www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Venta, Salvis, Selva
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Agni Jogas Zīmes13.12.2006

Draugs, vai var runāt par Pārpasaulīgo, ja nav apzināts Esošā enerģētiskais pamats? Daudzi vispār nesaprot šajos vārdos ietverto; citi uzskata, ka viņi zina pamatenerģijas no-Zīmi, taău neprot reāli par to domāt. Bet jūs zināt, ka doma par enerģijas ideju ir jāvingrina, līdz to izjūt tikpat reāli kā jebkuru zemes dzīves priekšmetu. Mēs runājam par izjūtu, jo zināšana vien nespēj tuvoties enerģijas izpratnei.

Ja cilvēks pieļauj, ka visam pamatā ir vienota enerģija, tomēr virzībai uz priekšu ar to vien būs par maz. Ir jāiemācās iztēloties visas šādas enerģijas neskaitāmās īpašības.

Parastā domāšanas ierobežotība cenšas ierobežot enerģijas īpašības un tādējādi liedz izpratnes plašumu. Cildenuma pilna domāšana ļauj izvairīties no kaitīgā ierobežojuma. Taău dzīves likstu nomāktam cilvēkam nav viegli sasniegt augstas domāšanas brīnišķīgo līmeni. Reti kāds ir gatavs saprast to, ka tieši grūtībām ir jāveicina cildena domāšana. 

Tikai mērķtiecība palīdzēs domāt par pamatenerģijas īpašībām. Šīs īpašības var likties pretrunīgas. Tā aklais nespēj uztvert sev nepazīstamu parādību, bet ikvienam, kas vēlas domāt par Pārpasaulīgo, ir jāprot aptvert pamatenerģijas daudzās īpašības.

Taisnība būs arī tiem, kuri Pārpasaulīgo iztēlosies kā kaut ko nesalīdzināmi Augstāku. "Kā apakšā, tā arī augšā" - šis senais izteiciens lai ir ceļvedis Pārzemes Spēku izzināšanā.

***

403. Urusvati zina, ka cilvēces lielākā daļa atbildības pilnas sadarbības vietā labāk grib palikt vienaldzīgas māceklības ietvaros. Turklāt viņi vēlas būt tikai klausītāji un lasītāji bez jebkādām sekām. Ja pienāks brīdis, kad būs jāparāda gara spēks, tad klausītāji aizbēgs katrs uz savu pusi. Jāpatur prātā vēsturiskās nodevības, kad piekritēji nodemonstrēja neparastas spējas pazust. Var brīnīties par to, ka nodevēji allaž uzrodas starp labi informētiem piekritējiem. Par to gan nav jābrīnās, jo citādi jau nebūtu ko nodot. Bet pamācoši ir pavērot šādu nodevēju likteni. Dažreiz viņi izbeidz dzīvi, drūma izmisuma pārņemti, bet bieži tā viņiem izvēršas trulā nīkulošanā. Atcerieties, kāda bija Upasikas nodevēju dzīve. Visu acu priekša viņi zaudēja savas spējas un aizvainoti traucas uz tumsu. Daži gan mēģināja apdomāties, taču karmas slogs aptumšoja viņu apziņu. Daži termiņi cilvēcei doti, lai atgādinātu par nodevējiem, kuri izveidoja veselas tautas karmu. Protams, arī šādi satriecoši piemēri nespēj satraukt laužu apziņu. Kā sīks akmens rada sīku šļakstienu, tā ari nejūtīga sirds nespēj sacelties pret tumsu. Bet šādas sirdis lai kaut vai Piemiņas Dienā sajūt, cik drūms ir nodevēja liktenis. Domātājs norādīja, ka nodevību Dievi nepiedod.

***

805. Urusvati zina, kas ir acumirklīga apskaidrība. Tā pārvēršas augstākajā iedvesmā un atskārsmē. Jāatceras, ka šāds psihiskais stāvoklis ir visai rets, jo tam vajadzīgi daudzi zemes un pārzemes apstākļi. Par šādu apskaidrību var sapņot, bet ar varu to nevar panākt.
   Kad pārzemes apstākļi sakrīt ar zemes dzīves noskaņojumiem, tad negaidīti var uzplaukt brīnišķīgais apskaidrības Lotoss. Cilvēks nevar zināt, kad iestāsies šis mirklis, un bieži vien apskaidrība atmirdz ne vien negaidīti, bet arī it kā nevietā - vismaz zemes dzīves izpratnē. Kaut gan apskaidrība ir rets viesis, tomēr tās apmeklējumu nav aizliegts gaidīt.
   Var sākt ar īsu psihisku iedziļināšanos. Nevajag domāt, ka šāda koncentrēšanās nav lietderīga, - tieši tādā neatlaidīgā ceļā var daudz ko ievērot. Nesaprātīgie bieži sūrojas, ka viņu pūliņi ir veltīgi, bet kur ir tie svari, kas nosvērs psihiskos uzkrājumus? Vieglāk ar parasto aci saskatīt zāles augšanu nekā novērot psihiskos uzkrājumus.
   Iesācējiem jāatgādina, ka viņu pūliņi, cenšoties koncentrēties, nebūs veltīgi. Tā var gatavoties Pārzemes Pasaulei, kur apskaidrība mēdz nākt bieži, ja cilvēks ir pieradis par to domāt. Tā ikviens var jebkuros apstākļos čakli krāt nākamības ceļa zīmes.
   Domātājs teica: "Kālab Lotosam ar varu vērt vaļā ziedlapiņas? Lai tas uzzied nolemtajā stundā."

***

 813. Urusvati zina, cik skaista ir Pārzemes Pasaule. Jums teiks: "Ko lai dara, ja daži Pārzemes Pasaules slāņi to iemītnieku tumsonības dēļ kļuvuši nejauki? Neviens jaunatnācējs nespēs iekļūt augstāk par šādiem aptumšotiem slāņiem."
   Atbildiet: "Ikviens, kuru nenospiež tikumiski pārkāpumi, var pārlidot pāri tumšajiem slāņiem un sasniegt Harmonijas steru."
   Cilvēkiem ir doti vareni spārni, kurus sauc par gribu, taču nevajag domāt, ka šī griba var izveidoties pati no sevis, - tā ir jākopj kā dārga puķe. Un cilvēks nezina, kad izplauks ugunīgais Lotoss. Dažkārt pati ikdienišķākā dzīve nekavē nākt brīnišķīgam uzplaukumam - tā cilvēks var sagatavoties pašam svarīgākajam lidojumam. Viņš pratīs apiet tumšos slāņus, gandrīz nemanīdams tumsonības nejaukumu. Cilvēks var pacelties turp, kurp viņu pievelk vadošais magnēts.
   Senajos iesvaidīšanas rituālos skolniekam lika iziet cauri telpai, kas bija pilna visbriesmīgākajiem tēliem. Skolniekam bija jāiet ar vaļējām acīm, bet viņa ziņā bija neievērot apkārtējās šausmas, - šāda gribas pārbaude bija jāiztur pirms ieiešanas Dailes Pilī. Līdzīga pārbaude notiek pirms ieiešanas Pārzemes Pasaulē. Lai ceļinieks stiprina gribu un mācās sa-spriegot domu pilnības sasniegšanai.
   Domātājs teica: "Protiet pārlidot pāri visiem šķēršļiem."

http://urusvati.agni-age.net


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv