www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Īss ieskats psihoenerģētikas pamatprincipos3.12.2004
Jaunākie notikumi pasaulē un situācija Latvijā liek pievērsties cilvēka psihiskās drošības aspektiem mūsdienu sabiedrībā, iespējām ietekmēt cilvēka uzvedību, programmēt to noteiktām darbībām, kā arī kā aizsargāties no šādas nesankcionētas iedarbības un par iespējām šīs suģestijas metodes izmantot dažādu nodarījumu novēršanā vai brīdināšanā.

Kā apliecina jaunākie zinātnes sasniegumi, cilvēka domai, tās laukam, ir materiāls nesējs, kura masa ir ne mazāka par 10-30 g. Tāpēc arī doma ir materiāls mērķis, un, kā visus citus mērķus arī to var ietekmēt un arī iznīcināt ar attiecīgiem līdzekļiem. Šis uzskats ir būtisks, faktiski galvenokārt uz tā balstās tāda zinātne kā parapsiholoģija. Parapsiholoģija pētī cilvēka psihes neparastās (paranormālās) parādības. Tā pētījumu sfērā ir informācijas uztveres un pārraides paņēmieni bez parasto maņu orgānu izmantošanas (piem., telepātija), kā arī cilvēka iedarbība uz fiziskiem objektiem un parādībām bez muskuļu piepūles — telekinēze, pirokinēze, levitācija u.c.

Galvenās parapsiholoģijas pamattēzes var formulēt koncentrētā veidā — visas psihiskās parādības izpaužas psihiskās substances darbībā vai pārveidojumos. Psihes būtība, materiālais substrāts ir noteiktu smadzeņu struktūru darbības radīts elements un ir pakļauts to apzinātai vai neapzinātai kontrolei. Psihiskajam substrātam ir šādas pamatīpašības:

tā mijiedarbība ar vidi izraisa dažāda tipa entropiskos procesus organismā;

tas pārvēršas dažādos lauka un starojuma veidos;

tas spēj pārnest, pārraidīt un uztvert dažāda veida informāciju jebkurā attālumā;

tas tiek realizēts ar suģestīvas vai manuālas iedarbības starpniecību;

tas spēj īsāku vai ilgāku laiku atdalīties no organisma;

tas darbojas pēc rezonanses mehānisma principa un tā enerģija var koncentrēties vai izkliedēties;

to raksturo fizikālas īpašības, kas līdzīgas gravitācijas laukam;

tas ietekmē cilvēka rīcību un viņa funkcionālo stāvokli.

Pastāv uzskats, ka eksistē informatīvi enerģētiskais lauks kā viens no Zemes apvalkiem un cilvēks spēj mijiedarboties ar dažādiem šī informatīvi enerģētiskā lauka veidiem. Tieši šie atzinumi ir parapsiholoģijas un psihoenerģētikas izmantošanas pamatā. Jau kopš seniem laikiem cilvēki ar ekstrasensorām zināšanām un spējām varēja ietekmēt notikumus un citus indivīdus vai personu grupas. Taču šīs zināšanas bija gandrīz nepieejamas un attīstījās tikai starp izredzētajiem. Šīs personas parasti bija tempļu priesteri, dažādu ordeņu, slepenu biedrību, skolu un sektu pārstāvji. Tāpēc šīm zināšanām bija slepeno doktrīnu nosaukums. Diemžēl savas slepenības dēļ līdz mūsu dienām ir nonākusi tikai neliela šo zināšanu daļa, pārējās laika gaitā ir zudušas. Tikai kopš mūsu gadsimta piecdesmitajiem gadiem, strauji attīstoties parapsiholoģijai un dabas zinātnēm, radās iespēja dziļāk izzināt šo sfēru un līdz ar to vairākus tās atklājumus izmantot dažādām vajadzībām, galvenokārt militārām.

Kopš parādījās elektroniskie skaitļotāji, ļoti strauji sāka attīstīties tāda zinātne kā psihotronika. Šo zinātni raksturo tehniska un tehnoloģiska pieeja, risinot un radot tehniskus analogus psihiskajām parādībām, kuras cenšas izskaidrot parapsiholoģija. Analizēsim visus šo psihotronisko tehnoloģiju veidus. Arī mākslīgā intelekta sistēmu radīšana stipri paplašināja psihisko parādību tehnisko analogu sfēru.

Tādējādi psihisko jeb psihotrono ieroču teorētisko pamatu veido parapsiholoģija, bet tehnisko un tehnoloģisko bāzi — psihotronika.

LR Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko pētījumu centrs


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv