www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Emīlija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
SIRDS06.12.2006

1. Saskatīt ar sirds redzi, saklausīt pasaules dunoņu ar sirds dzirdi, nojaust nākotni ar sirds izpratni, atcerēties ar sirdi pagātnes uzkrājumus — tā strauji jāiet augšupejas ceļš. Jaunrade aptver ugunīgo potenciālu un piesātinās ar apslēpto sirds uguni. Tāpēc ceļā uz Hierarhiju, ceļā uz Lielo Kalpojumu, ceļā uz Vienkopu vienīgais gaišais sirds ceļš ir sintēze. Kā lai izstaro izpaustos starus, ja nav sirdī apstiprinātās liesmas? Tieši magnēta īpašība ir ielikta sirdī. Šis lielais likums piesātina augstāko jaunradi. Tā katrs piepildījums, katra apvienība, katra lielā kosmiskā vienotība īstenojas ar sirds liesmu. Ar ko veidosim pamatus dižajām pakāpēm? Patiesi, tikai ar sirdi. Tā apziņas loki saplūst sirds liesmā.

Tā paturēsim prātā brīnišķīgo sirds magnēta pievilksmi — tas savieno visas parādības. Patiesi, sudraba pavediens, kas savieno Skolotāju ar skolnieku, ir diženais sirds magnēts. Skolotāja vienotība ar skolnieku apliecina visu evolūciju būtību.

2. Ir daudz leģendu, kas stāsta par vēlmju piepildīšanos, taču tās nepiemin pamatnoteikumu — bezizejas stāvokli, kas sakāpina vēlēšanos līdz negrozāmībai. Katrs niecīgākais apkārtceļš jau notrulina negrozāmības bultu. Kā peld nepratējs, kad dzelme viņu velk dibenā, gluži tāpat tiek izlemta vēlmes īstenošana, kad ir nogriezti visi ceļi. Cilvēki saka: ir noticis brīnums! Taču bieži vien ir bijusi tikai saasināta psihiskā enerģija. Sirds — šī organisma saule — ir psihiskās enerģijas centrs. Tāpēc, runājot par sirdi, ir jātur prātā psihiskās enerģijas likums. Brīnišķīgi ir sajust sirdi kā Visuma Sauļu Sauli. Augstākā Hierarha Saule ir jāuztver kā mūsu Karogs. Šis Karogs ir brīnišķīgs kā neuzvarams spēks, ja mūsu acis aptvērušas tā mirdzumu, kas atstarojas mūsu sirdī.

3. Vai sirdi dēvēs par Elohima mājokli vai par sintēžu sintēzi, tā tomēr paliks centrs. Pat tie, kuri atzīst vienīgi sirds zemākās, fizioloģiskās funkcijas, pret sirdi izturas saudzīgi. Cik daudz vērīgāk jāieklausās sirdī tam, kas zina par magnētu un sudraba pavedienu! Tādēļ Skolotājs tā velk projām no visa šauri fiziskā, lai saistībā ar katru orgānu liktu atcerēties garīgo pasauli. Kad tīra domāšana tiek ievirzīta neredzamās esamības sfērā, Mums ir svētki. Elohima mītnē ir jāievada tik neatlaidīgi, it kā ieejošo vajātu briesmas. Var atzīt izredzēto ceļu, kad Neredzamā Pasaule tiem top reāla un pieejama; tad vērojama apziņas augsme, un pat ķermeņa orgāni pārveidojas, kad tos piesātina saikne ar Hierarhiju.

4. Sirds ir svētnīca, nevis elku nams. Mēs neesam pret tempļa celšanu, taču neatzīstam elku namus un tirgu. Kad runājam par tempļa celšanu sirds veidā, Mēs nedomājam, ka tas ceļams sirds formā, bet norādām uz iekšējo nozīmi. Templis nevar pastāvēt ārpus bezrobežīgās ķēdes apziņas; tāpat arī sirds iekļaujas visās Kosmosa izjūtās. Sirds skumjas vai prieks sabalsojas ar tālajām sfērām. Bet kāpēc skumjas jūtam biežāk nekā prieku? Pastāvīgās kosmiskās perturbācijas, protams, satricina sirdi, kas tām piebiedrojusies, tāpēc arī tādas sirds kalpojums pasaules svaros ir tik dižens. Palīdziet pasaules jauncelsmē! Nav ne dienas, ne stundas, kad pasaule nebūtu pakļauta briesmām. Šīs briesmas spēj saskatīt nevis divas, bet gan trīs acis — kā Valdoņa Karogā. Sirds svētnīca jāsaprot kā neatliekama izjūta. Neba aiz nejaušības sirdi apzīmēja ar krusta zīmi. Tā šī krusta zīme mūžīgi pavada sirds templi.

5. Jaunie apstākļi parādīs ceļu nākamībai. Patiesība paliek tā pati, bet kombinācijas citas, apziņai atbilstošas. Cik daudz skaista ir sagrauts sirds tempļa nepazīšanas dēļ. Taču neatlaidīgi tieksimies izprast sirds siltumu un sāksim justies kā svētnīcas nesēji. Tā iespējams pārkāpt pāri Jaunās Pasaules slieksnim. Cik sīki ir tie, kam šķiet, ka Jaunā Pasaule nav domāta viņiem. Ķermeņi ir dažādi, bet gars neizvairīsies no Jaunās Pasaules.

Fragments no „Dzīvās Ētikas Mācības”( Agni joga III) 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv