www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiSIMBOLI un SIMBOLISMS - "Zīmju maģija"22.01.2007

Runāt nozīmē melot. Daudz runāt, - daudz melot.
Kā noprotat, šoreiz, necentīšos radīt mākslu, atvieglot lasītāja garīgos pūliņus, kārtīgi izklapējot "steiku" un garnējot to ar eksotiskām garšvielām un piedevām. Steiks ir steiks: dzīves miesa ar visu sāli un pipariem.
Un, tagad, ja esat izsalkuši un ar gremošanas sulām viss kārtībā, - lūdzu, pie galda!
- - -
1. Ir ZĪME, simbols, materiālajā pasaulē un ir NOZĪME - zīmes atspoguļojums iekšējā pasaulē, Novērotāja apziņā. Vienam bez otra tiem nav pielietojuma.
2. Cilvēka pasaule sastāv no Zīmēm: zīme ir burts, zīme ir suns, zīme ir saullēkts. Zīme ir prēmija, zīme ir televīzijas programma, zīme ir vēdergraizes un kontrolieris sabiedriskajā transportā.
3. Visam, ko uztveram ar maņām, pretī ir ir vairāk vai mazāk un adekvāta nozīme mūsu apziņā. Tam, kā nozīmes mūsos nav, mums nav nozīmes, mūsu apziņa ar to neoperē.
4. Tas nenozīmē, ka tam, ko neuztveram, kā mums [subjektīvi] nav, - nav jēgas un nozīmes mūsu dzīvē. Tieši otrādi: tas, ka muša neizprot stiklu, asociē to ar ["arī caurspīdīgo"] atmosfēru, nosaka viņas likteni, tieši "nenovēršamais" stikls ir mušas fātums.   
5. Zīme ir atslēga [mūsu apziņā glabātām] zināšanām. No piemēra ar mušu redzams, ka ne jau pats cilvēks sev rada zīmes un piešķir tām nozīmi - viņš ir tikai iniciēts lietotājs.
6. Tādējādi, Zīmju-nozīmes sistēmā kodētas zināšanas ir tas, kas cilvēkam [sākotnēji] dots. Zīmju prakse ir, zināmā mērā, "maģiska" darbība: sākotnēji cilvēkam [maņu orgāniem] tiek dota zīme un tad [apziņā] "ieprogrammēts" tās izskaidrojums.
7. Neraugoties uz to, cilvēks ir intelektuāli patstāvīgs, jo turpmāka zināšanu pielietošana atļauj mums patstāvīgi iegūt informāciju un patstāvīgi interpretēt to [atbilstoši dotajam zīmju-nozīmju algoritmam]. 
8. Šādā izpratnē pats cilvēks ir "maģiska" (nosacīti, "intelektuāla"), nevis "dievišķa" ("garīga", "dabiska") būtne.
9. Cilvēka apziņai pieejamo, apziņā ietilpstošo ["programmējošo"] zīmju skaits ir ierobežots. Šādā veidā, garīgā potenciāla ("dievišķās jaunrades iespējas") trūkums ierobežo cilvēka [apzinātas] fiziskās rīcības brīvību.
10. Praktiski tas nozīmē, ka individuālais zīmju-nozīmju sistēmas ierobežojums nosaka cilvēka ekoloģisko un sociālo funkcionalitāti.
11. Šī iemesla dēļ, starp sabiediskajām mācībām pastāvīgi notiek cīņa par plašāk sastopamo zīmju nozīmes traktējumu, tā saucamā "cīņa par [ļaužu] prātiem". Tipisks piemērs: "pagānisko" gadskārtu ritumu svinību aizstāšana ar kristīgas baznīcas rituāliem.
12. Tomēr, pat vienā ģimenē augušiem brāļiem kāds konkrēts krāsas tonis var izlikties vienam "zils", otram, "zaļš". Dabiskā funkcionalitāte ir unikāla.
13. [Individuālās] atšķirības zīmju nozīmes traktējumā būtiski apgrūtina vairāku personu sadarbību viena mērķa sasniegšanai vai pat tikai secīgai turpināšanai.
14. Lai samazinātu individuālās uztveres un izpratnes radītos šķēršļus, vadības zinības  ievieš divus sociālās sadarbības modeļus: hierarhisko specializāciju un stereotipus, sociālos refleksus.
15. Hierarhiskā specializācija paredz atsevišķu ("vadošo") indivīdu paplašinātu vai ["speciālistu", piemēram, inženieris] īpaši detalizētu zīmju-nozīmes apguvi un viņu tiesības organizēt pārējo indivīdu ("izpildītāju") sabiedrisko darbību. Pie kam, šajā gadījumā, izpildītājam iespējams operēt ar minimālu skaitu zīmju nozīmju.
16. Plašākas "nozīmes paketes", stereotipiskās uztveres izveidošana, nodrošina stereotipiskās uzvedības programmēšanu. Ja "hierarhiskā specializācija" ir, vairāk, orientēta uz labumu radīšanu, tad "stereotipiskā uzvedība" paredz "attālinātu" (ideoloģisko) vadību un attiecas uz patērēšanu un privāto dzīvi.
17. "Stereotipizācija" ir socializācija, tā nosaka attiecīgas sociālās grupas, kā fenomena, vienotas personas, funkcionēšanu. "Stereotipizācija" un "sabiedrība" ir savstarpēji nesaraujami jēdzieni.
18. Stereotipiskās uzvedības programmēšana ir energo- un intelektuāli ietilpīgs process, tādēļ praksē tai ir nozīme, tā "atmaksājas" tikai tad, ja izmanto mērķauditorijā plaši piemērotas nozīmes.
19. Universāla, stereotipa uzvedības programma ierobežo cilvēka intelektuālās unikalitātes izpausmes, ar laiku atrofējot viņa spēju interpretēt zīmes ārpus ieprogrammētās [zīmju-nozīmes] sistēmas konteksta.
20. Zīmēm un, jo vairāk, stereotipiem, piemīt tikai konkrētajā sociālajā grupā adaptēta nozīme. Identiskām zīmēm dažādās grupās nozīme ir atšķirīga: piemēram, Centrālāfrikas iedzīvotāja izpratnē temperatūra +15C asociējas ar "ziemu", bet eskimosam tā būs "vasara", vienam 100 lati ir "liela nauda", cits to uztver par "kabatas naudu".

Vārdu sakot, zīmju-nozīmju sistēma atspoguļo subjektīvo realitāti. Pretstatā objektīvajai, taču, mūsu zīmju valodā neizteiktajai realitātei.
Šāda aspektā pasaule raksturojama kā "neizzināma".

Sircc
Rīga,
20.01.2007

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv