www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Oļegs, Vineta
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiRealitātes uztvere un cilvēka apziņas iespējas.02.01.2008

Katra jaunā apziņa, kas ienāk šinī pasaulē uzreiz pēc piedzimšanas sāk pieskaņot savu uztveri, šīs pasaules izpausmei. Caur maņu orgāniem un apziņu bērns sāk soli pa solim likt kopā savu interpretācijas sistēmu. Apvienojot uztverto enerģiju visās tās izpausmes veidos, tas rada kopēju uztveri, kas viņam ir nepieciešama, lai veiksmīgi integrētos šajā pasaulē. Pietam uzturoties cilvēku sabiedrībā, visi apkārtējie, it īpaši vecāki, gan tieši, gan neapzināti, pastāvīgi nodod verbālo skaidrojumu daudzajām parādībām, ko bērns piedzīvo.

Ar laiku tieši valoda kļūst par stūrakmeni bērna realitātes interpretācijas sistēmai, un bērnam parādās iekšējais dialogs, kas nodrošina interpretācijas sistēmas stabilitāti un robežas – visai uztvertajai informācijai ir jāiziet iekšējā dialoga filtrs, pirms tā tiek adoptēta realitātes uztveršanā, pretējā gadījumā enerģijas veidi, kas būs ārpus adoptētās interpretācijas sistēmas, netiks apzināti uztverti, respektīvi – neeksistēs.

Lai arī enerģiju, ko bērns uztver kā elektromagnētiskie viļņi krāsu spektrā no sarkanās līdz violetai, uztver lielākā daļa cilvēku (ar dažiem izņēmumiem) tomēr uztveres pakāpes var stipri atšķirties, gan runājot par skaņu, gan tausti, gan garšu, ir cilvēki kuriem kāds no šiem uztveres veidiem ir īpaši attīstīts, var būt arī tieši otrādi.

To daļu, kas ir ārpus cilvēka fizisko orgānu uztveršanas robežām, var uztvert caur apziņu. Visiem cilvēkiem darbojas šis uztveršanas veids, bet lielākoties šai informācijai nav iemācītas interpretācijas tāpēc tā neiziet cauri interpretācijas sistēmas filtram tāpēc neizpaužas cilvēkam apzinātā līmenī. Par cik šādu enerģiju izpausmes ir ārpus iekšējā dialoga iespēju robežām, daļai no tām tiek piedēvēts vārds intuīcija, kas ir netieša „zināšana” bez izskaidrojuma – iekšējā dialoga.

Agrā bērnībā daudziem bērniem pat tad, kad tie jau ir apguvuši valodu, labi darbojas enerģijas uztvere caur apziņu. Ja vecākiem ir bloķēta konkrētās enerģijas izpausmes uztvere un tie nav spējīgi dot bērnam savu tās interpretāciju, vai, balstoties uz to, ka viņi neuztver konkrētās enerģijas izpausmi, vecāki pilnībā noliedz tās eksistenci un izskaidro to, kā bērna fantāziju, tie ar laiku uzliek bērnam bloku pret šīs enerģijas uztveršanu. Bērna interpretācijas sistēma pieskaņojas vecāku interpretācijas sistēmai un šī enerģijas izpausme, tāpat kā vecākiem, paliek tam neeksistējoša. Jo attīstītāki vecāki, jo plašāku realitātes interpretāciju sistēmu tie spēs nodot bērnam, bet lai arī cik labi tie spēs bērnam izskaidrot viņu apzinātās uztveres robežās esošo realitāti, tā vienmēr būs tikai neliela daļa no visa uztveres potenciāla, un nepietiekama šobrīd dzimstošiem bērniem, kuri ir daudz tuvāk uztveres potenciālam nekā vecāki, vienīgais ierobežojošais faktors ir informācijas bloku verbalizēšana, jo informācija paliek intuīcijas līmenī kamēr tā netiek izteikta vārdos, kas nozīmē, ka tikai daļu no piedzīvotā cilvēks var nodot tālāk un pārvērst zināšanās.

Šobrīd, starpība starp to, ko spēj uztvert mūsdienīgās sabiedrības pārstāvji, un kas tiek nodots tālāk kā patiesība un to, ko spēj uztver daļa bērnu, ir tik liela, ka ir parādījies jauns termins šai parādībai – indigo fenomens, un bērnus, kuru apziņas nav degradētas līdz tradicionālajai realitātes interpretācijai, sauc par indigo bērniem.

Tolteki ir apzīmējums civilizācijai, kas reiz eksistēja uz Amerikas kontinenta. Viena no nozīmīgākajām šis civilizācijas iezīmēm bija prakse, kas mūsdienās tiek tulkota ar vārdu šamanisms, bet patiesībā tā sevī ietver sevī daudz vairāk par to, ar ko parasti cilvēkam asociējas šis vārds. Precīzāks definējums šai praksei vārētu būt Naguālisms, kurš sevī ietver 3 galvenos informācijas blokus.

1. „Art of Dreaming” (sapņošanas māksla) Kas ietver sevī izskaidrojumus un tehnikas, lai cilvēks varētu attīstīt spēju, ko mūsdienās sauc par apzināto sapņošanu (Lucid Dreaming) un Astrālo projekciju (OBE – Out of Body Experience)

2. „Art of Stalking” (definīcija – Procedūru un attieksmju kopums, kas no jebkuras iedomājamās situācijas ļauj iegūt visvēlamāko rezultātu)

3. Mastery of Awareness (Pilnīga apziņas izprašana, pārvaldīšana) Kas ietver sevī informāciju par cilvēka uzbūvi apziņas un enerģiskajā līmenī, kā arī iemāca metodes un prāta noskaņošanu uz apziņas paplašināšanu un iekšējā dialoga apstādināšanu, kas ļauj cilvēkam atbrīvoties no blokiem, kas neļauj cilvēkam uztvert enerģijas izpausmes, kas ir ārpus maņu orgānu uztvertajiem spektriem.

Saskaņā ar Tolteku pielietotu interpretācijas sistēmu cilvēks ir enerģisku lauku kopums, kuru mūsu uztvere ir iemācīta redzēt kā fizisko ķermeni, bet dažos gadījumos ir cilvēki, kas uztver daļu enerģiskā ķermeņa, ko mēdz saukt par auru. Šajā enerģisko lauku kopumā eksistē laukums, kurš izceļas ar paaugstinātu intensitāti, spīdēšanu. Tieši šis punkts nosaka kuru daļu no visa caur mums ejoša elektro-magnētiskā spektra cilvēks uztvers. Šis punkts nosaka, kādu realitāti cilvēks redzēs.

Maziem bērniem šis punkts nav fiksēts, tas daudz pārvietojas, ar to var arī izskaidrot, kāpēc bērni vienā brīdī dusmojas vai raud, bet otrā smejas, arī pavērojot to uzvedību var pamanīt mirkļus, kad to skatieni uz kaut ko ir fiksēti, bet parasta cilvēka uztverei tur nekā nav. Tāpat šis uztveres punkts pārvietojas ja cilvēks lieto alkoholu vai psihotropās vielas. Alkohola gadījumā gan parasti nobīde ir neliela, un tās sekas ir cilvēka dzīves uztveres un personības izmaiņas, otrā gadījumā, atkarībā no vielas veida un daudzuma, uztveres punkta nobīde var iziet tālu no ikdienišķās, kas daudzos gadījumos atvērs cilvēka apziņu uz domu, ka emocionālais stāvoklis un dzīves uztvere var tikt izmainīta vienā mirklī, viss, kas ir nepieciešams ir apzināšanās par uztveres punkta pārvietošanas iespējamību un pietiekama enerģija, lai to izdarītu. Pie stipras uztveres punkta nobīdes cilvēks sāk uztvert eminācijas, kas parasti tam nav pieejamas, bet šo fenomenu mūsdienu psihiatrija ir nosaukusi par halucinācijām, šādi noliedzot šī fenomena likumsakarīgo eksistenci, kas kā dēļ tas netiek pamatīgāk izpētīts, kas arī rada pamatīgu caurumu visā psiholoģija un psihiatrijas zinātnē, un kas ir galvenais iemesls kāpēc psihiatriem neizdodas palīdzēt cilvēkiem, kas tiek ievietoti psihiatriskajās slimnīcās, un lielā daļā gadījumu šie cilvēki tiek padarīti par farmācijas biznesa peļņas avotu, mūžīga sazāļošana uz valsts rēķina, ir gan izņēmumi, kad zāles un terapijas palīdz ne tikai nostabilizēt, bet arī uzlabot stāvokli, tomēr dēļ psihiatrijas ierobežotās izpratnes par šizofrēnijas un citu psihisko izmaiņu būtību, smagāku pacientu „izārstēšana” ar šobrīdējām metodēm nav produktīva. Viens iemesls gan var būt tas, stāvoklis, ko ārsti uzskata normālu neatbilst cilvēka būtībai, jo sevī ietver ierobežotu realitātes uztveri, tas ir uztveres punkts ir fiksēts vienā pozīcijā.

Uztveres punkta fiksāciju nodrošina konstants iekšējais dialogs. Cilvēks uztur savu pasaules redzējumu caur šo iekšējo dialogu, tas arī ir iemesls, kāpēc ir diezgan grūti panākt permanentas izmaiņas pasaules uztverē un personībā.

Ir vairākas metodes, kuru mērķis ir uztveres punkta pārvietošana, fiksēšana (Nepieciešams kādu laika periodu saglabāt izmainīto pozīciju, lai apziņa tajā nostabilizētos un iegūtu jaunu informāciju un uzvedības moduļus) pretējā gadījumā, ja fiksācija notiek tikai uz īsu mirkli un nonāk atpakaļ parastajā, vienīgais ieguvums ir apzināšanās, ka tāda cita pozīcija eksistē un to var nostādīt kā mērķi. Ir gan viens spilgts piemērs ilglaicīgai uztveres punkta maiņai, tas ir iemīlēšanās. Arī citas jūtas/emocijas var kādu laika periodu noturēt uztveres punkta fiksāciju, bet lielākoties tās ir destruktīvās emocijas.
Metodes uztveres punkta pārvietošanai:

1. Sapņošana.

Sapņos uztveres punkts pastāvīgi maina savu atrašanās vietu, kas ļauj iegūt neparastu pieredzi un zināšanas. Šī iemesla dēļ Tolteki pielieto sapņošanas mākslas praksi, kas sākās ar apzināto sapņošanu – Apziņas atmošanās sapnī, kas ļauj apzināties, ka cilvēks sapņo un veikt apzinātas darbības. Metodikas pamatā ir savu roku apzināta ieraudzīšana sapņa laikā, kas ir atslēga uz apziņas pamošanos, Tālāk sapņotājs daudzu gadu garumā veic apzinātas darbības, kas ļauj uzkrāt sapņošanas uzmanību (spēju ilgstoši noturēt pamodušos apziņu un regulēt sapņu gaidu) šo darbību mērķi ir iemācīties noturēt dabisko uztveres punkta pārvietojumu jaunā pozīcijā, ar tālāku mērķi, vienā dienā pamosties zemes realitātē, kad uztvers punkts ir fiksēts citur. Caur sapņošanu cilvēks attīsta savu sapņu ķermeni (vai astrālo ķermeni pēc ezotēriskas definīcijas), kas ar laiku ļauj sajust un redzēt elektro-magnētiskos viļņus, kuri lielākajai daļai cilvēku bērnībā tika nobloķēti, jo dēļ apkārtējo cilvēku negatīvās ietekmes, šī uztvere netika integrēta interpretācijas sistēmā. Protams, ir arī vecāki, kas ir pietiekoši saprātīgi, lai veicinātu sava bērna attīstību, pieņemot bērna runāto kā patiesību, un mudinot bērni saprast un integrēt visu, ko tas uztver, savā interpretācijas sistēmā.
Ir arī gadījumi, kad uztveres punkts zaudē savu konstanto fiksāciju un pastāvīgi maina pozīciju, un gadījumos, kad apziņa nav trenēta un cilvēks nesaprot, kas ar viņu notiek, viņa apziņa ir daļēji iesprostota starp zemes realitāti un sapņu realitāti, kā rezultāta šim cilvēkam ir liela iespēja kļūt par psihiatriskās slimnīcas pacientu zem zīmoga šizofrēniķis.
Vēl pie šizofrēniķiem pieskaita cilvēkus ar personības šķelšanos, kas ir gadījums, kad vairākas svešas apziņas iemieso vienu ķermeni daļēji apspiežot vai pilnīgi nobloķējot tā ķermeņa sākotnējo īpašnieku.

2. Gazing. (Cieša periferiāla vērošana).

Mērķis ir iekšējā dialoga apstādināšana, kā rezultātā iespējama uztveres punkta pārvietošana. Šī pati metode daļēji sakrīt ar Hipnozi, gan kā pašhipnozi, kad cilvēks sevi ieved transa stāvoklī skatoties vienā punktā, gan arī ar kādu cita cilvēka palīdzību (kā hipnozes seansā), konkrēti Tolteki izmanto apziņas sadalīšanas metodi – Cilvēkam 2 citi katrā ausī saka kaut ko citu, parasti speciālus iedarbību pastiprinošas vārdu kopas.

3. Power Plants (spēka augi)

Gadījumos, kad cilvēka uztveres punkts ir iestrēdzis, un cilvēks atsakās palaist vaļā savu pasaules redzējumu, Tolteki izmanto dažādus augus, kas pamatīgi paaugstina cilvēka enerģijas līmeni un izraisa uztveres punkta pārvietošanos.

4. Kontrolētais ārprāts.

Metode, kas sevī ietver apzināt neparastu rīcību un uzvedību ļauj apstādināt iekšējo dialogu un panākt tā pārvietošanos. Šī pati metode darbojas arī uz citiem cilvēkiem. Arī citus cilvēkus var ievest transa stāvoklī veicot darbībās, kas ir ārpus cilvēka ikdienišķās uztveres, gan kā neparastu kustību kopums, gan ar skaņu – mainot skaļumu, ātrumu, runas veido un lietojot cilvēkam nesaprotamu, visdrīzāk nesakarīgu vardu salikumu kopu. Šī metode arī tiek izmantota šovos, kur iluzionisti pielieto dažādas metodes cilvēka uzmanības fiksēšanai.

5. Meditācija.

Metode, kas tiek plaši izmantota vairākās filozofijās un reliģijās, kuras viens no uzdevumiem ir iekšējā dialoga apstādināšana.

6. Sensory deprivation (maņu orgānu izolēšana)

Vēl viena no metodēm ir sensory deprivation chamber izmantošana, kas parasti ir akustiski noslēgta tvertne ar skābekļa padevi, pildīta ar sāli. Kā rezultāta cilvēks peld virspusē, neko neredz, neko nedzird un arī jušana caur ādu pazūd, kā rezultātā iespējams dziļš relaksācijas/meditācijas stāvoklis, kas ļauj mainīt apziņas stāvokli un pārvietot uztveres punktu. Šī metode tiek plaši pielietota alternatīvajā medicīnā, kā palīdz ārstēšanai, problēmu risināšanai, dziļai relaksācijai. Šāda relaksācija samazina asinsspiedienu un uzlabo asins cirkulāciju.

Filma „Altered States” ir tieši par šo tematu. Tur gan galvenais varonis papildus izmanto dzērienu, ko viņam iedeva meksikāņu šamaņi, kas taisīts no Spēka Auga – Psilocybe Mexicana sēnes. Kā rezultāta filmas varonis piedzīvo ceļojumus cilvēku genoma pirmsākumos.
Caur šo metodi var iegūt stāvokli, kas nepieciešams astrālajām projekcijām un vīzijām, kas daudziem cilvēkiem būtu noderīga pieredze

7. Hemi-sync (Hemispheric Synchronization) (Hemisfēru sinhronizācija)

Metode kurā izmanto noteiktas frekvences skaņas un to kompozīcijas, lai panākt smadzeņu pusložu vienlīdzīgu darbību un/vai smadzeņu darbības viļnu padziļināšanos, ar ko iespējami transa, relaksācijas, koncentrācijas, miega un apziņu paplašinoši stāvokļi. Iespējama apvienošana ar augstāk minēto metodi nozīmētu lielāku kopējo efektivitāti.

Cilvēkam iemāca iekšējo dialogu, kas ir Self-reflection (Uzmanības fiksēšana sevī) rezultāts. Šī parādība, lai arī sākumā noderīga, kļūst par barjeru starp visuma enerģiju un cilvēka uztveri, šī barjera neļauj piedzīvot neskaitāmas iespējas, kas paveras brīvai cilvēka apziņai. Brīvai, jo viens no jocīgākajiem fenomeniem ir tas, ka iekšējais dialogs nepakļaujas apziņas kontrolei, kur arī rodas paradoks. Ja tu esi tas, kas „domā” (rada iekšējo dialogu), kāpēc tik grūti nedomāt ? Vai tiešām tā balss iekšienē ir kaut kas no paša cilvēka, par ko tas zaudējis kontroli, vai arī tas ir kaut kas cits, ko cilvēks ir pieņēmis par sevi.... ?

Austris Armanis 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv