www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiLietderība un lietu pilnība19.01.2007

Mīlestība un Gudrība bez lietderības Labā nav nekas. Tās ir 
tikai ideālas Lietas, un netop reālas, pirms nav (īstenojušās) 
Lietderībā. Jo Mīlestība, Gudrība un Lietderība ir trīs 
nešķiramas lietas, kuras šķirot, neviena no tām vairs kas ir. 
Mīlestība bez Gudrības nav nekas, bet Gudrībā tā veidojas par 
kaut ko; un šis kaut kas, par ko tā veidojas, ir Lietderība. Un 
tāpēc, kad mīlestība ar gudrības palīdzību ir lietderībā, tad 
tā īsteni ir, tāpēc ka aktuāli izpaužas.

Tas ir gluži tāpat kā ar mērķi, cēloni un sekām: mērķis nav 
nekas, ja tas ar cēloņa starpniecību nav sekās. Vienam no šiem 
trim atkrītot, izjūk viss un top kā nekas.

Tamlīdzīgi ir arī ar Labprātību, Ticību un (labiem) Darbiem; 
Labprātība bez ticības nav nekas, tāpat Ticība bez labprātības, 
un arī Labprātība un Ticība bez Darbiem; bet Darbos tās ir kaut 
kas, un ir tāds, kāda ir Darbu Lietderība.

Tamlīdzīgi ir ar Tieksmi (Rosmi), Domu un Darbošanos, un 
tamlīdzīgi arī ar Gribu, Saprātu un Rīcību — jo Griba bez 
saprāta ir kā acs bez redzes /spējas/ un griba ar saprātu bez 
rīcības ir ka sirdsprāts bez ķermeņa.

Ka bez Trijības nav nekā ne pilna, ne pilnīga, to māca arī 
Ģeometrija, jo Līnija /vien/ nav nekas, ja tā netop par Laukumu; un 
Laukums /vien/ arī nav nekas, ja tas netop par Ķermeni, kāpēc arī 
vienam jātop ievadītam otrā, lai eksistētu, un kopā tie eksistē 
Trešajā. Kā tas ir šinī, tā tas ir arī visās un katrā 
radītā lietā, kas noslēdzas Trešajā.

No tam nākas, ka Vārdā 'Trīs' nozīmē kaut ko pilnu un veselu. 
Tā kā lieta ir šāda, tad varēju tikai pabrīnīties, ka daži 
atzīst Vienīgi Ticību, citi Vienīgi Labprātību, un vēl citi 
Vienīgi Darbus, jebšu viena no šīm lietām bez otras, un arī 
viena un otra kopā bez trešās, nav nekas.

Fragments no E. Svedenborga "Īstās Kristīgās Reliģijas"
www.noslepums.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv