www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Jogačarjas Svami Mangalanandas Giri vizīte Latvijā no 05.07.2007. līdz 09.07.2007.21.06.2007

Jogačarja Svami Mangalananda ir lielā Krija guru Paramahamsas Hariharanandas eiropiešu izcelsmes mācekle, kas pavadījusi sava Meistara tiešā tuvumā 10 gadus. Viņai ir divas augstākās izglītības – filozofijā un ārstniecībā (otru izglītību ārstniecībā viņa ieguva jau pēc Šankaračarjas ordeņa zvērestu pieņemšanas, sekojot sava garīgā skolotāja Hariharanandas norādījumiem). Pēdējos gados Svami Mangalananda vada Eiropas Krija jogas centru Austrijā, kā arī piedalās humanitārās palīdzības organizācijas „Hand in hand” valdē.

5. jūlijā 19:00 notiks Svami Mangalanandas lekcija Rīgā, Dabas muzeja zālē (ierašanās sākot no 18:30). Lekcija būs bezmaksas. Visi interesenti tiek laipni gaidīti!

No 6.–9. jūlijam - Krija jogas seminārs, kurš notiks Druvienā (norises vietas detaļas interesentiem paziņosim uz e-pastu). Krija jogas seminārs - tā ir iespēja mācīties Krija jogu jauniem dalībniekiem, kā arī nostiprināt tehniku un iegūt jaunas pieredzes jau meditējošiem krijavaniem.

Krija jogas apgūšanai pēc tradīcijas nepieciešama personīga iniciācija no kāda, kas ir tam pilnvarots, ievērojot Skolotāju – mācekļu pēctecību. Tiem, kas vēlas apgūt Krija jogas meditācijas praksi, jāpiedalās vismaz trīs meditācijās pēc iniciācijas saņemšanas, lai nostiprinātu tehniku. Pēc tradīcijas Krija jogas meditācijās piedalās tikai iniciētas personas. Lai retrītā varētu piedalīties un kaut ko sev noderīgu gūt arī tādi cilvēki, kas nevēlas iniciēties, kā, piemēram, iniciējamo ģimenes locekļi, tad divas reizes dienā plānojam lekcijas un citus pasākumus, kuros var piedalīties ikviens.

Semināra organizācijas un savas dalības izmaksas sedz paši dalībnieki.

Papildus informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: kriyayoga@inbox.lv.

Par Svami Mangalanandas vizītes detaļām varat jautāt arī: 29417596 (Dzintars Vilnis Korns), 28664121 (Una Birkāne, vakaros pēc 19.00).

Lūdzam interesentus darīt zināmu savu vēlmi piedalīties retrītā savlaicīgi, jo organizatoriem šī informācija ir nepieciešama.

Informāciju par Krija jogas centriem pasaulē un iespējām iniciēties Eiropā un citur pasaulē var iegūt, vēršoties tiešā veidā Krija jogas Eiropas Mātes centrā angļu vai vācu valodās:

Kriya Yoga Centre Vienna

2523 Tattendorf,  Pottendorferstraße 69 , Austria.  Tel  +43-2253-81491 . Fax +43-2253-80462

mailto:kriya.yoga.centre@aon.at         www.kriyayoga-europe.org/

Daži vārdi par Krija jogu

Sanskrita vārds „Krija” nozīmē "darīt" un vārdu savienojumā „Krija joga” - plašākā nozīmē – apzīmē jebkuru tehnisku jogas procesu, kas vērsts uz pašrealizāciju. Šaurākā nozīmē ar to parasti saprot senu jogas tradīciju, kura aprakstīta gan Bhagavadgītā, gan Patandžali Jogas aforismos, gan, iespējams, arī agrīno kristiešu un esēņu tekstos, līdzīgi procesi aprakstīti arī latviešu dainās un citos avotos. Krija jogas tradīciju caur lielo Svēto nepārtrauktas iniciācijas ķēdi atjaunoja 19.gs. Indijā. 20.gs pirmajā pusē, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, Krija jogu praktizēja arī Latvijas jogas biedrības dalībnieki.

Krija jogas būtība ir dažu spēcīgu Hatha jogas vingrinājumu (tādu kā Maha mudra, Joni mudra vai Džjoti mudra u.c.) prakse savā īpašā tikai šai tradīcijai raksturīgā veidā un kombinācijās, savienota ar raksturīgiem Krija elpošanas vingrinājumiem un meditāciju, un obligātu Skolotāja – Jogačarjas iesvētību, kuras laikā skolniekam tiek iemācīti, parādīti noteikti procesi, kas vēlāk jānostiprina patstāvīgā darbā.

 

Visu labu vēlot!

Organizatori

„Kri” nozīmē „darīt” un „Ja” nozīmē „dvēsele”. Vārds „joga” ir darināts no sanskrita saknes „judž”. Tam ir 32 nozīmes sanskritā, bet atbilstošākā šeit ir "vienot". Individuālā Es vienība ar kosmisko Es, un tāpēc ķermeņa un dvēseles vienība, tā ir joga. Es ir visdziļākā substance un mūsu esamības kodols. Mums tā jāsaskata ikvienā mūsu dzīves solī, ar ikvienu elpu. Krija jogas prakse rada pastāvīgu dvēseles apziņu. Šī meditācijas tehnika balstās uz elpas kontroli, kas veicina vispusīgu personības attīstību.

Krija joga ir noslēpumainais vai apslēptais darbības spēks (joga karmasu kausalam – tā ir jogas definīcija pēc Bhagavadgītas). Dzīve ir piepildīta ar aktivitātēm. Ikviens darbs, ko cilvēks dara, patiesībā ir Dvēseles darīts. Tas ir Kri un Ja; darbs un tā darītājs – Dvēsele.

Katra darbība nes sev līdzi šīs darbības rezultātus, tā koncepcija, ko pazīst kā karmu. Darītājam jāpiedzīvo rezultāti, darītā konsekvences. Taču, ja caur meditācijas praksi meklētājs uztver, ka Dvēsele ir patiesais darītājs, tad darbība var tikt attiecināta uz Dvēseli. Tādā veidā meklētājs var tikt atbrīvots no darbības un pretdarbības saitēm. Dvēsele ir aiz visa, augstākā substance visās parādībās un ikvienā būtnē. Krija joga palīdz pašatklāsmes procesā, kurā cilvēks var ieraudzīt Dvēseli ikvienā dzīves aspektā un palikt miera pilns, laimīgs un prieka piepildīts.

Uztvert Dvēseli ikvienā elpā, ik mirklī, ikvienā darbībā, ikvienā lietā un ikvienā būtnē, ir Krija joga.

Dzīve ir īsa; garīgo ceļu ir daudz. Dzīve nav brīva no problēmām. Lielākais Indijas svēto un gudro atklājums, kas veltīts cilvēcei, ir jogas zinātne. Starp daudziem jogas veidiem Krija jogu uzskata par ļoti senu un efektīvu zinātni.

Krija joga ir gadsimtiem sena tradīcija. Nav rakstītu liecību par tās sākumu. Tā ir garīga tehnika, ko svētie, zintnieki un gudrie ir praktizējuši kopš neatminamiem laikiem. Indiešu mitoloģijā ir minēts, ka Rāma un Krišna praktizēja un mācīja Krija jogas tehniku. Caur gadsimtiem daudzi izskaidroja un mācīja Krija jogas zinātni savā īpašā neatkārtojamā veidā: no vissenākajiem laikiem – Upanišadu riši, gudrais Vasišta savā darbā „Joga Vasišta”, Šri Krišna „Bhagavadgītā”, Mahariši Patandžali „Jogasutrās” un daudzi citi.

19.gs. mistiskais Himalaju jogs Babadži sniedza Krija jogas mācību savam skolniekam Lahiri Mahasajam, ģimenes cilvēkam no Benaresas Indijā, kurš sasniedza augstāko realizāciju, praktizējot šo tehniku. Šī revolucionārā darbība sekmēja Krija jogas izplatīšanos visā Indijā. Lahiri Mahasajam bija daudz izcilu skolnieku. Viens no visizcilākajiem bija Svami Šri Juktešvar Giri. Viņš bija Guru Paramahamsam Joganandam, kurš devās uz Ameriku pēc Babadži norādījumiem 1920. gadā un vēlāk kļuva pazīstams Rietumos ar savu izcilo grāmatu „Joga autobiogrāfija”.

Paramahamsa Hariharananda bija cits liels Krija jogas Meistars. Viņš bija tiešais Svami Šri Juktešvar Giri un Paramahamsas Joganandas skolnieks. Viņš sarakstīja grāmatu „Krija joga: zinātnisks dvēseles kultūras process un visu reliģiju esence” un citas garīga rakstura grāmatas, un iemācījās no galvas un izprata arī daudzus lielākos dažādu pasaules reliģiju Rakstus, tādus  kā Vēdas, Upanišadas, Bhagavadgīta, Bībele, Korāns un Tora. 40 gadu vecumā viņš sasniedza joga augstāko stāvokli, nirvikalpa samadhi, bezelpas un bezpulsa stāvokli. Līdz pat savai nāvei 2002. gada decembrī, 95 gadu vecumā, Paramahamsa Hariharananda darīja visu iespējamo, lai palīdzētu mācekļiem sasniegt garīgās pieredzes augstāko stāvokli.

Šobrīd Hariharanandas tiešo darbu visā pasaulē turpina 7 viņa pavirzītie mācekļi – Svami (Šankaračarjas ordeņa sekotāji) un vēl 21 Jogačarja, kas nav pieņēmuši ordeņa zvērestus un citos aspektos dzīvo kā ikdienas cilvēki. Vēl daži mācekļi, kuriem Paramahamsa Hariharananda devis atļauju mācīt citus, ir izveidojuši savas neatkarīgas organizācijas Krija jogas izplatīšanai vai arī apmāca Krija jogas sekotājus ārpus jebkādām organizācijām.

Svami Mangalananda ir viena no Svami ordeņa Hariharanandas sekotājiem, viņa pašreiz ir uzņēmusies lielu daļu rūpju, palīdzot progresēt Hariharanandas līnijas Krija jogas praktizētājiem Eiropā, un šobrīd sniedz palīdzību un atbalstu apmācības procesā arī tiem interesentiem, kas vēlas apgūt Krija meditāciju šeit pie mums, Latvijā.

(Sagatavots pēc Paramahamsas Pragjānanandas grāmatas „Krija joga – dvēseles kultūras ceļš”)

 


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv