www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Divu veidu reliģijas13.12.2006

Ir divu veidu reliģijas — institūcijas reliģija un noskaņas reliģija. Parasti cilvēki par reliģiju uzskata pirmo veidu — noteiktu organizāciju vai ticīgo apvienību ar stingri noteiktiem likumiem, morāles normām un reliģisko kalpotāju hierarhiju, kurā Dievs ieņem visaugstāko stāvokli. Šāda reliģija apvieno ticīgos draudzēs vai kopienās un dod iespēju cilvēkiem identificēt sevi kā noteiktas reliģijas sekotājiem — kristiešiem, musulmaņiem, hinduistiem, budistiem utt.

Noskaņas reliģija nav pretstats institūcijas reliģijai, taču tā ir cilvēka dabiskā tieksme izveidot tiešas attiecības ar Dieva Personību. Tā ir ļoti individuāla, neatkarīga no plašākas sabiedrības un spontāna. Šīs attiecības nav pakļautas jebkādiem kanoniem, lai gan tās var būt balstītas uz institūciju reliģiju apkopotās reliģiskās pieredzes — svētajiem rakstiem, rituāliem vai kanonizētām svētām personībām. Taču šīs lietas to neierobežo, jo noskaņas reliģijas avots ir cilvēka sirds. Kā piemēru šādai reliģiskai izpausmei var minēt Senās Indijas bhakti praksi, taču būtībā tā var izpausties jebkurā vietā un apstākļos.

Noskaņas reliģija ir vienīgā patiesā reliģija. Institūcijas reliģijas uzturētājiem ir labi nodomi palīdzēt visai pasaulei, taču bieži līdztekus labajiem darbiem tiek paveikti vislielākie noziegumi pret cilvēci. Šādā veidā ir ļoti viegli pazaudēt reliģijas būtību un kļūt par fanātisku, aklu sekotāju kultu, kas seko savai “vienīgajai” patiesībai un iedala cilvēkus savējos jeb izredzētajos un svešiniekos, kas ir ienaidnieki vai nolemti pazušanai. Turpretī noskaņas reliģijas sekotājs savu reliģisko pieredzi jeb attiecības uzskata par dziļi personīgām un individuālām, un viņš necenšas pierādīt citiem to patiesīgumu, tāpat kā diviem cilvēkiem, kas draudzējas, nav nepieciešams pierādīt citiem, ka viņu draudzība ir īsta un patiesa.

Abas reliģijas izpausmes ir saistītas. Jebkuras institūcijas reliģijas pamatā ir dziļa noskaņa, kas ir iedvesmojusi pietiekamu skaitu cilvēku, lai viņi radītu organizētu kustību. Savukārt, institūcijas reliģijas var dot pamatu tiekties pēc reliģiskās noskaņas. Tomēr šīs abas izpausmes ir nošķirtas un nesavienojamas, tāpat kā garīgā–materiālā pretstats. Reliģiskās institūcijas ir tikai atbalsta akmens noskaņas sasniegšanai. Lai iegūto reliģisko noskaņu ir nepieciešama ticība, kas ir ļoti reta un vērtīga lieta šajā pasaulē. Tāpēc institūciju reliģijas uzskata ticību par pašu svarīgāko, tomēr visbiežāk organizēto reliģiju sekotājiem piemīt nevis ticība, bet fanātisms. Tomēr ir cerība, ka patiesi sekojot reliģiskajiem rituāliem, morālei un atdarinot svēto piemēru, cilvēki var izkopt īstu ticību un iegūt mīlestību uz Dievu.

Taču, ja cilvēks ir apveltīts ar īstu ticību, tad mīlestību uz Dievu var izpausties viņa sirdī bez oficiālas reliģijas palīdzības. Tā ir ļoti liela veiksme, ko ikviens nēsā savā sirdī. Lai ikviens atrod sevī šo dievišķo mīlestību, jo tā ir katra cilvēka patiesā un vienīgā vērtība.

gauranga.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv