www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sibilla, Teika, Lita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Par laiku19.04.2007

„Laiks! Kas tu esi, ak, laiks! Tavu eksistenci cilvēks izjūt vien tad, kad ir nelaimīgs. Laimē nepastāv laiks, jo, apziņai klusējot, pazūd laika jēdziens. Tikai, kad laime ir garām, parādās atskārsme, ka, apziņai bezlaika mūžīgajā tagadnē viļņojoties, laiks ir aizjoņojis tālāk. Laiks sākas ar kritienu no laimes, no Paradīzes. Bet nelaime arī nepazīst laiku – jo nelaimīgāks cilvēks jūtas, jo lēnāk velkas laiks, minūtes šķiet kā stundas, un visdziļākajā nelaimē, kad ciešanas un mokas kļūst nepanesamas, katrs mirklis kļūst par mūžību – laiks sastingst! Ak! Sātanam bija taisnība! Visaugstākais un viszemākais līdzinās viens otram kā dvīņi, kā īstenība un tās spoguļattēls - šķitums.

Laime ir bezlaicīgā mūžība, bet tās pretstats – nelaime ir nebeidzamais laiks – bezgalība.

Tur nu es guļu un man nav nekā, pilnīgi nekā, ar ko es varētu laiku salīdzināt! Labā un ļaunā Atzīšanas koks! Kā es tagad izprotu tavu patiesību, ka apzināšanās ir iespējama vien tad, kad ir iespēja salīdzināt!”

fragments no Elisabeth Haich  „Iesvētīšana”
(I.Ančevskas tulk. no vācu val.)


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv