbistaba.

Cilvēks var uzskatīt sevi par laimīgu, ja viņam ir atsevišķa darbistaba. Īpaši tā ir vajadzīga radoša darba cilvēkiem. Arī darbistabai jāatspoguļo cilvēka personība. Mēbelēm jābūt ērtām un telpai jābūt labi apgaismotai. Tā ir vieta, kur iespējams strādāt vai arī mierīgi atpūsties, kā arī koncentrēties pirms svarīga darba.  Pastāv uzskats, ka gleznas , īpaši tādas, kur attēloti kalni, ezeri un upes, vairo radošās spējas un sniedz iedvesmu.

Ēdamistaba.

Tai ir jābūt lielai un plašai, lai tur var novietot ērtu galdu, pie kura visi dzīvokļa iemītnieki var ērti apsēsties.  Tai jābūt netālu no virtuves, taču ne pārāk tuvu ieejas durvīm.  Ja tā ir, tad labāk priekšā nolikt aizslietni. Ēdamistabu bieži iekārto kā atsevišķu stūri dzīvojamā istabā. Arī tā var darīt, jo ir svarīgi, lai cilvēki ,kas ietur maltīti, saņemtu labi daudz pozitīvas enerģijas. Ēdamgalda forma labāk ir kvadrātveida, apaļa vai garena.

Vislabākais ir apaļais galds, jo tad visi sēdošie var brīvi sarunāties ar jebkuru pie ēdamgalda. Tas vairo istabā pozitīvo enerģiju. Labāks ir koka vai metāla galds, jāizvairās no galdiem ar stikla vai marmora virsmām.

Ēdamgaldu nevar novietot pavērstu pret kāpnēm vai tualetes durvīm. Pārējās mēbeles- skapji, bufetes, galdiņi, plaukti var atrasties tādā daudzumā , lai tie nepadara telpu  pieblīvētu.  Svarīgi , lai ēdamistaba liktos ērta un plaša , tas vairos pārpilnību un labklājības izjūtu. 

Spoguļus izmanto, lai simboliski dubultotu pasniegtā ēdiena daudzumu, un tie ēdamistabā ir ļoti ieteicami. Nelielu ēdamistabu tie var padarīt vizuāli lielāku.

Guļamistaba.

Tās fen šui ir ārkārtīgi svarīgs. Tai ir jābūt pēc iespējas tālāk no ieejas durvīm.. Tas simboliski sniedz lielāku drošību un mieru. Ir būtiski svarīgi, kur novietota gulta. Ideāla vieta ir novietot tuvāk istabas stūrim, kas atrodas pa  diagonāli pretī durvīm. Svarīgi ir redzēt ikvienu, kas var ienākt. Gultas kājgalis nevar būt novietots pret durvīm.

Gultas galvgalim jābūt saskarē ar sienu, jo pretējā gadījumā gulētājs jutīsies neomulīgi un nedroši.  Gulētājam, pamostoties  jāredz kaut kas patīkams. Ideāls ir jauks skats pa logu. Tomēr uz gultu nedrīkst krist saules stari. Līdzās gultai nedrīkst būt  lādes, kumodes, skapji, jo tie traucē ch’i plūsmu.

Virtuve.

Tā ir svarīga telpa, jo tajā atrodas mājas pavards un tas simbolizē ģimenes labklājību. Tīrs gaiss un labs apgaismojums ir svarīgs ch’i veicināšanai.   Stāvot pie pavarda, cilvēks nedrīkst uzgriezt muguru durvīm. Visām caurulēm telpā jābūt apslēptām.

Vannas istaba.

Tā ir vieta, kur rīkojas ar naudu. Tāpēc šī telpa tāpat kā tualete simbolizē dzīvokļa iemītnieku finansiālo stāvokli.

Vannas istabu nedrīkst redzēt no ieejas durvīm, tā nedrīkst atrasties bagātības sektorā. Tai jābūt labi vēdināmai un apgaismotai, kā arī ļoti tīrai. Lai saglabātu harmoniju, tā ir jākrāso maigos toņos. Vēlami spoguļi, tomēr nevar būt spoguļflīzes, jo tās var radīt tīkla efektu un ierobežot naudas plūsmu.

Tualete.

Jābūt pēc iespējas neuzkrītošākai. Nevar atrasties bagātības, slavas vai karjeras sektorā. Tas nozīmē, ka simboliski tiek aizskalotas visas iespējas. Tualetei jāatrodas mājas malā, jo negatīvais ch’i neizplatās pa visu māju. Tai nav jābūt lielai, jābūt atdalītai no vannas istabas.

G.Erdmanis. Izmantotās literatūras saraksts:
1. R.Vebsters. Feng shui iesācējiem.Kontinents. 2000.g.
2. D. Linna. Fen šui dvēselei. Zvaigzne ABC. 1999.g. 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv