www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiZiemassvētku vēstījums. Svami Šivananda Sarasvati no Rišikešas.25.12.2006

Svami Šivananda no Rišikešas vecāku dotajā vārdā Kuppusvami Aijers ir dzimis 1887.gadā, aizgājis Mahasamadhi (kā parasti saka par augstus garīgus sasniegumus sasniegušiem jogiem, un patiešām tā parasti nav gluži parasta nāve) 1963.gadā. Pabeidzis medicīnisko koledžu, Šivananda dodas uz Malaīziju, kur no 1913.gada strādā par ārstu. Viņš iekaro autoritāti ar fanātisko darbu un dziļajām medicīnas zināšanām un arī finansiāli kļūst ļoti bagāts cilvēks. Tomēr tajā pašā laikā viņa interesi piesaista Indijas garīgā atdzimšana un tās lielo autoritāšu – Svami Vivekanandas, Svami Rama Tirthas, arī Teosofijas biedrības darbi. Aizrautīgi viņš lasa kristīgo Bībeli, Kempenas Toma „Sekošanu Kristum” un hindu garīgo klasiku – Šankaru, Bhagavadgītu, Šrimad Bhagavatam, Ramajanu u.c.

1923.gadā Kuppusvami dodas atpakaļ uz Indiju lai dotos svētceļojumā uz Benaresu un tālāk uz Rišikešu pēc kāda jogas praktikanta, pie kura viņš kādu laiku dzīvo pēc Benaresas apmeklējuma un ko daļēji uztver kā savu skolotāju, norādījuma. Rišikešā viņš ierodas 1924.gada 8.maijā un 1924.gada 1.jūnijā viņš šeit satiek ievērojamu jogu Šri Svami Višvanandu Sarasvati, ko pieņem kā savu galveno garīgo Skolotāju. Pēc nelielas sarunas Svami Višvananda iniciē Kuppusvami Šankaras garīgajā mūku ordenī un dod viņam Svami Šivanandas Sarasvati vārdu, ar ko viņš arī kļūst pazīstams visā pasaulē. Atstājis Šivanandam rakstiskas instrukcijas mūka dzīvei Višvananda dodas atpakaļ uz savu ašramu Benaresā, bet Šivananda paliek Rišikešā. Viņš uzceļ klasisko vienkāršo indiešu askētu kleķa būdiņu priekš vientuļnieka prakses Gangas krastos – tradicionāli to sauc par kutiru - un tur arī paliek un dzīvo, praktizēdams jogu. Apkārtnē dzīvo daudzi Sadhu – indusu garīgie meklētāji un vientuļnieki un viņš tiem daudz palīdz sniegdams iespējamo tādos apstākļos medicīnisko palīdzību. Ar laiku viņš izveido speciālu organizāciju, kuras mērķis sniegt palīdzību sadhu, lai atvieglotu to dzīvi un specifiskās problēmas, kas viņiem rodas. Sarežģītajos apstākļos ne reti sastopama holēras un citu smagu tropu slimību gadījumi. 1927.gadā viņš nodibina speciālu žēlsirdības poliklīniku sadhu un svētceļnieku apkalpošanai. Pēc intensīvas vairāku gadu jogas prakses sasniedzis Nirvikalpa Samadhi 30-tajos gados Šivananda atkal dodas svētceļojumā un lielākoties kājām apceļo daudzas lielās Indijas svētvietas visā Indijas teritorijā. 1936.gadā viņš atgriežas Rišikešā nodibina organizāciju „Dievišķās dzīves sabiedrība”, kas kļūst pazīstama visā pasaulē izplatot jogu un vienkāršu garīgu dzīves stilu. Arī Latvijā šajā laikā rodas vairāki viņa skolnieki un 20-tajos gados nodibinātā Latvijas jogas biedrība toreiz darbojas pirmkārt tieši ar Svami Šivanandas instrukcijām, lai arī citi jogas biedrības biedri izmanto arī citu tā laika slavenu Indijas jogu padomus un palīdzību. Kas interesanti, ka atsevišķi Šivanandas tiešie skolnieki turpina saņemt Šivanandas instrukcijas un grāmatas arī padomju laikā, tulko tās un izplata citiem interesantiem (līdz pat Šivanandas nāvei – pēc tam sūtījumi pārstāj sasniegt adresātus), tāpēc šobrīdējo četrdesmitgadnieku un vecāku cilvēku vidē Šivananda neapšaubāmi ir pazīstamākais indiešu jogas skolotājs Latvijā. Šeit nododam lasītāju vērtējumam viņa Ziemsvētku vēstījumu, kas parāda Šivanandas dziļo cieņu pret kristietību (no kristietības viņš pārņēma un daudz darīja, lai izplatītu hindu garīgajā vidē, aktīvāku žēlsirdības darbību, bet saviem mācekļiem Eiropā un Amerikā viņš aicināja interesējoties par Austrumu garīgo kultūru neaizmirst kristietības fundamentālās garīgās vērtības).

 

Ziemassvētku vēstījums.

Kristietības lielākie svētki ir Ziemassvētki. Tie ir svētki, kas ir prieka piesātināti. Prieks ir visur. Vīrieši un sievietes ir uz īsu brīdi ārpus skaudības un naida. Cilvēki nonāk mazliet tuvāk viens otram un līdz ar to arī Kristum.

Kristus ir nācis un dzīvojis starp cilvēkiem, lai atmodinātu viņos Kristus-apziņu. Kristum ir jāpiedzimst ikvienā no mums – tikai tad mēs sapratīsim garīgo dzīvi. Tikai tad cilvēks mēģinās dzīvot perfektu, dievišķu dzīvi. Tikai tad cilvēks realizēs Kristus garu, kas ir ikvienā no mums.

Kristības sakraments palīdz cilvēkam nonākt vienu soli tuvāk šai perfektajai dzīvei. Konfirmācijas (iesvētīšanas) sakraments ir cits solis, kas palīdz nonākt tuvāk Viņa dzīvei, tuvāk Viņa spēkam un Viņa mīlestībai.

Ar to jūs varat kļūt Kristus kalpošanas bruņinieki. Kad jūs pieņemat svēto komūniju (vakarēdienu), jūs patiesi ņemat dalību Viņa dzīvē. Tādā veidā Kristus gars jūsos var soli pa solim augt un jūs pamodināt augstākai dzīvei Kristus-apziņā.

Ikvienai dienai būtu jākļūst par Ziemassvētkiem priekš mums. Ienesīsim Kristus garu savās ikdienas dzīvēs. Redzēsim Kristu it visur, ikvienā būtnē.

Kultivēsim līdzcietību un simpātiju pret visām būtnēm. Atvērsim savas sirdis un ietversim tajās visu, izstarosim mīlestību pret visu.

Sveiksim Kristu visur. Ikdienu paši priekš sevis izpildīsim Kristus mesu. Atceramies, ka Kristus ir mācītājā, priesterī. Kristus ir svētajā un grēciniekā. Kristus ir sunī un darba darītājā. Kristus ir visur.

Katra diena ir jauns sākums. Pavadīsim to lietderīgi. Uzsākt dienu pareizi veicinās lielākus panākumus. Visa diena būs labi nodzīvota. Sāciet dienu agri – 4 no rīta pēc astronomiskā laika. Sāciet to ar lūgšanu, meditāciju, izpildiet svēto vārdu un lūgšanu atkārtošanu (Džapa).

 

Lūdziet Dievu:

„Kungs, vadi mani no viltus lietām pie patiesības,
Vadi mani no tumsas uz gaismu,
No naida pie mīlestības,
No netīrības pie tīrības,
No nepilnībām pie sakārtotības,
No disharmonijas pie harmonijas,
No nevienlīdzības pie vienības apziņas.”

Svami Šivananda Sarasvati

iesūtīja guga. 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv