www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Bernhards, Boriss
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
BRĪVĪBA 19.09.2007

Savā būtiskākajā nozīmē brīvība ir brīvība no evolūcijas cikliem. Lai gan cilvēki atrodas pastāvīgā attīstības stāvoklī, Pats ir brīvs no evolūcijas spēkiem.
(„Share International” angļu val., 1990. g. marts)

Kamēr esam sagūstīti prāta, dabas un ķermeņa kondicionētībā, tikmēr mēs nevaram pieredzēt brīvību. Kā no ieslodzītā var sagaidīt to, lai viņš justos brīvs, kamēr viņš vēl sēž cietumā?
(1990. g. maijs)

Tāpat kā zināšana un viedums, tā arī brīvība pieder radības jomai. Brīvība nozīmē spēt kustēties no vienas stadijas uz nākošo.
Nevajadzētu palikt stāvam uz vietas, jo stagnējot enerģijas izlādējas un dzen kādu dažādos virzienos. Jums kaut kam ir jātic un par to jācīnās, jo tad arī jūs paši varat pārvarēt šķēršļus.
Radībā brīvība nekad nav absolūta.
(1990. g. jūlijs/augusts)

Maitreja saka: „Savu prātu un dabu turot brīvu, jūs varat saprast Īstenību.”
(1988. g. jūlijs/augusts)

Brīviem būt ir lemts visiem cilvēkiem. Brīvība ir kustības process no viena punkta uz citu, bet to var pieredzēt tikai ar zināšanu un vieduma starpniecību. Brīvību ņemot ar varu, tā kļūst destruktīva.
(1990. g. jūnijs)

Jūs esat brīvs tikai tad, ja pats varat vadīt savu likteni.
(1989. g. aprīlis)

Maitreja saka: „Es nāku tādēļ, lai sniegtu jums brīvību un atpestīšanu. Kas ir brīvība? Spēja pēc patikas kustēties visur. Kas ir atpestīšana? Spēja pēc patikas prātā, dabā un ķermenī šurp un turp kustēties. Šīs dāvanas nav rezervētas tikai guru un svētajiem, bet gan ir lemtas visiem cilvēkiem.”
(1991. g. jūlijs/augusts)

Brīvība (freedom) īstenojas individuālajā jomā, neatkarība (liberty) nacionālajā un atpestīšana – garīgajā jomā. Visi trīs principi attīstās vienlaikus.
(1989. g. jūlijs/augusts)

Brīvībai stagnējot, evolūcijas process pagrimst līdz involūcijai un pārcieš visus postošos procesus. Cilvēki pievēršas narkotikām un izdara pašnāvības. Brīvībai ziedot, piedzīvo evolūciju.
Maitreja saka: „Jūs esat dzimuši brīvībai. Tā ir jūsu kopīgais mantojums. Neviens to nevar noliegt.”
(1992. g. septembris)

Brīvība ir katra cilvēka tiesības. Tirgus spēku vārdā brīvībai tiekot apdraudētai, rodas tikai problēmas.
(1990. g. jūlijs/augusts)

Ja kāds apgalvo, ka Rietumos valda demokrātija, tad pajautājiet viņam, kas notiek, ja cilvēkam atņem viņa mārciņas, šiliņus un penijus (vai eiras). Vai tad viņam vēl ir brīvība kustēties visur? Varbūt paslepus, tomēr trūcīgajiem trūkst īstas pārvietošanās brīvības, un pie demokrātijas noteikti pieder arī šīs brīvības īstenošana.
(1990. g. marts)

Cilvēki ļauj sevi pierunāt sagrābt brīvību, bet, to darot, tas ir kā ar čūsku – cilvēks tiek sadzelts.
(1990. g. maijs)

Briesmas draud, ja atsakās no vienas ideoloģijas tikai tādēļ, lai pakļautos citai. Tādēļ Maitreja uzskata par svarīgu to, ka cilvēks saprot, ko brīvība īstenībā nozīmē.
(1990. g. janvāris/februāris)

Brīvība nenozīmē atmest vajadzīgos dzīves ieradumus.
(1991. g. marts)

Brīvība nenozīmē vienam otru „kopēt”, jo tas ved tikai uz kondicionētību. Brīvība nenozīmē iespēt nopirkt kādu māju vai auto. Brīvība nozīmē Paša samanīšanu prātā, dabā un ķermenī.
(1989. g. decembris)

Maitreja saka: „Analizējot amerikāņu dzīves veidu, jūs konstatēsit, ka Pats neizjūt nekādu brīvību. Pats ir ieslodzīts – kondicionēts egoisma kamerā. Šī iemesla dēļ kāda strīda visniecīgākā saasināšanās cilvēkam Amerikā liek eksplodēt. Tādēļ Amerikā cilvēki dzīvo ar šautenēm un pistolēm.”
(1990. g. novembris)

Cilvēki brīvību sev mēģina izplēst – tas var novest tikai pie posta un haosa.
(1990. g. jūnijs)

Tā kā „American way of life” (amerikāņu dzīves veids) nav īstenojis brīvību, tad tas ir kļuvis par ārkārtīgi postošu spēku. Pats sēž lamatās un ir tādā mērā kondicionēts, ka prātā, dabā un ķermenī nepastāv nekādas brīvības.
Šī iemesla dēļ – jo savā tieksmē pēc brīvības, pēc piepildītas dzīves tā ir klupusi – jaunākā paaudze tik viegli krīt par upuri narkotikām, alkoholismam un tamlīdzīgi, lai aizbēgtu no savas dzīves skumjām. Pašlaik amerikāņu kultūra slēpj sevī daudzas briesmas, jo trūkst līdzsvara. Cilvēkiem ir ļoti jāuzmanās, un viņi nedrīkst atļauties pakļaušanos skumjām. Tādēļ Maitreja māca: „Esi, kas tu esi. Nemēģini būt, kas tu neesi.”
(1990. g. novembris)

Cilvēki vēlas kādu, kurš viņus atbrīvotu no visām viņu ciešanām. Tomēr tikai nepieķeršanās jūs atbrīvo no ciešanām.
(1989. g. aprīlis)

Īstie ieslodzītie ir tie, kuriem ir vara. Ja jūs esat brīvs un bez aizspriedumiem, tad jums pieder samanīšanas vara.
(1989. g. aprīlis)

Piedzīvojot brīvību, jūs atklājat, ka tā nav ārpusē, bet jūsos. Tad jūs zināt, ka īstā brīvība, īstā drošība, īstā atbrīve ir jūsos pašos.
Tiklīdz sevi piedzīvojat kā brīvu no prāta, dabas un ķermeņa (t. i., no kondicionētības), tā jūs zināt, ka esat augstākā Radītāja mūžīgā Dzirkstele. Viss tas, kas ir jūsos un ap jums, pieder Visvarenajam. To nevar iegūt un tas nevar pazust. Tas ir nedalāms. Tas pieder visiem – bez izņēmuma.
(1992. g. jūnijs)

”Share International” vācu val., 2002. g. 5. nr., jūnijs)

/Modris/


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv