www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Boļeslavs, Bērtulis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiSešzilbju mantra Om Mani Padme Hum23.01.2007

Mantrai OM MANI PADME HUM (jeb HUNG) dažkārt tiek dots pārmēru dīvains vai mistisks skaidrojums. Taču tas gluži vienkārši ir viens no Čenreziga vārdiem, kas atrodas starp divām svētām tradicionālām zilbēm: OM un HUM.

 • OM simbolizē visu Budu ķermeni; ar šo zilbi sākas gandrīz visas mantras;
 • MANI sanskritā nozīmē “dārgums”;
 • PAD kā to izrunā sanskritā, jeb PEME tibetiešu valodā nozīmē “lotoss”;
 • HUM simbolizē visu Budu prātu un bieži noslēdz mantras.

MANI attiecas uz dārgumu, ko Čenrēzigs tur savās divās vidējās rokās, un PADME uz lotosu otrajā kreisajā rokā. OM MANI PADME HUM nozīmē Čenrēzigu caur viņa atribūtiem, “tas, kurš tur dārgumu un lotosu”. “Čenrēzigs” jeb “Lotosa Dārgums”: šie abi vārdi apzīmē vienu dievību.

Katra zilbe dod mums iespēju aizvērt durvis uz sāpju pilno atkalpiedzimšanu kādā no sešām cikliskās eksistences jomām:

 • OM aizver durvis piedzimšanai dievu (devas) jomā
 • MA durvis uz padievu (asuras) jomu
 • NI durvis uz cilvēku jomu
 • PAD durvis uz dzīvnieku jomu
 • ME durvis uz alkstošo garu ( pretas ) jomu
 • HUM durvis uz ellēm

Katra zilbe ir attīroša:

 • OM attīra no ķermeņa plīvuriem
 • MA attīra no valodas plīvuriem
 • NI attīra no prāta plīvuriem
 • PAD attīra no pretrunīgo emociju plīvuriem
 • ME attīra no slēpto stāvokļu plīvuriem
 • HUM attīra no plīvuriem, kas aizsedz zināšanas

Katra zilbe pati par sevi ir lūgšana:

 • OM ir lūgšana, kas uzrunā Budu ķermeni
 • MA ir lūgšana, kas uzrunā Budu valodu
 • NI ir lūgšana, kas uzrunā Budu prātu
 • PAD ir lūgšana, kas uzrunā Budu īpašības
 • ME ir lūgšana, kas uzrunā Budu darbības
 • HUM uzkrāj Budu ķermeņa, valodas, prāta, īpašību un darbību svētību

Sešas zilbes atbilst sešām paramītām jeb transcendentālajām pilnībām:

 • OM atbilst dāsnumam
 • MA atbilst ētikai
 • NI atbilst pacietībai
 • PAD atbilst uzcītībai
 • ME atbilst koncentrācijai
 • HUM atbilst viedumam

Sešas zilbes atbilst sešu Budu valdīšanai pār sešām Budu ģimenēm:

 • OM atbilst Ratnasambāvam
 • MA atbilst Amoghasidhi
 • NI atbilst Vadžradāram
 • PAD atbilst Vairočānam
 • ME atbilst Amitābham
 • HUM atbilst Akšobjam

Katrai zilbei atbilst sava krāsa:

 • OM : balta
 • MA : zaļa
 • NI : dzeltena
 • PAD : zila
 • ME : sarkana
 • HUM : melna

Visbeidzot, katra zilbe ir saistīta ar sešām viedībām:

 • OM = nosvērtības viedība
 • MA = darbības viedība
 • NI = viedība būt, kas esi
 • PAD = darmadhātu viedība
 • ME = izšķirtspējas viedība
 • HUM = spogulim līdzīgā viedība

Sešzilbju Mantras skaitīšana nes labumu,
kas tiek iegūts dienišķajā garīgajā pieredzē


Kad mantra tiek skaitīta, vārti, kas ved uz piedzimšanu sešās samsāras pasaulēs, ir slēgti. Mantras varenā skaņa un vibrācija piesauc visu Budu svētību, lai atbrīvotu no ciešanām visas jutīgās būtnes. Tā dzēš negatīvās karmas, likvidē tādus sārņus kā alkatība, dusmas un nezināšana, proti, cēloņus, kas liek atdzimt sešās samsāras pasaulēs: ellēs, alkstošo garu pasaulē, dzīvnieku pasaulē, cilvēku pasaulē padievu pasaulē un dievu pasaulē. Šī mantra ir tik vērtīga un svēta, ka iemieso Budas svēto valodu. Tas, kurš klausās to ar ticību un izpratni, var būt drošs, ka pēc nāves iegūs labu atdzimšanu; ja kāds dzīvnieks vai kukainis pirms nāves dzird šo mantru, tas atdzims Amitābas Tīrajā zemē. Kad cilvēks skaita mantru ar visaptverošu apzināšanos un pareizu izpratni, viņš var būt drošs, ka būtiski vairo labos nopelnus un garīgo līdzjūtības spēku. Kad nopelni par mantras skaitīšanu ar mīlestību tiek veltīti visām būtnēm, jo īpaši tām, kas piedzīvo sāpes un slimības, visas ciešanas izgaisīs.
 
 


Om Mani Padme Hum 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv