www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Severīns, Urzula
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Viņa izsakošais vārds ir „OM” (AUM)4.12.2006

Katrai idejai, kura pastāv apziņā, ir attiecīga daļa vārdā: vārds un doma ir nedalāmi. Domas ārējā daļa ir tā, ko mēs saucam par vārdu. Neviens cilvēks analīzes ceļā nevar atdalīt ideju no vārda. Pierādīts, ka doma, it kā valodu būtu radījuši cilvēki, t.i. – zināmi cilvēki būtu sēdējuši un izlēmuši jautājumu par vārdiem, ir nepareiza. Vārdi un valoda vienmēr ir bijuši, kopš vien cilvēks pastāv.

Kādas ir ideju un vārdu savstarpējās attiecības? Kaut arī mēs redzam, ka ar ideju vienmēr jābūt vārdam, tomēr nav nepieciešams, lai vienu un to pašu ideju izteiktu ar vienu un to pašu vārdu. Ideja var būt viena un tā pati divdesmit dažādās zemēs, kurās lieto dažādas valodas. Mums ir nepieciešams vārds, lai izteiktu jebkuru ideju, taču nav nepieciešams, lai šim vārdam būtu viena un tā pati skaņa. Dažādām nācijām ir dažādas skaņas. Mūsu komentētājs saka: „lai gan ir pilnīgi dabiski, ka starp ideju un vārdu pastāv samērs, tomēr tas nenozīmē, ka starp katru skaņu un ideju attiecība ir stingri noteikta”. Skaņas mainās, kamēr attiecība starp skaņām un idejām, dabiski, ir viena.

Attiecība starp idejām un skaņām tikai tad ir laba, ja pastāv īsta attiecība starp apzīmējamo lietu un simbolu, un bez tā simbols nekad nekļūst par vispārējas lietošanas objektu. Simbols ir apzīmējamās lietas izteicējs, un ja apzīmējamā lieta jau pastāv, un ja no pieredzes mēs zinām, ka simbols šo lietu apzīmē ilgu laiku, tad mēs esam pārliecināti, ka starp tiem pastāv īsts samērs. Pat tad, ja lietas nav acu priekšā, tūkstoši pazīst tās pēc simbola. Jābūt dabiskam samēram starp simbolu un apzīmējamo lietu; tad simbols ir izteikts, tas liek atcerēties apzīmēto lietu.

Komentētājs saka, ka Dievu izteicošais vārds ir „OM”. Kāpēc viņš pastāv uz to? Ir taču simtiem vārdu Dieva apzīmēšanai. Ideja „Dievs” ir saistīta ar simtiem vārdu un katru no tiem atzīst par Dieva simbolu. Tomēr vajag būt arī visu šo vārdu vispārinājumam, zināmam substrātam, kurš veido visu šo simbolu vispārējo pamatu, un tas simbols, kurš ir vispārējs, būs pats labākais un īstākais simbols visiem. Izrunājot vārdu, mēs izmantojam balseni un aukslējas kā rezonatoru. Vai ir kāda visdabiskākā pamatskaņa? Tāda skaņa ir „OM”/ „AUM”/ - visu skaņu pamats. Pirmā skaņa „A” ir saknes skaņa, atslēga, kuru izrunā, nepieskaroties kādai mēles vai aukslēju daļai; „M”, ko izrunā aizvērtām lūpām, ir pēdējā skaņa sērijā, bet „U” veļas no pašas saknes uz mutes rezonatora beigām. Tādējādi „OM” pārstāv veselu skaņas radīšanas parādību. Kā tāds tas ir dabisks simbols, visu dažādo skaņu pamats. Tas apzīmē visu vārdu pilnu virkni un iespējamību, kuri var tikt izveidoti.

Neatkarīgi no šiem apsvērumiem mēs redzam, ka vārdā „OM” satek kopā visas Indijas līgas idejas; visas dažādās līgas idejas Vēdās ir savākušās kopā ap šo vārdu „OM”.

Kāda nozīme tam varētu būt Amerikā, Anglijā vai kādā citā zemē? Tikai tāda, ka šis vārds ir noturējies uz visām līgas izaugsmes pakāpēm Indijā un ticis lietots, lai apzīmētu visas dažādās idejas par Dievu. Duālisti, Monoduālisti, Disidenti un pat Ateisti ir pieņēmuši šo „OM”. „OM” ir kļuvis par vienīgo simbolu cilvēcisku būtņu milzīga vairākuma līgas tieksmes apzīmēšanai. Ņemsim, piemēram, angļu vārdu „god”. Tas aptver tikai ierobežotu funkciju, un, ja jūs iesit tālāk par to, jums būs jāpievieno apzīmētājs, saucot Viņu par Personisko vai Bezpersonisko, vai Absolūto Dievu. Tas pats attiecas uz Dievu apzīmējošajiem vārdiem citās valodās; to nozīmes ir ļoti ierobežotas.

Turpretī vārds „OM”, gluži otrādi, aptver visus dažādos apzīmējumus, un kā tāds tas ir jāpieņem visiem.

Pataņdžali „Jogas aforismi. Svāmī Vīvekānandas komentāri.”


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv