www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Apziņa08.12.2006

130. Apziņa pie cilvēka veidojas no reliģijas [ex religioso], 
kādā viņš ir, skatoties pēc tās uzņemšanas savā iekšienē.
131. Apziņu pie baznīcas cilvēka veido ticības patiesības no 
Vārda, jeb no mācības, kas ņemta no Vārda, skatoties pēc to 
uzņemšanas sirdī; jo kad cilvēks ticības patiesības zin, un tās 
savējā kārtā aptveŗ, un pēc tām tās grib un dara, tad viņā 
rodas apziņa. Uzņemšana sirdī nozīmē uzņemšanu gribā, jo 
cilvēka griba ir tas, ko sauc par sirdi. No tam nākas, ka tie, kam 
ir apziņa, visu, ko runā, to runā no sirds, un visu, ko dara, to 
dara no sirds. Viņu sirdsprāts ir nedalīts, jo viņi dara pēc tā, 
ko saprot un domā esam patiesu un labu.
132. Tiem, kas ticības patiesībās apgaismotāki par citiem, un kam 
skaidrāka nojauta nekā citiem, apziņa var būt pilnīgāka nekā 
tiem, kas mazāk apgaismoti un kam tumša nojauta.
133. Īstā apziņa ir pati cilvēka garīgā dzīve, jo tanī viņa 
ticība ir saistīta ar darbīgo mīlestību. Tāpēc arī darīt no 
apziņas viņiem ir tas pats, kas darīt no savas garīgas dzīves, un 
darīt pret apziņu ir viņiem tas pats, kas darīt pret šo savu 
dzīvi. No tam nākas, ka darot pēc apziņas viņi ir netraucēta 
miera un iekšķīgas svētlaimes sajūtā, turpretīm viņi jūt 
nemieru un sāpes, darot pret to. Šīs sāpes ir tas, ko sauc par 
sirdsapziņas pārmetumiem.
134. Cilvēkam ir apziņa priekš labā un apziņa priekš taisnā. 
Apziņa priekš labā ir iekšķīgā cilvēka apziņa, un apziņa 
priekš taisnā ir ārīgā cilvēka apziņa. Apziņa priekš labā ir 
darīt pēc ticības baušļiem no iekšķīgas tieksmes, un apziņa 
priekš taisnā ir darīt pēc pilsoniskiem un tikumiskiem likumiem 
no ārīgās tieksmes. Kam ir apziņa priekš labā, tiem ir arī 
apziņa priekš taisnā, bet kam ir tikai apziņa priekš taisnā, tie 
ir spējīgi uzņemt apziņu priekš labā, un viņi to arī uzņem, 
kad viņus pamāca.
135. Apziņa pie tiem, kas ir darbīgā tuvākmīlestībā, ir apziņa 
priekš patiesā, jo to veido ticība patiesajam; bet pie tiem, kas ir 
mīlestībā uz Kungu, ir apziņa priekš labā, jo to veido 
mīlestība uz patieso. Šo cilvēku apziņa ir augstāka, un to sauc 
par patiesā nojautu no labā. Kam ir apziņa priekš patiesā, tie ir 
no Kunga garīgās valstības; bet kam ir augstākā apziņa, ko sauc 
par [patiesības] nojautu, tie ir no Kunga debešķīgās valstības.
136. Bet kas ir apziņa, to rādīs piemēri. Ja kādam ir otra 
cilvēka manta, un šis otrs to nezin, un viņš šādā kārtā, kad 
viņam nav iemesla bīties no likuma, nedz jābaidās zaudēt godu un 
labu slavu, var to sev paturēt, bet tomēr otram to atdod, tāpēc ka 
tā nepieder viņam, tam cilvēkam ir apziņa, jo viņš dara labu 
labā dēļ un taisnību taisnības dēļ. Tāpat arī, ja kāds var 
tikt kādā amata, bet zin, ka otrs, kas arī pēc tā paša amata 
tiecas, tēvijai būtu noderīgāks, un tēvijas labuma dēļ atdod 
vietu šim otram, tam ir laba apziņa. Tāpat arī visās pārējās 
lietās.
137. No sacīta var taisīt slēdzienu, kādi ir tie, kam apziņas 
nav; tos var pazīt no pretstata. Piemēram, kas peļņas dēļ dara 
kaut ko tā, lai netaisna lieta izliktos taisna, un ļauns lai 
izliktos labs, un otrādi, tiem apziņas nav. Tie pat nezin, kas ir 
apziņa, un ja viņus pamāca, kas tā ir, tad viņi netic, un daži 
pat negrib to zināt. Tādi ir tie, kas visu dara sevis un pasaules 
dēļ.
138. Kas apziņu nav uzņēmuši pasaulē, tie nevar to uzņemt arī 
nākamā dzīvē, un šādā kārtā nevar tikt glābti. Iemesls ir 
tas, ka viņos nav pamata, kur varētu ieplūst un caur ko varētu 
iedarboties debess, jeb [pareizāk sakot] Kungs caur debesi, un vest 
tos pie Sevis; jo apziņa ir tas pamats un trauks, kas uzņem debess 
ietekmi.

EMANUELS SVEDENBORGS, fragments no "Jaunā Jeruzaleme un tās Debišķīgā mācība"


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv