www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Venta, Salvis, Selva
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Šri Činmojs27.10.2006

Šri Činmojs piedzima Austrumbengālijā, Indijā, 1931.gada 27.augustā. No 12 gadu vecuma viņš dzīvoja ašramā (garīgā kopienā). Viņa intensīvā garīgā prakse ietvēra līdz pat 14 stundām meditācijas dienā, kā arī dzejas rakstīšanu un garīgu dziesmu komponēšanu, nesavtīgu kalpošanu un nodarbošanos ar dažādiem sporta veidiem. Vēl būdams pusaudža vecumā, viņš guva daudzus dziļus iekšējus pārdzīvojumus un sasniedza garīgu realizāciju. Viņš turpināja dzīvot ašramā vēl 20 gadus, padziļinot un paplašinot savu realizāciju, līdz 1964. gadā, sekojot iekšējam aicinājumam, ieradās Ņujorkā, ASV, lai dalītos savā iekšējā bagātībā ar patiesiem meklētājiem.

Šodien Šri Činmojs kalpo par ceļvedi un iedvesmu tiem, kurus saista viņa redzējums un darbība, vairāk kā 100 centros visā pasaulē. Šri Činmojs pārstāv un iesaka „sirds ceļu”, ko viņš izjūt kā vienkāršāko veidu straujam garīgajam progresam. Sirds ļauj izjust vienotību ar visu pasauli, ar katru lietu un cilvēku, ar viņu neveiksmēm  un uzvarām. Ja mēs pieņemam visu pasauli kā savu, no kā lai mēs baidītos, ar ko lai mēs cīnītos vai sacenstos? Vienīgi ar sevi, savu aprobežotību un nespēju. Meditējot sirdī meklētājs visdrošākajā un vistaisnākajā ceļā spēj virzīties pretī apzinātai un nedalāmai vienotībai ar Visaugstāko sevī jeb realizāciju.

Garīgais ceļš pēc Šri Činmoja domām nebeidzas ar iekšējās realizācijas sasniegšanu. Pēc tam to  ir nepieciešams atklāt un izpaust ārējā pasaulē. Tāpēc viņš ar personisko piemēru skaidri apliecina, ka garīgums nav bēgšana no pasaules, bet gan veids, kā to pārveidot ar aktīvu un pašaizliedzīgu garīgu, radošu un fizisku dzīvi. Šri Činmojs apceļo pasauli, sniedzot bezmaksas koncertus, lekcijas un publiskas meditācijas. Šri Činmojs ir autors vairāk nekā 1500 grāmatām, tostarp lugām, dzejoļiem, lekcijām, esejām, komentāriem un atbildēm uz  jautājumiem par garīgumu. Viņš ir radījis tūkstošiem gleznu un zīmējumu un komponējis vairāk nekā 20.000 dziesmu angļu, franču, bengāļu valodās un sanskritā. Viņš ir kļuvis par iniciatoru daudziem humāniem un humanitāriem projektiem visā pasaulē.

 “Mana māksla, mūzika un sporta sasniegumi, it viss ko es daru”, saka Šri Činmojs, “ir veids kā kalpot cilvēces tiecīgajai apziņai, viņu tieksmei pēc izaugsmes un pilnveidošanās. Es gūstu visaugstāko prieku no apziņas, ka vismaz kādam cilvēkam tas, ko esmu paveicis ir devis ierosmi un iedvesmu kļūt labākam šīs pasaules pilsonim."

Sekojot senai tradīcijai, Šri Činmojs neņem maksu par garīgo apmācību. Viņa un viņa skolnieku koncerti, izstādes un meditācijas kursi vienmēr ir bezmaksas. Vienīgā maksa, ko viņš sagaida ir meklētāja patiess iekšējs sauciens. Tāpat Šri Činmojs nepretendē uz patiesības monopolu un neuzskata sevi par vienīgo garīgo vērtību glabātāju. Būdams meditācijas skolotājs viņš nepraktizē nevienu reliģiju, bet ar cieņu izturas pret katru garīgu tradīciju.


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv