www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Konstance, Donats
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Ieskats Torsionu lauka teorījā 17.07.2007

Sešdesmito gadu beigās Maskavas Starptautiskās teorētiskās un praktiskās fizikas institūta laboratorijas vadītājs akadēmiķis Genādijs Šipovs ķērās pie grūta uzdevuma – vienotā lauka teorijas radīšanas. Šipovs turpināja to, ko nepaspēja pabeigt Enšteins. Pagāja laiks un deviņdesmito gadu beigās Šipovs apgalvoja, ka viņam izdevies atklāt Visuma uzbūves principus un šo pētījumu ietvaros esot arī vesela virkne cilvēcei praktiski noderīgu lietu.

Fizika pazīst divu veidu vakumus. Ja ņem kādu hermētisku trauku un izsūknē no tā visu gaisu, tad traukā paliek ļoti maz gaisa molekulu – tas ir tehniskais vakums. Tajā vēl ir dažādi lauki – elektromagnētiskais, gravitācijas un citi. Ja aizvāc visus šos laukus iegūst to ko sauc par fizikālo vakumu. Fizikālais vakums ir savdabīga matērija – visa Visumā esošā Pirmradītājs , kas rada elementārdaļiņas, no kurām pēc tam veidojas atomi un molēkulas. Šīs vides fizikālās īpašības ir tādas, ka iekšēji paškompensējas. Pozitīvo lādiņu summa ir vienāda ar negatīvo lādiņu summu. Rotāciju uz kreiso pusi kompensē rotācija uz labo pusi. Tās elementu masa miera stāvoklī līdzinās nullei. Mēs šo vidi nespējam novērot, jo tā ir neintrāla attiecībā pret fiziskās matērijas pasauli. Vienlaikus šai videi piemīt kolosāls blīvums. „Šajā vidē mēs esam nevis matērijas recekļi , bet burbuļi.” Šipovs spēja sastādīt vienādojumu virkni, kas raksturo šo vidi. Turklāt tie apraksta šo vidi tik pat precīzi, kā Ņūtona vienādojumi apraksta fizisko ķermeņa kustību. Šādā skatījumā pasaules matemātiskais modelis ir sistēma ar septiņiem realitātes līmeņiem. Sešiem līmeņiem ir iespējams precīzs matemātisks modelis, tikai septītais līmenis – Dieva līmenis matemātiski nav izzināms. Pirmie 4 realitātes līmeņi mums ir labi pazīstami – tie veido rupjo fizisko pasauli. – Cietie ķermeņi, šķidrumi, gāze un plazma. (Zeme- ūdens – gaiss un uguns.) Trīs atlikušie līmeņi veido Visuma Informatīvo lauku.

Fizikālā Vakuma īpašību ļoti rūpīga izpēte ļāva akadēmiķim A. Akimovam to attiecināt uz AGNI – ugunīgo psihisko enerģiju. Tas ka torsionu lauku īpašības sakrīt psihiskās enerģijas īpašībām, ir vēl viens pierādījums tam, ka AGNI ( psihiskās enerģijas) un Vispārinātā Fizikālā Vakuma identificēšana ir pareiza. 1997.gada aprīlī Maskavā III starptautiskajā konferencē „Īpašie apziņas stāvokļi. Eksperimentālie un teorētiskie pētījumi parapsiholoģijā ” tehnisko zinātņu doktors P. Uļakovs referēja par tēmu „Biopolaroni energoinformatīvajā telpā”. Pirmo reizi tika publiskoti Pasaules uzbūves modeļa izpētes rezultāti, kas raksturoja Pasaules ēku kā informatīvās ( garīgās) un materiālās pasaules integrāciju. Par biopolaronu tika nosaukts cilvēka materiāli garīgais komplekss, šis jēdziens aptuveni atbilst dvēseles jēdzienam. Cits ārkārtīgi interesants informatīvo būtību veids ir autonomās domu struktūras vai domuformas. „Ja apziņu definē kā matērtijas mijiedarbību ar informatīvo lauku , tad doma un domuformas izrādās apziņas produkts.” Šie informatīvie objekti, būdami cilvēku smsdzeņu un emocionālās darbības produkts, ir visai noturīgi. Domuformas mēs radam paši ar savām domām un priekšstatiem. Vai varat iztēlojieties kādus monstrus ģenerē cilvēka smadzenes, kad tas skatās šausmu filmas vai pusaudža smadzenes, kad tas spēlē agresīvas datorspēles. Realitātes izpausmes formas ir ļoti daudzveidīgas. Nosacīti tās var iedalīt pozitīvi lādētajās vai pozitīvajās un negatīvi lādētajās vai negatīvajās būtnēs. Iedalījumu padarīsim uzskatāmāku, ja pieņemsim, ka pozitīvās būtību raksturīgākā pazīme ir radīšana, bet negatīvo – ārdīšana. Eksperimenti ir pierādījuši ,ka uz Zemes ar katru gadu kļūst arvien vairāk enerģētisko matricu ar negatīvu ( ārdošu) lādiņu. Šīs negatīvās būtnes ir fiksētas Kirlianu fotogrāfijās. Tās var fiksēt arī infrasarkanajā diapozonā un loģiski arī nofotografēt. Šīs būtnes labi sajūt arī suņi. Itāļu pētnieks Lučāno Bokāni trīs gadus veica pētījumus fotografējot negatīvi lādētas būtnes Neapoles tuvumā. Smalkajā pasaulē darbojas likums – „Līdzīgs pievelk līdzīgu”. Tad loģiski, ka mēs cilvēki , ar savu negatīvo darbību un domām piesaistām negatīvās būtnes. Akadēmiķis Šipovs savu pētījumu rezultātā nonācis atklājis pat negatīvo būtņu kustības tīklu uz Zemes un pieļauj iespēju, ka to lielākajā krustpunktā varētu atrasties visa šī procesa vadonis.

 ******

Pasaules daudzveidība ir tās galvenā īpašība un katrs tās modelis ir tikai tevis izraudzītās realitātes atsevišķs aspekts. Jūsu domas un izvēles vienmēr realizējas. Ko izvēlaties to arī saņemat. Variantu telpa – tas ir informācijas lauks, par to kas ir bijis, ir un būs. Informācijas laukā eksistē jeb kura notikuma visi potenciālie varianti. Domu enerģijas starojums materializē potenciāli iespējamo variantu un ik viens organisms piedalās materiālās realitātes veidošanā. Mainoties domu starojuma parametriem mainās potenciālās realitātes līnijas. - Citiem vārdiem notiek pāreja uz citu realitāti.

Piramīdu specifisko starojumsu var izskaidrot ar to formas īpašībām. A. Akimovs un G. Šipovs izšķir 4 torsionu vai vērpes lauka avotus:

a) elektromagnētiskos (dažādas elektroiekārtas),
b)rotējošos (žiroskopi, rotējoša plazma, elektromotori),
c)fero magnētiskos
d)formas ģeneratori ( pie tiem pieder arī piramīdas).

Smailes efekts.

Torsiona lauka intensitāte pieaug gar skaldnēm vai vietās, kurās plaknes krustojas vairākas plaknes. To vēl sauc par smailes efektu. Būtiska nozīme ir laukumam, kuru aptver piramīdas karkass, bet izmantojot neliela izmēra piramīdas, lai palielinātu to jaudu tās var savienot savstarpēji līdzīgi kā to dara ar elektriskajām baterijām. Piramīdas iedarbības efektivitāte ir atkarīga no:

a) piramīdas izmēra,
b) proporcijām
c) leņķiem,
d) materiāla no kā tā pagatavota,
e) orientācijas telpā,
f) atrašanās vietas un laika.

Vienus no labākajiem rezultātiem dod piramīdas ar sekojošām proporcijām: ja pamatnes kvadrāta malu pieņem par „1” , tad piramīdas sānu šķautnes izmērs ir 0,95 , bet augstums – 0,64.

Piramīdas var būt monolītas, dobas; tās var tikt pagatavotas no plastikāta, metāla, stikla, kartona vai akmens. Tās var būt pagatavotas pat kā stiepļu karkas, kurš tikai ieskicē piramīdas skaldnes. Visizplatītākās ir piramīdas 10 – 15 cm augstumā. Lielākas piramīdas parasti izmanto produktu uzglabāšanai. Vislabākos rezultātus var sasniegt izvietojot objektus piramīdas apakšējā 1/3, mazliet sliktākus – virsotnē un četros stūros.

Ņemsim parastu mazo piramīdiņu, kuras pamata skaldnes garums ir 4 cm un izmēri atbilst zelta griezuma proporcijai. Ja piramīda pagatavota no kvarca, lazurīta, nefrīta tās iedarbības rādiuss sniedzas 0,5 – 3m attālumā no piramīdas. Vislabāk piramīda iedarbojas uz cilvēku, kurš sēž tā saucamajā „farona pozā” – uz krēsla , ar taisnu muguru, kājas paralēli viena otrai, rokas uz ceļiem ar plaukstām uz augšu. Tagad uzliekam vienu roku uz otras un atvērtajā plaukstā ievietojam piramīdu. Atslābināmies, aizveram acis un koncentrējamies uz savām sajūtām. Pēc dažām minūtēm plaukstās var sajust siltumu un vieglu pulsāciju. Pēc tam iestājas nervu un muskuļu atslābums, visā ķermenī jūtams vieglums. Pastāv uzskats ka piramīdu starojums labi pasargā no geopatogēnā , tautā sauktā par āderu, starojumu. Tātad no starojuma, kas veidojas Zemes garozas lūzuma vietās, ūdens āderēm un rūdas dzīslām. Cilvēkam piramīdas tuvumā paaugstinās imunitāte, uzlabojas vispārējā pašsajūta, zūd nervu spriedze, mazinās galvas sāpes, bezmiegs. Tāpat piramīda sargā telpas no elektro magnētiskā starojuma avotiem – televizora, datora, mikroviļņu krāsnīm, ledusskapjiem u.c.

Kur uzstādīt piramīdu? Vietās, kurās jūs atrodoties ilgāk par stundu – pie gultas, pie rakstāmgalda, datora, televizora. Piramīdas pamatnei jāatrodas vienā līmenī ar jums, ne tālāk kā 50cm attālumā no jums. Reizi 2- 3 nedēļās piramīdu vēlams vismaz uz stundu iznest svaigā gaisā, lai tā varētu atjaunot savus spēkus.

www.ankh.id.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv