www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiDoma ir brīva.29.09.2006

Līdzīgi tam, kā katra maizes drupatiņa un katrs vīna piliens satur sevī visas maizes un vīna īpašības, tā ari katrā atsevišķā cilvēkā izpaužas visas cilvēces būtība; vajag tikai prast to atklāt, un tas ir iespējams līdz pašiem vecākajiem senčiem, Visi cilvēku domu gājieni, kas jebkad tikuši vai ari vēl tikai tiks domāti, ir jau apslēpti cilvēkā, jo savādāk jau viņš spētu tikai vienmēr to pašu domāt.

Ar to arī izskaidrojams tas, ka bieži vienas un tas pašas domas domā vienā un tanī pašā laikā dažādas vietas. Vienā laikā dažādās vietās rodas izgudrojumi, atradumi Kāds kaut ko izgudro un piepeši redz, ka cits uz to jau izņēmis patenti. Kas vienmēr domā vienu domu, tas jau rada pamatu šis domas piepildīšanai. Ja, ja vien visi tie, kam piemīt piepildīšanas spējas, šīs spējas prastu arī izlietot, tad būtu tā kā Jēzus sacījis : ,,Jūs redzēsiet, ko acis vēl nekad nav saskatījušas, un dzirdēsiet, ko vēl neviens nav dzirdējis!"

Viss, kas tagad parādās, slēpj sevī visu, kas ir bijis; un kam būs jābūt, tam jābūt apslēptam jau tagadnē. Vairošanās spēja slēpjas jau sēklā, un dīglī atrodas jau viss augļus nesošais koks. Ja mēs apskatītu dīgstošu sēklu ar pavairojamo stiklu, tad mēs dīglī pazītu jau pilnīgo attīstības stāvokli; sēklas graudiņš jau tikai gaida piemērotu gadījumu, lai šo stāvokli iemiesotu. Tieši tāpat mēs arī cilvēkā bezgaisa dīgļa pūslītī un sirds pakaļēja, kreisā kambarī esošajā sirds pūslīti varām atrast Šī cilvēka attēlu, kas rāda šo cilvēku attīstītu līdz pilnībai sasniegušu mūžīgo jaunību.

Domas tā tad īstenībā nevar patentēt. Kas domu sevī uzņem, tam tā ir. Doma ir brīva! Tāpat kā saules stars ir brīvs un viņu var uztvert katrs, kas vēlas. Komponists izmēģina kādu melodiju, bet nepabeidz to; bet kāds apdāvināts ģēnijs uztver šos viļņojumus un izraksta Šo melodiju uz papīra - Viens ir pie šīs domas strādājis, otrs ir viņu izstrādājis. Vieni sēj, citi pļauj! Tā tas iet aizvien tālāk.

Kad nu mēs atbrīvojamies un iedziļināmies bezgalībā, tad mums rodas arvien jaunas domas un mums būtu jāmācās viņas ātrāk piepildīt. Lai tās uztvertu, jāiedziļinās mūžība, jādara sevi uztvert spējīgu un uztvert gatavu. Ja tad nu vienam vai otram piemīt spēja tūlīt no kādas domas izlobīt un aprēķināt šīs idejas praktisko vērtību, tad viņš var uztvertās domas īsā laikā pārvērst naudā.

Ja kādam bijusi svētība, tad viņam tai lietai jānododas arī turpmāk, lai viņam būtu jauna svētība. Ja mēs pieķeramies tikai vienai svētībai, tad tā mums zūd. Bet mēs dzīvojam tam nolūkam, lai radītu tālāk, paplašinātu mūsu spējas un tādi iegūtu sev aizvien jaunu svētību. Kad mums reiz bezgalības duālisms, ētera kustība un atoma miers ir kļuvis pilnīgi skaidrs, tad vairs nav beigu mūsu domām un jauniem atradumiem.

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv