www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sibilla, Teika, Lita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Aum - Agni Jogas Zīmes09.01.2007

Kādēļ teikt Aum, ja var sacīt - lūgšana? Būtībā tas ir viens un tas pats, tikai senatnīguma un smalkuma ziņā Aum skanējums vibrācijas dēļ būs spēcīgāks. Skanējumam Augstākā Jēdziena tuvumā jābūt apdomātam. Vārds ir vibrācija, un tādi skanējumi ir vajadzīgi izplatījuma harmonijai. Varoņi aizlūdz ne jau par sevi.

   26. Kādi atnāks un apgalvos, ka pat Visaugstākā Mācība viņus neapmierina. Viņi grib vēl kaut ko. Pajautājiet viņiem - kādu personisku labumu viņi vēlas, un jūsu jautājums būs vietā. Neapmierinātību pārāk bieži rada alkas pēc pašlabuma. Tādus liekuļus nevaldzina pati Bezrobežība. Viņu interese saistīta vienīgi ar dedzīgiem miesīgo baudu meklējumiem. Ne jau ilgi viņi pievērsīsies Mācībai - atkritīs, tiklīdz sajutīs nevis miesīgo, bet garīgo. Paši briesmīgākie nodevēji veidojas tieši no šādiem sudraba grašus neatradušajiem. Ne Svētība, ne Aum tādus nesa-vilņos, neapskaidros - pārogļotā sirds paliks melna un izplēnēs.

   27. Paši redzat, ka labākās sirdis cieš cilvēku tumšo ieceru dēļ. Šķīstās pārpasaulīgās domas ļaunajiem radījumiem ir tikai zobgalību objekts. Nav iespējams izteikt, ar ko ir piepildīts gaiss ap Zemi! Tumsas kalpu domu tēli ir kā neskaitāmi zvēru nagi! Dzīvības simbolu - krustu - viņi ir nolieguši kā nepieļaujamu augšupgaitas līdzekli. Pat tad, ja šī zīme brīdina par briesmām, tumsas kalpi pūlas to sadragāt. Nevajag pamest neievērotas tumšo intrigas.
   Gudri ir jāpazīst realitāte, lai jo labāk novērtētu glābšanai doto Svētību.

   28. Buršana kā noziegums pret cilvēci nav pieļaujama. Buršanu nevajag uzskatīt par ļaundarību pret atsevišķu personu. Buršanas sekas ir daudz kaitīgākas - tās izjauc kosmiskās parādības un rada sajukumu pārzemes slāņos. Ja burvis nav spējis pieveikt savu pretinieku, tas nebūt nenozīmē, ka viņa trieciens nav nogalinājis vairākus cilvēkus kaut kur citur, pat dažādās zemēs. Varbūt ļaunās gribas vibrācija īstenojusies pavisam negaidītā vietā. Nav iespējams iedomāties, cik daudz nāves un saslimšanas gadījumu izraisa ļauna griba! Izplatījumā joņo veseli plēsīgu ķetnu mākoni, un neviens nezina, kur šis indīgais bars nolaidīsies. Spēcīgs gars no ļaunajiem sūtījumiem sevi pasargās, bet vārgu cilvēku kaut kur šī sērga skars. Nav iespējams aprēķināt šādu kosmisko kaitējumu. Vienīgi Aum skanējuma varenais spēks var harmonizēt izjauktās vibrācijas. Pat Svētība nenonāks pilnā apjomā, ja ceļā tā būs jātērē ļaunuma kliedēšanai. Ļoti jābrīdina cilvēce no jebkādām burvestībām.

   29. Nevienam nevajag zoboties par lūgšanu. Pat primitīva būdama, tā tomēr ir garīguma pazīme. Cilvēkam neklājas apsmiet sava ciltsbrāļa labākos centienus. Cilvēkam nav tiesību smīnēt, kad cits raida lūgšanu Augstākajam. Citu lūgšanām parasti uzbrūk zemiski cilvēki. Viņiem Aum un citas lūgsnas ir tikai nepiedienīgu joku avots. Šāda neattīstīta apziņa ka primitīvas nezināšanas sekas sastopama ļoti bieži.

   30. Saistībā ar ticībām ir izveidojušās raksturīgas iezīmes. Senatnē pastāvēja prasība, ka priesterim pirms lūgšanas jānomazgājas un jāapvelk tīras drānas. Tagad notiek otrādi - parādījušies krāšņi virstērpi, bet dziļākā tīrība aizmirsta. Salīdzināsim šādu pamatjēdzienu involūciju un padomāsim par garīguma stāvokli. Lielā mērā ir aizmirsts, ko nozīmē vēršanās pie Augstākā. Daudz grāmatu ir sarakstīts, bet sirdis apklusušas. Jāpatur prātā, ka vajadzīgs nevis krāšņs tēips, bet gan tīrība.
   Lai tīrs ceļš ved uz skaidru sirdi. No netīras sirds nākusi lūgšana augšup necelsies.

   31. Neviena ticība nav likusi celt tempļus. Tie radušies pamazām kā cieņas apliecinājums. Pirmā Derība vienmēr ir garīga un ļoti tieša. Vēlāk jau gara likums pakļaujas zemes dzīves noteikumiem.
   Cik daudz labāko spārnu jau ir apsvilinājušas zemes ugunis! Jātiek cauri visiem spraišļiem, lai trauksmaini uzlidotu augšup. Tāpēc lai Aum svētā saskaņa piepilda sirdi ar Svētību - kā tas bijis cilvēces labākajās dienās.

   32. Bieži sastapsit neizpratni par to, ko nozīmē saskaņa. Cilvēki to iedomājas kā skalu skanēšanu, bet skanēšana var būt arī nedzirdama - kā sirds spriegums. Sirds taču dzied, tā skan un piepilda visu organismu ar īpašu enerģiju. Pati Aum lūgsna var būt arī sirdī, taču tā radīs tos pašus izstarojumus kā skaļa skaņa.
   Jāpierod izteikties ar sirdi. Neviens savu pastāvīgo tiekšanos nevar izteik labāk kā sirsnīgā lūgšanā.

   33. Pareizi esat novērojuši, ka dažām mantrām nav jēdzieniska satura, bet ir tikai skanējums. No tā redzam, cik vajadzīga ir vibrācija. Tā paša iemesla dēļ daudz kas netika pierakstīts, bet nodots tālāk mutvārdiem. Ja burtiem nav noteikta skanējuma, nav taču arī seku. Turklāt arī pašai balss kvalitātei ir īpaša nozīme. Krūšu balss spēj izraisīt lielāku rezonansi nekā ārējā seklā jeb deguna skaņa. Tā nozīmīga ir ne vien pati melodija, bet arī balss kvalitāte. Uzskatu, ka balss kvalitāte tagad netiek pienācīgi novērtēta. Nevis spēks un izteiksme, bet gan iekšējais magnētisms - šis pamats būs vienmēr vajadzīgs dziedāšanai. Ārējais nostādījums daudzām balsīm laupa to dabiskās īpašības.

   34. Lūgšana nebūs neglīta, ja tā gan tuvumā, gan tālumā paudīs to pašu vareno mantru.
   Iemīliet skanējuma daiļumu. Cilvēka balss taču ir brīnums. Var redzēt, kā balss iedarbojas pat bez vārdiem. Ikviens būs dzirdējis kori dziedam iztālēm - vārdi jau izdzisuši, bet skaņas burvība dzīvo.
   Tā allaž jāatceras, cik daudz brīnumu slēpj sevī cilvēks.

35. Lūgšana ir pacilātība un jūsma. Izlūgšanās sevis labā ir jau vēlāka parādība. Kā cilvēks vai' lūgt savā labā? It kā Augstākā Gudrība nezinātu, kas viņam vajadzīgs!
   Lūgšana ir vads uz Svētības straumi. Šī straume plūst bagātīgi, taču tai ir jāpievienojas. Jārod sirds atbilstība, kas būtu cienīga tikties ar Augstāko apslēpto Vērtību, tāpēc katrs lūgums sevis labad būs nesamērīgs. Tikai tad, kad reliģijas kļuva par valsts pārvaldītiem instrumentiem, tajās aizvien lielāku vietu ieņēma ikdienišķi lūgumi par samaksu. Lūgšana un samaksa ir nesamērojamas lietas. Tāpēc tik daudzi cilvēki novēršas no apmaksātā dievkalpojuma. Prieks, ko sagādā pacilātības pilna lūgšana, metāla šķindoņā izgaist.

   36. Jūs esat dzirdējuši putnu lūgšanas - mūsu mazie brāļi prot sveikt Gaismu. Tie atrod labāko izteiksmi, kā paust savu sajūsmu par Gaismas varenību. Augi tiecas pretī Gaismai, vienīgi cilvēki domā par vēderu, kad garam vajadzētu sevī uzņemt Visaugstākā diženumu. Tā notiek zaimošana, ko var pielīdzināt pašnāvībai. Uzrakstītas visskaistākās himnas, taču cilvēki tās lasa bez sirds trīsām, it kā šķindētu sasistu trauku lauskas.
   Ir laiks atgriezties pie sākotnēm, lai pat zemāko brāļu paraugs spētu atkal pievērst augstākajiem ceļiem.

   37. Lūgšanu var salīdzināt ar magnētu. Lūgšana ar savu iedarbību liek saspringt sirdij un pievelk no izplatījuma labākās domas; pat tad, ja tādas zemes slāņu domas nav pati Svētība, tās tomēr ir labas domas. Bagātināšanās ar tādām domām dod jaunus spēkus, tā ir kā tikšanās ar draugiem. Tādi draugi ir jānovērtē. Ar viņiem var arī netikties, tomēr viņi ir tuvi. Viss izplatījums ir pilns ar viņiem, un ir vērts sūtīt viņiem labu domu. Lūgšanai piemīt magnēta īpašība.

   38. Lūgšanas pretstats ir ķengāšanās. Tā samulsina un piesārņo izplatījumu. Ir aizliegts pilsētās celt indīgu gāzu pilnas fabrikas, taču zaimiem un lamām ir daudz kaitīgākas sekas. Cilvēki negrib atbrīvoties no vispostošākās vielas, kas rada drausmīgu sairumu. Nemaz nerunāju par slimībām, ko izraisa atmosfēras sajaukšana. Briesmīgāka par visām slimībām būs planētu ietverošo slāņu sapostīšana. Cik daudz lūgšanu un labu domu vajadzīgs, lai aizpildītu šos izplatījuma bezdibeņus un sadziedētu tā čūlas. Bīstami ir bezūdens tuksneši un virpuļviesuļi, bet tas pats vērojams, kad cilvēks izposta dzīvinošos spēkus savā apkārtnē. Pašu iztukšoti karkasi ir līdzīgi trūdošiem zārkiem.
   Vairieties no neķītrām lamām!

urusvati.agni-age.net/aj


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv