www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Nedalāmība28.11.2006

Jau agrā bērnībā man lāgiem bija piemitusi tieksme noraudzīties uz ērmotiem dabas veidojumiem, nevis pētot, bet gan ļaujoties to īpatajai burvībai, to samezglotajai, dziļajai valodai. Garas, pārkoksnējušās koku saknes, krāsainas dzīsliņas akmeņos, eļļas lāsumi, kas peld ūdenī, plaisas stiklā – visas tamlīdzīgas lietas savulaik mani stipri apbūra, pirmām kārtām jau ūdens un uguns, dūmi, mākoņi, putekļi un jo īpaši virmojošie krāsu plankumi, kurus ieraudzīju aizmiedzis acis. Dienās pēc manas pirmās ciemošanās pie Pistoriusa tas viss atkal sāka nākt man prātā. Jo es apjautu, ka par zināmu spēcinājumu un prieku, par savas pašizjūtas pastiprināšanos, ko jutu kopš tā laika, man jāpateicas vienīgi tam, ka ilgi biju skatījies atklātā ugunī. Tāda skatīšanās bija neparasti labdarīga un bagātinoša!

Nedaudzajiem pieredzējumiem, ko līdz šim biju atradis ceļā uz savu īsteno dzīves mērķi, pievienojās šis jaunais: šādu veidojumu vērošana, nodošanās iracionālām, samezglotām, savādām dabas formām rada mūsos sajūtu, ka mūsu iekšējā pasaule ir saskaņā ar to gribu, kura likusi rasties šiem veidojumiem, - drīz mēs sajūtam kārdinājumu uzskatīt tās par saviem paša untumiem, par saviem pašu radījumiem, - mēs redzam, kā robeža starp mums un dabu notrīs un izplūst, un mācāmies pazīt noskaņu, kurā nezinām, vai attēli uz mūsu tīklenes ceļas no ārējiem vai no iekšējiem iespaidiem. Vienkāršāk un vieglāk nekā jebkur citur mēs šajā vingrinājumā atklājam, cik lielā mērā esam radītāji, cik lielā mērā mūsu dvēsele allaž piedalās nerimstošajā pasaules radīšanā. Drīzāk tā ir tā pati nedalāmā dievība, kura darbojas gan mūsos, gan dabā, un, ja  ārējā pasaule ietu bojā, tad viens no mums būtu spējīgs uzbūvēt to no jauna, jo kalns un upe, koks un lapa, sakne un zieds, viss, kas izveidots dabā, iepriekš ir izveidots mūsos, top no dvēseles, kuras būtība ir nemirstība, kuras būtību mēs nepazīstam, taču tā lielākoties ļauj sevi sajust kā mīlas spēks un radošais spēks.  

Hermanis Hese, fragments no grāmatas „Demians”


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv