www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Dažādi viedokļi30.08.2007

Ja mēs kaut ko neredzam, tas nenozīmē, ka tas, ko mēs neredzam, neeksistē. Ja cilvēks ir akls, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi redz to, ko viņš neredz.

Ja mēs kaut ko nedzirdam, no tā neseko, ka tā, ko mēs nedzirdam, nav. Ja cilvēks ir kurls, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi dzird to, ko viņš nedzird. Ja mēs esam mēmi, tas nenozīmē, ka tā, par ko mēs nevaram pastāstīt, nav. Ja cilvēks ir mēms, tas nenozīmē, ka viņam apkārt nekā nav, kaut vai tāpēc, ka citi var aprakstīt to, ko viņš nevar aprakstīt.

Nihilistiski uzskati ir pati lielākā cilvēces problēma. Tie ir pamatoti aklā ticībā pārejošajam, un tāpēc tiem uzticēties nevar vairāk kā prostitūta uzticas saviem klientiem, kas var atnākt, bet var arī neatnākt. Nihilisms piespiež cilvēku koncentrēties tikai uz materiāliem objektiem un tādējādi izkropļo viņa uztveri. Tā rezultātā cilvēks zaudē spēju uztvert nemateriālas parādības un noliedz to eksistenci kā tādu. Domājot, ka apziņa pati par sevi ir atkarīga no ārējiem apstākļiem, šis cilvēks neatzīst, ka apziņas avots ir bezgalīgais garīgais prāts, un līdz ar to noreducē savu dzīvi līdz vienkāršām reakcijām uz notikumiem.

Jūs varat domāt, ka šajā kontekstā vadāties no acīmredzamiem priekšstatiem, ko esat ieguvuši no pieredzes, bet patiesībā tas tā nemaz nav. Patiesībā vadoties no nihilistiskā modeļa jūs pieņemat tikai tos priekšstatus, kas atbilst jums pierastajam materiālistiskajam realitātes modelim un zaudējat iespēju harmoniski savienot garīgo un materiālo.

Neatzīstot augstākā bezgalīgā garīgā prāta eksistenci, jūs tomēr apzinaties, ka spējat saglabāt atmiņas par pagātnes notikumiem, apzināties tagadni un prognozēt nākotni. Ja pagātnē jums ir bijusi negatīvā pieredze, jūs cenšaties šobrīd neatkārtot šīs kļūdas un neprojicēt tās nākotnē. Tas pierāda, ka jūsu apziņa ir saistīta gan ar pagātni, gan nākotni. Atmiņas par vairs neeksistējošām materiālā esības dimensijā lietām, tāpat kā domas par vēl neeksistējošo plānojamo nākotni atkal un atkal parādās jūsu galvās.

Jums šķiet, ka atmiņas spēja un nākotnes paredzēšanas spēja pamatojas ikdienas apziņā, taču patiesībā ikdienas apziņu uztur bezgalīgais garīgais prāts. Ikdienas apziņa ir sekla un fragmentāra, un tāpēc, lai izprastu bezgalīgā garīgā prāta universālo koncepciju jau nepieciešams izpaust tajā Budas augstāko apziņu.

Mēs neticam prāta bezgalībai, kad nespējam to uztvert. Tai pat laikā mēs esam pārliecināti par savu jēdzienu un priekšstatu bezrobežību, un esam pārliecināti, ka pagātne kļūst par tagadni, bet tagadne pārvēršas nākotnē. Citiem vārdiem, mēs faktiski nekad nezaudējam saiti ar augstāko garīgo prātu un izmantojam idejas, kas liecina par tā bezgalību. Taču cenšoties sevi materiāli saistīt ar noteiktu momentu, mēs liedzam sev iespēju atvērties patiesībai. Sena Himalaju līdzība skan: "Piedzimstot cilvēks neatceras kā nodarbojas ar mīlestību, nodarbojoties ar mīlestību aizmirst kā viņš piedzima šajā pasaulē". Apzinoties tīro nemateriālo bezgalīgo prāta dabu, mēs varēsim redzēt pagātni un nākotni tikpat skaidri kā tagadni. Bet apgaismību var sasniegt tikai ar garīgās prakses palīdzību. Neticot šai praksei un nepieņemot bezgalīgā prāta koncepciju, mēs automātiski zaudējam saiti ar kosmisko veselumu, un līdz ar to potenciālo iespēju transformēt šo kosmiskā veseluma enerģiju tīrā garīgā spēkā. Un izvairoties uztvert parādības, kas ir pretrunā ar mūsu iesīkstējušiem uzskatiem, mēs līdz ar to pastiprinām šīs pašas nihilistiskās tendences savā apziņā.

Eksistē neskaitāmas nihilistisko uzskatu formas, bet tās visas galu galā reducējas uz vienu - prāta bezgalīgās dabas noliegšanu. Nihilisti apskata apziņu kā kaut ko laicīgu, bioloģiski nosacītu un atkarīgu no pārejošiem, nejaušiem apstākļiem. Uzskatot apziņu tikai par laicīgu psihisko fenomenu koncentrātu, ko iznīcina nāve, viņi to ierobežo ar vienu konkrētu inkarnāciju....

Patiesībā viss eksistējošais materiālās vai nemateriālās formās ir augstākā bezgalīgā prāta radīts. Parastais cilvēciskais prāts eksistē tikmēr, kamēr netiks likvidēta to aptumšojoša dualitāte. Pēc tam viņš pārvēršas par ilūziju neaizsegtu, bezgalīgu savā gudrībā, augstāko apziņu.

Tinlij Norbu Rimpoče
http://tradition.lf.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv