www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Venta, Salvis, Selva
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Visums un cilvēks15.11.2006

O Sensejs reiz teica: "Ja jūs vēlaties apgūt aikido, jums jāizmācās Visuma kustība un radīšana, spēka avoti, kuri to radījuši, dabas enerģijas darbība, galaktikas kustība.
Viss ir savā starpā cieši saistīts, viss pakļaujas universālam likumam. Dzīvības enerģētiskie spēki - atomreakcija, elektromagnētiskais lauks, smaguma spēks - tas viss ir aikido un tā tehnikas avots un iemesls." (M. Saotome)

Visums ir visa dzīvā sākums, arī cilvēka. Tāpēc tas būs pirmais, ar ko sāksim. Pats par sevi saprotams, arī cilvēks un viņa dzīve ir saistīta ar Visumu. Visās pasaules reliģijās tiek mācīts, ka Dievs ir Visums un Dievs radīja cilvēku. Cilvēku viņš radīja pēc savas līdzības un izskata. Tātad arī cilvēks ir Visuma neatņemama sastāvdaļa.

"Es neesmu cilvēks, es - pats Visums"- teica Morihejs Uešiba. Tā nav filozofiska teorija. Tā ir patiesība. Mēs patiešām esam radīti no zvaigžņu materiāla, Dieva gaismas, tāpēc ka mūsu eksistence arī ir sākusies no milzīgā gaismas sprādziena. Visi zināmie elementi tika radīti šīs enerģijas rezultātā." 

Varbūt tas liekas nedaudz savādi, bet tā tas ir. Manuprāt, mūsdienu cilvēkam to ir tik grūti saprast tikai viena iemesla dēļ - viņa milzīgās materiālās atkarības dēļ. Šodien cilvēki domā tikai par savu materiālo labklājību - (tūlītēju taustāmu labumu: nauda, mašīna, džakūzī, apģērbs u.c.), nevis savu dvēselisko, garīgo nozīmi, dzīves jēgu un Visuma sapratni. Tā ir viņu lielākā kļūda, jo, ja cilvēki vairāk pievērstos sava garīgā Visuma attīstībai, tad neapšaubāmi celtos arī viņu materiālais stāvoklis. Kaut gan, ja cilvēki patiešām to visu darītu ar mīlestību un sapratni, tad nekāda materiālā labklājība tiem nebūtu tik vajadzīga.

Visumā viss pastāv mūžīgā harmonijā, ko nevarētu teikt par cilvēku. Ne par velti kāds gudrais reiz teicis, ka "pasaulē harmonija ir itin visā, izņemot cilvēku attiecības". Visums ir ne tikai debesis virs mūsu galvām, bet arī vide, kurā mēs atrodamies un dzīvojam. Tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēki vairāk pievērstos savai apkārtnei, dzīvesveidam un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Ko tas dod, ja cilvēks tik ļoti rūpējās par savu labklājību, ka aizmirst par citiem un viņu vēlmēm. Ja viss mums apkārt un arī mēs paši esam Visums, tad, lai mīlētu paši sevi, mums jāmīl arī viss apkārtējais. Citādāk sanāk, ka ienīstot kādu mēs patiesībā nodarām ļoti lielu ļaunumu tieši sev. Lūk, kāpēc Dievs uz zemi sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu. Tieši Jēzus cilvēkiem mācīja piedot un mīlēt. Tikai nevajag pārprast vārdu Mīlestība. Tā nav mīlestība pret cilvēka skaisto ārieni un viņa spīdošajām dārglietām. Tā ir Mīlestība pret viņu visu, bet galvenokārt jau dvēseli. Dvēsele ir vistiešākā daļa no Dieva. Tāpēc mīlot cilvēku dvēseli, mēs mīlam arī pašu Dievu. Un tā kā Dievs ir arī Visums, tad  mēs mīlam arī to.

Visums sevī tur cilvēku patieso būtību, būtību, kuru laika gaitā cilvēks ir aizmirsis. Šodien tikai retais zina savu dzīves patieso jēgu un sūtību. Jā, cilvēki stāsta, ka zina savu nozīmi, bet patiesībā tie ir tikai viņu skaistākie sapņi un ilūzijas. Patiesībā viņiem varbūt pat ir bail uzzināt savu dzīves jēgu, un tāpēc tie nekad to arī neuzzinās. Turpretī tos, kurus patiešām interesē sava sūtība un nozīme, neviens nespēs apstādināt vai kā savādāk traucēt ceļā uz patiesību. Visums ir šo cilvēku draugs, un tāpēc viņi no tā nebaidās un neizvairās. Kā savādāk, lai izskaidro to, ka cilvēki ir tik naidīgi noskaņoti pret citplanētiešiem. Vienīgi bailes no nezināmā un nesaprotamā var izraisīt šādu nostāju. Patiesībā tās ir arī bailes pašiem no sevis. "Mēs atrodamies Visumā, un faktiski mēs esam Visums. Bet būdami akli pret realitāti, mēs redzam tikai šauru izplatījumu, kurā dzīvo organismu karaļvalsti uztur atsevišķa būtne uz zemes. Zemes un dzīves uz zemes evolūcija - tas ir nepārtraukts cikls, kas pakļauts tiem pašiem likumiem un kurā ietverti tie paši materiāli, no kā veidots Visums. Organisko matēriju nevar atdalīt no neorganiskās. No aizvēstures gudrajiem filozofiem līdz mūsdienu molekulārbioloģijai, kura izmanto jaunāko tehnoloģiju, mēs cenšamies, katrs pa savam, atrisināt dzīves jēgas un patiesības noslēpumus." Cilvēki no laika gala strīdas par Visuma nozīmi, Dieva izpratni. Katrs uzskata, ka tieši viņam ir taisnība. Bet visā visumā, nav svarīgi kā sauc manu Dievu, jo viņš ir viens visiem. Sanāk, ka visi strīdas par vienu un to pašu lietu, tikai katrs to ir nosaucis savādākā vārdā.

Aikido ir viens no šādiem sevis izzināšanas ceļiem. Tikai tas vēl sevī ietver mācību par mīlestību, Visumu, dabu un harmoniju.

Pasakiet man lūdzu - kā cilvēks var izdzīvot, uzturā izmantojot tikai augu valsts produktus, regulāri nodarbojoties ar aikido un dzīvojot pilsētā? Šis cilvēks saprot un izmanto Visuma milzīgo priekšrocību - enerģiju. Visumā tā ir milzīgos daudzumos un pietiek visām dzīvajām būtnēm, kā arī visiem dabas procesiem un parādībām. Ne jau no zila gaisa tika formulēts enerģijas nezūdamības likums, ka enerģija ne no kā nerodas un nekur arī nepazūd, tikai no viena enerģijas veida pārvēršas citā. Tad lūk, šeit parādās tas, ka labi izzinot Visumu un tā būtību cilvēks var iztikt arī bez milzīgajiem ēdienu kalniem. Pārtika tam ir nepieciešama tikai tāpēc, lai organismā veidotos jaunas šūnas, kas ir organisma pamatsastāvdaļa. Es saprotu, ka ārsti to uzskata par neiespējamu un nereālu, tomēr tas ir iespējams.
 
Pats par sevi saprotams, ka ne jau tikai enerģija ir Visuma galvenā sastāvdaļa. Otra, un manuprāt, pat nedaudz svarīgāka lieta šeit ir Mīlestība. Visaugstākā un Dievišķīgākā Mīlestība, bez kuras nevar pastāvēt nekas. Mīlestība, kuras rezultātā Dievs radīja cilvēku, Mīlestība, kas visu veido, vieno un arī šķir. "Kas ir Visuma dzīvības avots. Tas ir Bezgalīgā Gara un mīlestības izpausme. Aikido - tīra šī avota izpausme. Visuma formas parādās arī cilvēka ķermenī.

Mums jāsāk ieraudzīt Visumu sevī un sākt apjaust līdzsvara un mīlestības principus, saistītus ar principiem, ko mums devis ir Visums. Tieši tāpat kā Visums izrāda Mīlestību visdažādākajos veidos, mums savas dzīves laikā, visās savās attiecībās jāizrāda dinamisks līdzsvars un harmonija pret Visumu. Pateicoties šim procesam, pats Visums ienāks cilvēka ķermenī un dvēselē, barojot to un atdodot tam nebeidzamu spēku." Mīlēt Visumu - tas ir jāiemācās, lai varētu dzīvot garu un pilnvērtīgu mūžu. Galvenais ir ticēt Mīlestībai un tās varenajam spēkam. Bet nedrīkst aizmirst, ka tā nedrīkst būt savtīga un egoistiska mīlestība. Ja tas būs tā, tad nekādu spēku un harmoniju no Visuma jums nesagaidīt. Mīlestība dara cilvēku laimīgu un garā spēcīgu.

"Kas mīl, nekad nav viens. Arī tad ne, ja neviena nav viņa tuvumā." Lūk, tas ir tiešs pierādījums tās Mīlestības nebeidzamajai varai, kas ved mūs uz Visumu. Bet Visumā cilvēks nekad nav viens. Varētu pat teikt, ka arī pats Visums ir atkarīgs no Mīlestības. Mīlestība ir tā, kas tajā visu satur kopā noteiktā kārtībā un secībā.

"Viss Visumā rodas no viena avota, pateicoties vienai radošajai enerģijai. Viss uz zemes parādās šīs universālās Mīlestības izpausmē. Visuma sirds pukst harmonijā ar visu dzīvo uz Zemes, jūsmojot par tās skaistumu. Katram no mums ir jācīnās par to, lai saprastu šo ritmu un sajustu Visuma sirdi, kas ved uz absolūta līdzsvara harmoniju. Aikido seko universālās Mīlestības ceļam. Tā mācība - tā ir mācība Kami. Tā principi - tie ir harmonijas un līdzsvara likumi visos elementos, dzīvības formās uz Zemes. Tā funkcija - savienoties ar Visuma sirdi un dot Mīlestību."

Tāda ir arī cilvēka funkcija uz šīs zemes. Tikai katram cilvēkam šī funkcija izpaužas nedaudz savādāk. Bet, kā, tas jāuzzina ir katram pašam.

Linda Loce, Aikido Kultūras Federācija
reiki.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv