www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sibilla, Teika, Lita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Pēteris Donovs (1864 – 1944) 28.12.2006

Pēteris Donovs (pseidonīms - Beinsa Duno) (1864 – 1944) bulgāru filozofs, kabalists, pedagogs, mistiķis, astrologs un mūziķis. Organizācijas „Universālā Baltā brālība” dibinātājs (pēc dažiem datiem šodien darbojas 22 valstīs, arī Latvijā darbojās gan 30-tajos gados, gan tagad darbojas kādi Donova sekotāji, galvenās grāmatas ir latviski tulkotas un izdotas, latviski tulkots arī ne mazums lekciju materiāla, kaut arī ne viss ir izdots). Mācījies ASV medicīnu, kā arī teoloģiju metodistu teoloģiskajā akadēmijā. Kopumā Amerikā pavadījis 8 gadus, bet visu pārējo dzīvi nodzīvojis Bulgārijā. Vairāku grāmatu, vairāk kā 5000 priekšlasījumu, vairāk kā 150 dziesmu autors. Priekš saviem skolniekiem izgudrojis arī speciālu vingrošanas sistēmu – Paneuritmiju. Bulgārijā arī šodien ir pieejama Paneuritmijas apmācība līdztekus citām garīgās vingrošanas sistēmām. Latvijā vismaz rokrakstos ir atrodami Paneuritmijas instrukciju latviešu tulkojumi, bet par to, vai šobrīd Latvijā ir atrodams kāds, kas varētu Paneuritmiju kvalificēti apmācīt, man nav informācijas. Pazīstamākais Donova skolnieks Omrams Mihaels Aivanhovs.

Donoviešu oficiālā mājas lapa vairākās valodās ir http://www.beinsadouno.org/
Tiešā pieeja angļu versijai: http://www.beinsadouno.org/in_en.htm
Tiešā pieeja krievu versijai: http://www.beinsadouno.org/in_ru.htm

Šī lapa satur plašus materiālus par Donova dzīvi un mācību.

 

Beinsa Duno (Pēteris Donovs)
Skolotāja svētie vārdi skolniekam (fragmenti).

Kad saule silda, zeme atmostas, avoti urdz un burbuļo, vēji žūžo, puķes zied, koki nes augļus un cilvēki pamostas un sāk domāt.

...katrs cilvēks ir nācis zemes virsū, lai kļūtu skolnieks.

...Izplatījums ir viņa mācību priekšmets. Viņš ir aicināts mācīties.

...Lai varētu kalpot, papriekš ir jābūt skolniekam. Kalpošana ir augstāka par parasto mācīšanos. Dieva kalps ir augstāks par zemes skolnieku. „Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš pats kalpotu.”

Skolnieks mācās, bet skolotājs kalpo!

Mīli pilnības ceļu, kas ir patiesība un dzīvība.

Lai viss labais ir tavas mājas pamats, taisnība – mērs, mīlestība – rota, gudrība – patvērums un patiesība – gaisma.

Tikai tad tu Mani pazīsi, un Es tev atklāšos.

... Skolotājs pats aicina skolniekus. Un skolnieki pazīst viņa balsi.

Kad skolnieks atrod savu skolotāju, viņš ir tuvu Dievam.

...Skolnieks sāk ar mīlestību. „Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” Mīli vispirms To, kas vienmēr ir bijis uzticīgs un nemainīgs Savā mīlestībā pret tevi. Mīli To, kurš tev devis dzīvību un visus apstākļus, kuros tu dzīvo.

...Kur patiesība silda, auglis nogatavojas. Skolnieks izprot patiesību tikai tad, kad to realizē.

...Skolnieka ceļš ir ausmas ceļš. Tas ir mūžīgās gaismas ceļš, kas nes mīlestību.

...Skolotājs nemeklē savu, bet Debesu Tēva slavu.

...Skolnieks vienmēr apdomā savus darbus. Saprāts gatavo ceļu mieram.

...Skolniekam vienmēr ir iespēja darīt labu. Labais ir viņa dzīves mērķis.

...Kārdinājumos pārbauda skolnieka pārliecību.

 

...Izturība

Skolnieku sagaida lieli pārdzīvojumi, lai rūdītu viņa izturību un apziņas modrību. Dzīve bez intensīviem pārdzīvojumiem ir snaudošu dvēseļu dzīve.

...Skolnieka apziņai vienmēr jābūt modrai! Jo ir daudz atpakaļ palikušu dvēseļu, kas ar visādiem veikliem paņēmieniem viņu ievilina, lai pēc iespējas viņu atgrieztu no mērķa.

...Skolnieks vienmēr mācās. Viņš nevienu acumirkli neaizmirst, ka viņš ir skolnieks.

...Skolnieks ir noteikts, izpildot dievišķos likumus.

 

....Klusēšana

Nestāsti savas pieredzes citiem, kamēr neesi sevī kaut ko izveidojis, uz ko balstīties.

...Meditācija ir svētie acumirkļi, kad apgaroti priekšstati pilda skolnieka apziņu. Skolniekam ir nepieciešama koncentrēšanās, lai sevi pārbaudītu.

 

Vientulība

Skolniekam kādu laiku ir nepieciešama vientulība, lai viņš stiprinātos. Tādā veidā nostiprinās viņa domas.

...Skolnieks vienmēr dzird Dieva balsi savā dvēselē. Tad bailes izzūd un iestājas dziļš miers. Viņš ir brīvs.

...Skolnieks ir stingrs pret sevi! Skolotāja vārdi skolniekam ir svēti, un viņš visā pilnībā izpilda skolotāja rīkojumus.

...skolnieki ir dvēseles, bet ne vīrieši un sievietes.

...Skolnieks laimi negaida no ārienes. Viņš mācās un strādā pie sevis un arī pasaulē, bet pasaulīgais viņu neskar. Šķietamā laime pasaulē ir kā cietuma sargs; viņš atdara vārtus, izlaiž cietumniekus, bet vēlāk ved tos atkal atpakaļ.

...Skolnieks nav ekscentrisks, tas dzīvo dabīgu dzīvi.

...Skolnieks atrisina visgrūtākos jautājumus pilnīgā klusumā. Kad visi guļ, bet tikai Dievs ir nomodā. Dieva balss ir dzirdama tikai klusumā.

...Skolotāju ar skolnieku vieno likums: dzīvot saskaņā ar Dieva gribu.

 

...Savstarpējās attiecības

Pirmais svētais likums: Mīlestība mīt tikai brīvības tīrajās sfērās. Skolotājs dod šo brīvību skolniekam.

Mīlestība var mājot tikai absolūtā iekšējā brīvībā. Skolniekam jādod brīvība savam skolotājam. Šī brīvība ir svēta.

...Skolnieks, kas pazīst Dievu sevī, atrod skolotāju.

...Dievišķo likumu realizēšana dzīvē norāda, ka skolnieks ir atradis patiesības ceļu.

...Kad skolnieks mīl savu skolotāju, viņš rīkojas dzīvē tā, kā to būtu skolotājs darījis.

 

...Dabiskums

Skolnieks ir dabīgs savā dzīvē. Tas piešķir viņam skaistumu un sirsnību. Šis dabiskums rada apstākļus mīlestības izpausmei.

...Skolotājs runā ar skolnieku skaidri un atklāti. Skolnieks uztver viņa domas un tās izprot. Viņš tās svēti glabā savā dvēselē.

...Kad skolnieks glabā un novērtē to, ko viņam skolotājs dod, tad arī skolotājam rodas vēlēšanās viņam dot un atklāt vēl vairāk.

...Saprātīgā daba ir novietojusi svētās lietas augstās, nepieejamās klintīs, lai par šo skaistumu priecātos tikai gatavās dvēseles, kas tās novērtē. Skolnieks nedrīkst izpaust svētās lietas pasaulei.

...Neviens tevi nevar samaitāt, ja tu pats to negribi. Tā ir lielā brīvība, ko cilvēkam devis pirmsākums.

...Avots, kas tek no kalna virsotnes, veldzē visu savā ceļā. Ja gribi palīdzēt cilvēcei, labo savu dzīvi. Tad tu rīkosies pēc tā paša likuma kā avots.

 

...Pieredze

Ir pieredzes, kas veido veselus laikmetus skolnieka dzīvē. Skolnieka pieredze ir domāta tikai viņam. Tas ir svētums viņa dvēselē. Tā ir viņa bagātība. Viņš var to pēc iekšējās brīvības likuma stāstīt citiem, bet tikai kādai tuvai dvēselei, kā sirds deg mīlestībā, pašaizliedzībā un gatavībā kalpot Dievam. Ja viņš savu pieredzi pastāsta kādam, kas to neizprot un nenovērtē, viņš pārdzīvos lielas skumjas savā dvēselē.

...Esi uzticīgs, jo Dievs ir uzticīgs.

...Kristus klauvē pie katrām durvīm. Ja Viņam atver, Viņš ieiet, ja neatver, Viņš iet prom. Tā arī skolotājs runā saviem skolniekiem. Kas viņu uzklausa un izpilda viņa vārdus, viņš tiem palīdz un ar tiem nodarbojas. Kad viņa vārdus neklausa un viņu neizprot, viņš aiziet.

...Visi veidi dabā ir mūžīgas, ideālas pasaules simboli. Tie ir grāmata, ko Dievs ir rakstījis, un no tās skolnieks lasa. Skolnieks mācās no dabas: no avotiem, zāles, puķēm, kalniem. Tur viņš meklē pareizās metodes dzīvei un tīrībai.

...Skolniekam ir bērna sirds. Prāta ziņā viņš ir pieaudzis. Bet dvēselē viņš vienmēr glabā visaugstāko un viscildenāko.

 iesūtīja guga


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv