www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Līksma, Bārbala
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Vikas (Raganas) ticības principi21.02.2005

Pieņemot principus, padome konstatēja:

Mēģinot aptvert visu, mēs nevēlamies pieļaut, ka mūsu grupu savtīgos nolūkos iznīcina enerģijas izmantotāji vai filozofijas un prakse, kas ir pretrunā ar šiem principiem. Mēģinot izslēgt tos, kuru metodes neatbilst mūsējām, mēs negribam liegt dalību mūsu padomē nevienam, kuru patiesi interesē mūsu zināšanas un uzskati, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, nacionālās vai kulturālās izcelsmes vai seksuālās orientācijas.

Vikas ticības principi ir šādi:

1. Mēs piekopjam ritus, lai saskaņotu sevī ar dzīvības spēku dabisko ritmu, ko iezīmē Mēness fāzes, gadalaiku ceturkšņi un to maiņas.

2. Mēs atzīstam, ka saprāts dod mums unikālu atbildību pret savu vidi. Mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar dabu, ekoloģiskā līdzsvarā, kas piedāvā dzīves piepildījumu un evolūcijas apziņu.

3. Mēs atzīstam, ka enerģijas iedarbība ir daudz dziļāka, nekā šķiet vidusmēra cilvēkam. Tā kātā ir daudz lielāka nekā parastā, to reizēm sauc par «pārdabisku», bet mēs to redzam kā dabisku, potenciāli pieejamu visiem.

4. Mēs uzņemam sevī Visuma radošo enerģiju, kas izpaužas polaritātē - kā vīrišķais un sievišķais -, un šī pati radošā enerģija mīt visos cilvēkos un funkcionē caur vīrišķā un sievišķā mijiedarbību. Mēs nevērtējam vienu augstāk par otru, apzinoties, ka viens atbalsta otru. Mēs vērtējam seksu kā prieku, kā dzīvības simbolu un iemiesojumu, kā vienu no enerģijas avotiem, ko piekopj maģijā un reliģiskā lūgšanā.

5. Mēs atzīstam gan ārējās, gan iekšējās pasaules jeb psiholoģiskās pasaules, ko reizēm pazīst kā gara pasauli, kolektīvo zemapziņu, iekšējos līmeņus utt., un šo divu dimensiju mijiedarbībā mēs saskatām bāzi paranormālām parādībām un maģiskiem vingrinājumiem. Mes neatstājam novārtā vienu, lai izceltu otru dimensiju, redzot, ka abas nepieciešamas mūsu piepildījumam.

6. Mēs neatzīstam nekādu autoritāru hierarhiju, bet parādām godu tiem, kuri māca, cienām tos, kuri dalās lielākās zināšanās un gudrībā, un atzīstam tos, kuri drosmīgi veltījuši sevi vadīšanai.

7. Mēs redzam reliģiju, maģiju un gudrību dzīvošanā apvienotas tā, kā indivīds uzlūko pasauli un dzīvo tajā - pasaules uzskatu un dzīves filozofiju, ko mēs identificējam ar burvju mākslu - Vikas ceļu.

8. Nosaucot sevi par Raganu, par tādu nevar kļūt - nelīdz ne iedzimtība, ne titulu, grādu un inīciāciju krāšana. Ragana tiecas apvaldīt spēkus sevī, lai būtu iespējams dzīvot gudri un labi, nenodarot ļaunumu citiem, un saskaņā ar dabu.

9. Mēs ticam dzīves apliecinājumam un piepildījumam kā evolūcijas turpinājumam un apziņas attīstībai, kas piešķir nozīmi Visumam, ko pazīstam, un mūsu personiskajai lomai tajā.

10. Vienīgo naidīgumu pret kristietību vai jebkuru citu reliģiju vai dzīves filozofiju mēs izjūtam tikai tādā mērā, kādā tās institūcijas ir paziņojušas, ka ir «vienīgais ceļš», un mēģinājušas liegt brīvību citiem un apspiest citu reliģijas praksi un ticību.

11. Mūs kā Amerikas Raganas neapdraud strīdi par burvju mākslas vēsturi, dažādu terminu izcelsmi, atšķirīgu tradīciju dažādu aspektu leģitimitāti. Mums rūp mūsu tagadne un nākotne.

12. Mēs nepieņemam absolūtā ļaunuma jēdzienu, mēs nepielūdzam arī kristīgajā tradīcijā definēto «Sātanu» vai «Velnu». Mēs netiecamies pēc varas, sagādājot ciešanas citiem, mums nav pieņemams arī tas, ka personisku labumu var gūt vienīgi, liedzot to otram.

13. Mēs uzskatām, ka dabā mums jāmeklē tas, kas veicina mūsu veselību un labklājību.

Rozmarija Ellena Gailija "Raganu & Burvju mākslas enciklopēdija"


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv