www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Marģers, Anastasija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Piepildīšana mīlestībā17.11.2006

„Cilvēka dvēsele ir savā svētceļojumā no likuma uz mīlestību, no pašdisciplīnas uz brīvību, no morālā plāna uz garīgo. Buda sludināja sevis valdīšanas un morālās dzīves disciplīnu; tas nozīmē pilnīgu pakļaušanos likumam. Bet šie likuma saisti nevar būt mērķis pats par sevi; pilnīgi valdot pār likumu, mēs gūstam iespēju pacelties pāri tam. Tā ir atgriešanās pie Brahmas, pie bezgalīgās mīlestības, kas atklājas likuma galīgajās formās. Buda sauc to par Brahma vihāra, prieku dzīvot Brahmā. Tas, kas cenšas sasniegt tādu stāvokli, pēc Budas vārdiem, „nedrīkst nevienu pievilt, nedrīkst sajust naidu ne pret vienu cilvēku, nedz jebkad vēlēties kādam dusmās darīt pāri. Viņam jāizjūt neizmērojama mīlestība pret visiem radījumiem, tāpat kā māte mīl savu vienīgo bērnu, ko tā aizsarga ar savu pašas dzīvību. Uz visām pusēm un it visur viņam jāizplata sava mīlestība, kurai nav robežu un šķēršļu, un kas brīva no cietsirdības un antagonisma. Gan stāvot, gan sēžot, gan staigājot, gan guļot, kamēr vien viņš neiemigs, viņam jātur rosībā savs gars, paužot labvēlību pret visu pasauli.”  

Mīlestības trūkums ir savā ziņā sastingums, jo mīlestība ir apziņas pilnība. Mēs nemīlas tāpēc, ka nesaprotam, vai pareizāk, nesaprotam tāpēc, ka nemīlam. Jo mīlestība ir visa tā augstākā jēga, kas ap mums. Viņa nav tikai jūta; viņa ir patiesība; viņa ir prieks, kas visa esošā pamatos. Tā ir tīrās apziņas baltā gaisma, kas izstaro no Brahmas. Tādā kārtā, lai kļūtu vienoti ar šo Sarvānaubhūh, šo visu jūtošo esību, kas ir kā debess izplatījumā, tā arī mūsu dvēseles iekšienē, - mums jāaizsniedz tā apziņas virsotne, kas ir mīlestība: „Kas gan spētu elpot un kustēties, ja debesis nebūtu piepildītas ar prieku un mīlestību?” Tikai sakāpinot mūsu apziņu līdz mīlestībai un izplešot to uz visu pasauli, mēs varam sasniegt Brahma vihāra stāvokli, kopvienību ar šo bezrobežīgo prieku.”

Rabindranats Tagore, fragments no darba „Piepildīšana mīlestībā”
(Riharda Rudzīša tulkojums)


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv