www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiAttiecības starp Tirānu un Cietēju10.10.2006

Šīs attiecības pievelk abi un abiem tās ir vajadzīgas. Tirāns dod un cietējs pieņem enerģiju. Šai procesā ir līdzvērtīga apmaiņa starp abiem. Atmaksa par pāridarījumu ir iznīcinoša abiem. Tikai tad kad iestājas emocionāls līdzsvars, izdziest cēlonis, kas radīja šo savstarpējo apmaiņu. Tad var sākties jauna attiecību fāze: draudzība, mīlestība, mācība utt. Ir tādi labi draugi, kas kādreiz bija asākie ienaidnieki. Ja kāds cilvēks ko otram dod vai ņem, ar to viņš parāda, ka vēlas veidot savstarpējas attiecības. Katrs dod vai ņem saskaņā ar savu vērtību sistēmu: komplimenti, asu piezīmi, nievas, pliķi, dāvina vai nozog, atņem kādu lietu. Otra izvēle ir tas, kā viņš to pieņem, kā reaģē. Ar savu darbību otra puse apliecina savu attieksmi pret savstarpējām attiecībām. Ja atpakaļ dod vai ņem vairāk kā saņēma, tad ar to tiek parādīts, ka viņš vēlas šīs attiecības.

Cietējs

Cietēja pozīcija ir būt pasīvajam, prasīt, pieprasīt, lūgties, ciest utt. Ja nav vēlēšanās būt cietēja lomā, svarīgi veidot citas attiecības, kā Tirāns tikai dod un Cietējs tikai pieņem. Lai Cietēja un Tirāna attiecības mainītos, svarīgi Cietējam dot Tiānam:

√       ko ekvivalentu lai pārietu attiecības citā līmenī, vai veidotu citas attiecības;

√       ko mazāku, lai šis attiecības izdzēstu vai veidotu citas attiecības;

√       ko lielāku, lai šis attiecības padziļinātu.

Ja šai procesā iejauc trešo personu, atmaksa ir daudz smagāka. Ja cietējs izliekas par balto, svēto, nevainīgo un izvairās no ekvivalentas došanas atpakaļ, šis attiecības kļūst arvien dziļākas un tās kā kamols Cietēja un Tirāna dzimtās ceļo no paaudzes paaudzē, līdz iestājas līdzsvars, harmonija. Apslāpētās un apslēptās cietēja emocijas un izjūtas ņem uz sevi ģimenes, dzimtas locekļi, kas ir vājāki, jaunāki, sensitīvāki, sajūtīgāki, atvērtāki, talantīgāki utt. Tad veidojas dubultā nobīde, jo emocijas pārdzīvo cits cilvēks, kas pats tieši nav iesaistīts šai Tirāna un cietēja apmaiņas procesā. Šīs sajūtas, emocijas un darbības projicē uz cilvēku, uz kuru viņam personīgi nav pāridarījuma sajūtas. Cietēja loma veidojas tad, ja pretdarbības vietā izvēlas pasīvo lomu, kas var būt paslēpta zem cēla, tikumiska un augstsirdīga plīvura. Ar laiku izzūd savstarpējais pāri darījums, ja to atdara ar mazāku darbību, kā bija saņemts. Cietēja pienākums un tiesības prasīt atmaksu, kompensāciju un Tirāna pienākums un tiesības dot kompensāciju Cietējam. Ja Cietējs vēlas balansēt un izdzēst šo pāri darījumu, svarīgi izvairīties no atmaksas galējībām un pieņemt adekvātu kompensāciju.

lavisans.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv