www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liesma, Elita, Alita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiMaitrejas vārdi par brīvību8.03.2007

Savā būtiskākajā nozīmē brīvība ir brīvība no evolūcijas cikliem. Lai gan cilvēki atrodas pastāvīgā attīstības stāvoklī, Pats ir brīvs no evolūcijas spēkiem.

Kamēr esam sagūstīti prāta, dabas un ķermeņa kondicionētībā, tikmēr mēs nevaram pieredzēt brīvību. Kā no ieslodzītā var sagaidīt to, lai viņš justos brīvs, kamēr viņš vēl sēž cietumā?

Tāpat kā zināšana un viedums, arī brīvība pieder radības jomai. Brīvība nozīmē spēt kustēties no vienas stadijas uz nākošo.
Nevajadzētu palikt stāvam uz vietas, jo tad, ja stagnē, enerģijas izlādējas un dzen kādu dažādos virzienos. Jums kaut kam ir jātic un par to jācīnās, jo tad arī jūs paši varat pārvarēt šķēršļus.
Radībā brīvība nekad nav absolūta.

Maitreja saka: "Ja savu prātu un dabu turat brīvu, tad jūs varat saprast Īstenību."

Brīviem būt ir lemts visiem cilvēkiem. Brīvība ir kustības process no viena punkta uz citu, bet to var pieredzēt tikai ar zināšanu un vieduma starpniecību. Ja brīvību ņem ar varu, tad tā kļūst destruktīva.

Jūs esat brīvs tikai tad, ja pats varat vadīt savu likteni.

Maitreja saka: "Es nāku, lai sniegtu jums brīvību un atpestīšanu. Kas ir brīvība? Spēja pēc patikas kustēties visur. Kas ir atpestīšana? Spēja pēc patikas kustēties prātā, dabā un ķermenī šurp un turp. Šīs dāvanas nav rezervētas tikai guru un svētajiem, bet gan ir lemtas visiem cilvēkiem.

Brīvība (freedom) īstenojas individuālajā jomā, neatkarība (liberty) nacionālajā un atpestīšana - garīgajā jomā. Visi trīs principi attīstās vienlaikus.

Ja brīvība stagnē, tad evolūcijas process pagrimst līdz involūcijai un pārcieš visus postošos procesus. Cilvēki pievēršas narkotikām un izdara pašnāvības. Ja brīvība zied, tad piedzīvo evolūciju.
Maitreja saka: "Jūs esat dzimuši brīvībai. Tā ir jūsu kopīgais mantojums. Neviens to nevar noliegt."

Brīvība ir katra cilvēka tiesības. Ja tirgus spēku vārdā brīvība tiek apdraudēta, tad rodas tikai problēmas.

Ja kāds apgalvo, ka Rietumos valda demokrātija, tad pajautājiet viņam, kas notiek, ja cilvēkam atņem viņa mārciņas, šiliņus vai penijus (vai eiras)? Vai tad viņam vēl ir brīvība kustēties visur? Varbūt paslepus, tomēr trūcīgajiem trūkst īstas pārvietošanās brīvības, un pie demokrātijas noteikti pieder arī šīs brīvības īstenošana.

Cilvēks ļauj sevi pierunāt sagrābt brīvību, bet ja to dara, tad tas ir kā ar čūsku - cilvēks tiek sadzelts.

Briesmas draud, ja atsakās no vienas ideoloģijas tikai tādēļ, lai pakļautos citai. Tādēļ Maitreja uzskata par svarīgu cilvēkiem saprast, ko brīvība īstenībā nozīmē.

Brīvība nenozīmē to, ka atmet vajadzīgos dzīves ieradumus.

Brīvība nenozīmē vienam otru "kopēt", jo tas ved tikai uz kondicionētību. Brīvība nenozīmē spēt nopirkt kādu māju vai auto. Brīvība nozīmē Paša samanīšanu prātā, dabā un ķermenī.

Maitreja saka: "Ja jūs analizējat amerikāņu dzīves vaidu, tad kostatējat, ka Pats neizjūt nekādu brīvību. Pats ir ieslodzīts - kondicionēts egoisma kamerā. Šī iemesla dēļ kāda strīda visniecīgākā saasināšanās cilvēkam Amerikā liek eksplodēt. Tādēļ Amerikā cilvēki dzīvo ar šautenēm un pistolēm."

Cilvēki brīvību sev mēģina izplēst - tas var novest tikai pie posta un haosa.

Tā kā "American way of life" (amerikāņu dzīves veids) nav īstenojis brīvību, tas ir kļuvis par ārkārtīgi postošu spēku. Pats sēž lamatās un ir tādā mērā kondicionēts, ka prātā, dabā un ķermenī nepastāv nekādas brīvības.
Šī iemesla dēl - jo savā tieksmē pēc brīvības, pēc piepildītas dzīves tā ir klupusi - jaunākā paaudze tik viegli krīt par upuri narkotikām, alkoholismam un tamlīdzīgi, lai aizbēgtu no savas dzīves skumjām. Pašlaik amerikāņu kultūra slēpj sevī daudzas briesmas, jo trūkst līdzsvara. Cilvēkiem ir ļoti jāuzmanās, un viņi nedrīkst atļauties pakļaušanos skumjām. Tādēļ Maitreja māca: "Esi, kas tu esi. Nemēģini būt, kas tu neesi."

Cilvēki vēlas kādu, kurš viņus atbrīvotu no visām viņu ciešanām. Tomēr tikai nepieķeršanās jūs atbrīvo no ciešanām.

Īstie ieslodzītie ir tie, kuriem ir vara. Ja jūs esat brīvs un bez aizspriedumiem, tad jums pieder samanīšanas vara.

Ja piedzīvojat brīvību, tad jūs atklājat, ka tā nav ārpusē, bet jūsos. Tad jūs zināt, ka īstā brīvība, īstā drošība, īstā atbrīve ir jūsos pašos.
Tiklīdz sevi piedzīvojat kā brīvu no prāta, dabas un ķermeņa (t. i., no kondicionētības), tā jūs zināt, ka esat augstākā Radītāja mūžīgā Dzirkstele. Viss tas, kas ir jūsos un ap jums, pieder Visvarenajam. To nevar iegūt un tas nevar pazust. Tas ir nedalāms. Tas pieder visiem - bez izņēmuma.

Citiem sekot

Sekot kādam citam cilvēkam nozīmē viņu kopēt, imitēt vai ar viņu identificēties un pie tam sevi Pašu aizmirst.

Ja sekojat citiem tā vietā, lai būtu jūs Pats, tad jūs zaudējat savu spožumu; jūs vairs nevarat atspoguļot individualitātes gaismu. Bez gaismas dzīvē nav nekāda progresa.

Ja pasaules reliģijas aplūkosit šajā spogulī, tad jūs redzēsit, ka tās balstās uz praviešu, guru un svēto personīgo pieredzi. Ja cilvēki viņiem seko, tad tiem neizbēgami ir jācieš, jo viņi neseko sev Pašiem. Ja aizverat acis un ļaujat sevi vest kādam citam cilvēkam, tad jūs neizbēgami klupsit.

Maitreja cilvēkiem saka: "Nekad neskrieniet Man pakaļ. Es vienmēr esmu pie jums. Ja skrienat pakaļ svēto `spēkiem` un tamlīdzīgi, tad jūs pazaudējat sevi Pašu. Skriet pakaļ nozīmē bēgt no sevis Paša. Es esmu jūsu sirdī. Esiet godīgs, skaidrs un nepieķēries, tad jūs pieredzēsit Mani savā iekšienē. Augstāko nekad nevar pieredzēt, ja bēg prom no sevis Paša.

Prātam nav jāskrien pakaļ garīgajiem spēkiem... Jāmēģina īstenot sevi Pašu.

Maitreja saka: "Arī tad, ja Es esmu tu un tu esi Es, paskaidroju, ka tu - ja tu Man seko - nezini, kas tu esi. Ja tu zini, ka Kungs ir pie tevis, tad tev nav vajadzīgs skriet Viņam pakaļ."

Neatdariniet citus cilvēkus. Esiet, kas jūs esat, un cīņa beigsies. Maitreja saka: "Ielūkojieties sevī." Vai tad jūs viens otru atdarināt vai salīdzināt? Ja lūkojaties uz iekšu, tad jūs esat neaizskarams, imūns pret haosu un apjukumu.

Jaunākā paaudze tagad par kulta figūrām padara popzvaigznes, aktierus un aktrises. Tas ir bīstami un nesniedz laimi. Šādā veidā apdraud savu identitāti. Tas pats notiek, ja seko guru un svētajiem.

Maitreja saka: "Esi, kas tu esi. Neatdarini citus. Ja vingrinies godīgumā prātā, skaidrībā dabā un iekšēji būt bez pieķeršanās, tad tu iepazīsi sevi Pašu un Mani, un arī Kungu."

Ja netiek veikti nekādi īsti atklājumi un gūta pieredze, tad tīra atdarināšana kļūst par kādu citu atkarības formu.

iesūtīja Modris 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv