www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiMeistari, avatāri un mācekļi: garīgo skolotāju saraksts11.10.2008

Tālāk sniegtā informācija ir apkopota, pamatā balstoties uz Bendžamina Krēmes grāmatām un viņa rakstiem žurnālā ‘’Share International’’, kā arī papildus no Alises Beilijas mācībām. Ņemiet vērā, ka tam, ka šeit ir iekļauta vai nav iekļauta kāda konkrēta persona, nav jāpiešķir nekādas nozīmes. Lielākā daļa informācijas, kas apkopota Krēmes kunga grāmatās, ir no atbildēm uz lasītāju jautājumiem žurnālā ‘’Share International’’, tāpat kā informācija, kas sniegta par kādu no tām, atšķiras atkarībā no uzdotajiem jautājumiem.

Tas, ka kāds ir iekļauts šajā sarakstā nav nedz viņu mācības kvalitātes apstiprinājums, nedz arī apstiprinājums tam, ka kāds no šiem cilvēkiem obligāti atradās kontaktā ar Meistariem. Uzticamu zināšanu avota meklējumos garīgajam meklētājam ir svarīga spēja atšķirt. Kā Meistars D.K. teicis Alisei Beilijai: ‘’ Iekšējos plānos ir visa veida skolotāji, daži ar dziļām zināšanām, daži ne vairāk pilnveidojušies par tiem, kas tiek mācīti.’’ Bez tam astrālajā plānā (ilūziju plānā) ir spēcīgas pazīstamo Meistaru domformas, ko gadu laikā izveidojuši viņu mācekļi un aspiranti. Daudzi jūtīgi cilvēki nonāk kontaktā ar šiem viltus ‘’Meistariem’’ un saņem atpakaļ ‘’mācības’’, kas ir astrāli iepakotas, un tikai kaut kādā pakāpē atbilst sākotnēji īsto Meistaru sniegtajām caur mentāli polarizētiem un uz dvēseli fokusētiem mācekļiem. Mūsdienās ir daudz tam piemēru, dažos gadījumos labi pazīstamu un respektējamu.
Cipari iekavās, piemēram,(2.4), attiecas uz precīzu tajā dzīvē sasniegto evolūcijas pakāpi. Evolūcijas ceļojumā izšķir 5 galvenās apziņas paplašināšanās, ko pazīst kā iesvētības – (2.4) nozīmē, ka attiecīgais cilvēks bija pat ne pusceļā starp otro un trešo iesvētību. Salīdzinājumam: vidējais cilvēks uz šīs planētas pašlaik atrodas uz 0.3 pakāpes savā evolūcijā. Meistars ir kāds, kurš ir pieņēmis vismaz 5 iesvētības un līdz ar to pabeidzis evolūcijas cilvēcisko stadiju. Šajā posmā daži Meistari paliek kalpot uz šīs planētas, vai arī dodas uz augstākām planētām. Daudzi dodas uz augstāko Sīriusa planetāro sistēmu – mūsu Viedas Meistaru Hierarhija ir Sīriusa Lielās Baltās Brālības atzars.


Agni Joga Sk. ’’Helēna Rēriha’’.
Aivanhovs Mikhaēls (2.3) (1900 – 1986) Universālās Baltās Brālības dibinātājs. Pētera Donova, kas bija trešās pakāpes iesvētītais, māceklis.
Aldera Vera Stenlija (1.65) (? – 1984) Labi pazīstam ezoteriskā rakstniece, kuras grāmatu skaitā ir ‘’Pasaules Iesvētīšana’’ un ‘’Kad cilvēce izies no laikmeta’’.
Ananda Majī Mā (Avatārs) (1896 – 1982)

Angļu Meistars pieder Trešajam Staram un ir sasniedzis piekto iesvētību. Viņš bija strādnieku kustības iedvesmotājs un Karla Marksa Skolotājs. Viņš strādā, g.k., ar politiskajām un ekonomiskajām grupām visā pasaulē, cenšoties tās virzīt uz sintēzi.
Tiānas Apolonijs (5.0) (16 –97) Garīgais skolotājs un reformators mūsu ēras 1.gs. Jēzus nekavējoties iemiesojās kā Apolonijs un pieņēma piekto iesvētību tās dzīves laikā. Apolonijs apciemoja Kašmiru un tur arī tika apglabāts. Apustulis Toms vairākkārt viņu satika un dažkārt arī uz ilgāku laku.

Aurobindo Gošs (3.7) (1872 – 1950) indiešu mistiķis.
Bahaula (3.0) (1817 – 1892) Bahaisma dibinātājs. Viņš bija mentāli iedvesmots (bet ne pārklāts) no Maitrejas puses, kas sniedza bahaisma mācības.

Baltais Ērglis (1.5) Skolotājs iekšējos plānos. Viņš darbojas sestajā astrālajā plānā, kas nodrošina augstu mācību kvalitāti, taču kā visas astrālās pasaules mācības tās ir pakļautas astrālajiem sagrozījumiem.
Beilija Alise A. (3.2) (1880 – 1949) Meistara D.K. pierakstītāja 30 gadu garumā, kuru laikā Viņš nodiktēja 18 grāmatas un viņa bija līdzautore vēl divām pēdējām. Šīs grāmatas atbilst otrajai jeb vidējai Meistaru Garīgās Hierarhijas Atklāšanās fāzei (Helēnas Blavatskas darbi bija pirmā jeb Sagatavošanas fāze). Alise Beilija arī pati uzrakstīja dažas grāmatas. Visas Alises Beilijas grāmatas ir publicējusi ‘’Lucis Trust’’.
Bezante Ennija (2.15) (1847 – 1933) Teozofijas Biedrības priekšsēdētāja Krišnamurti laikos. Tiek uzskatīta par visuzticamāko no savas paaudzes teozofu rakstniekiem.
Blavatska H.P. (4.0) (1831 – 1891) Viņas pamatdarbs bija ‘’Slepenā Doktrīna’’, ko viņai nodiktēja Meistari Morija, Kuthumi un D.K. Palīdz Meistaram Morijam viņa daudzveidīgajos centienos saistībā ar 1.stara funkcijām. Tas iekļauj arī daudzo ezoterisko un okulto biedrību stimulēšanu, ievirzot viņu domāšanu pareizākā gultnē. Nesen ir iemiesojusies vīrieša ķermenī un šajā dzīvē sasniegs piekto iesvētību. Iepriekšējā dzīvē viņa bija Grāfs Kaliostro (3.2) .
Brentons Pols (1.8) (1898 – 1981) Garīgais rakstnieks, kura sarakstīto grāmatu skaitā ietilpst ‘’Meklējumi slepenajā Indijā’’. Rāmana Maharši māceklis.

Brīnumu kurss Sk. ’’Jēzus no Nācaretes’’
Buda (Meistars) Buda ir Maitrejas brālis. Viņi bija starp tiem no mūsu cilvēces, kas pirmie guva iesvētību un kopš tā laika ir mūsu cilvēces priekšgalā. Viņš pārklāja Mitru, Memnonu un Gautamu. Tagad viņš mīt mūsu planētas augstākajā centrā, Šambalā. Viņš darbojas kā dievišķais starpnieks starp Šambalu un Hierarhiju un ir dziļi iesaistīts Maitrejas kā Pasaules Skolotāja misijā. Viņš sūtīs divus iesvētītos, kas reformēs budismu.
Buda Gautama (563 – 483.g. p.m.ē.) Avatārs, kura apziņu pārklāja Buda. Pašlaik ir uz Sīriusa..
Šri Čaitanja Maitreja pārklāja Šri Čaitanjas apziņu.


Austrumu Skolotāji:

 Dažādi Austrumu guru, kas ieradās Rietumos, piem., Maharišī Maheši Jogs un Svami Prabhupada (krišnaītu) abi ir noteikta Meistara mācekļi. Viņi ir sūtīti uz Rietumiem, lai iepazīstinātu ar vienu vai otru meditācijas vai garīgās prakses formu.
Ir arī avatāri, kas parādās Indijā, piem., Rāmakrišna, Vivekananda un Sai Baba. Viņi patiesībā nav šīs planētas Garīgās Hierarhijas locekļi, bet nākuši no citurienes. Meistaru grupa, kas darbojas ar Rietumu pasauli (piem., D.K., Morija, Kuthumi) pieder Transhimalaju Ložai. Atšķirībā no atsevišķās Dienvidindijas Ložas Meistariem, šie nedarbojas atklāti.

 

Džvals Kuls (Meistars) Tibetiešu Meistars ir uz Otrā Stara un sasniedza piekto iesvētību 1875. gadā. Lielā mērā sadarbojas ar Meistariem Moriju un K.H.
Darbi: Caur H.P.Blavatsku – ‘’Slepenā Doktrīna’’ un ‘’Klusuma balss’’. Caur Alisi Beiliju – 20 darbi, kas publicēti ‘’Lucis Trust’’.
Edija Mērija Beikere(2.0) (1821 – 1910) ‘’Kristiešu Zinātnes’’ dibinātāja.
Elizabete Kublere-Rosa
J. Kādi pieejamie avoti mūsdienās ir par sagatavošanos apzinātai nomiršanai – kādi kursi, semināri, literatūra? Ko Jūs varat ieteikt?
A. Meistara D.K. darbi caur Alisi A.Beiliju, ‘’Tibetiešu nāves grāmata’’; Elizabetes Kubleres-Rosas darbi.
Enohs
J. Saskaņā ar jūdu tradīciju, Enohs, kas saglabāja patiesīgumu, tika uzņemts debesīs. Viņš bija pirmais pilnībā pašrealizējies cilvēks un kļuva, pēc savas pārveidošanās, par varenu būtni, Metatronu, kas pazīstams arī kā Skolotāju Skolotājs. Ņemot vērā līdzskaņu līdzību (patskaņi ivritā netiek rakstīti) vārdā ‘’Metatrons’’(MTTR) un ‘’Maitreja’’(MTR), kā arī titulā– Skolotāju Skolotājs, vai Metatrons ir Maitreja?
A. Jā.

Sv. Asīzes Francisks (3.5) (1182 – 1226) Pašreiz jau piektās pakāpes Meistars un mīt Itālijas Alpos.
Gandijs Mahātma (2.0) (1869 – 1948) Indiešu līderis. Pašreiz neatrodas iemiesojumā.
Gopī Krišna (1.7) Pierakstīja Meistara diktēto informāciju grāmatai ‘’ Ceļš uz Pašizzināšanu’’. Lai gan tiešs diktējums ir rets gadījums viņa pakāpes māceklim, Gopī Krišna bija neparasti jutīgs uz Meistara sūtītajiem mentālajiem iespaidiem.
Gurdžījevs Jurijs (2.2) (1872 – 1949) Ezoteriskias skolotājs.
Herkuless (2.2) (8000.g. pr.Kr.) Avatārs. Mācīja izmantojot tēlainas drāmas. Herkulesa varoņdarbi nebija patiesi notikumi, bet gan ainas no viņa drāmām, kas simbolizēja māceklības takas. Pašreiz Meistars uz Sīriusa.
Hermejs (4.0) (7000g.pr.Kr.) Avatārs, pazīstams arī kā Hermejs Trismegists. Tagad ir Meistars Šambalā.
Hilarions (Meistars) Iepriekšējā dzīvē bija Sv.Pāvels. Kļuva par Meistaru 4.gs. un tagad vada 5.Stara departamentu. Viņš būs viens no pirmajiem Meistariem, kas darbosies atklāti fiziskajā plānā.
Darbi: caur Mabel Collins – ‘’Gaisma uz Takas’’
Caur Martinusu – ‘’Trešais Testaments’’(13 lieli un 30 mazāki sējumi).

Sv.Hildegarde no Bingenas (1.47) (1098 – 1179) Mūziķe, dziedniece un abate. Pašlaik atrodas inkarnācijā kā vīrietis; darbojas sociālajā jomā un ir 3.5 pakāpes iesvētītais.

Jānis Kristītājs (3.3) Pravietis, kas palīdzēja sagatavot ceļu Kristus atnākšanai Palestīnā. Tāpat kā Jēzus savu agrāko izglītību saņēma esēņu kopienā. Jānis bija pravieša Elijas iemiesojums. Viņš kļuva par Meistaru 2.gs. un nekavējoties devās uz Sīriusu, kur gaida atgriešanās brīdi uz Zemes kā avatāram aptuveni 500 gadu laikā.
Jesaija (2.3) (8.gs.pr.Kr.) Visvairāk iedvesmotais no visiem praviešiem. Viņa attīstības pakāpe bija ļoti augsta priekš tā laika.
Jēzus no Nācaretes (4.0) Piedzima 15.martā, 24.g. p.m.ē. Jāzepam (2.2.) un Marijai (2.2) un nomira uz krusta 33 gadu vecumā. Saņēma savu pirmo apmācību esēņu kopienā. Viņa apziņu pārklāja Maitreja, sākot no kristīšanas brīža Jordānas upē līdz pat nāvei uz krusta. Trīs no viņa tuvākajiem mācekļiem saprata šo, bet pārējie nezināja visu patiesību. Esēņu manuskriptos Jēzus tiek pieminēts kā ‘’caurdurtais Mesija’’, bet Maitreja kā ‘’Taisnīguma Skolotājs’’. Nāves jūras tīstokļi ir precīzāki Jēzus dzīves apraksti nekā Bībeles variants. To atrašanu 1947.g. līdz ar Naghamadi tīstokļiem 1945.gadā iedvesmoja Meistars Jēzus, lai izlietu gaismu uz tā laika notikumiem, lai sagatavotu Kristus Otrajai atnākšanai mūsdienās.
Viņš ir sastopams Bībeles stāstos jau kā Jošua (2.3.), Nunas dēls, tad atkal kā Ješua Ezras laikos un saistībā ar Zakarijas grāmatu, kad viņš sasniedza trešo iesvētības pakāpi kā Jošua.
Pēc iemiesojuma Jēzū, viņa nākamā inkarnācija bija Tiānas Apolonijs. Tajā dzīvē viņš kļuva par Meistaru un līdz nesenam laikam mita Palestīnā. 6. un 7. gadsimtā viņš apmeklēja un mācīja Amerikas indiāņus un Klusā okeāna polinēziešus. Viņam ir īpašs uzdevums saistībā ar kristietības Baznīcām, un beigu beigās viņš pārņems Sv.Pētera troni Romā, pilsētā, kurā viņš ir apmeties kopš 1989. Viņš ceļo apkārt pa pasauli un ir viens no visnozīmīgākajiem Meistariem priekš Rietumu pasaules. Viņa pakļautībā darbojas septiņi Meistari abās Amerikās.
Darbi: caur M. Makdonaldu-Beinu– ‘’Dievišķā prāta un ķermeņa dziedināšana’’. Caur Dr. Helēnu Šūmani (caur neiemiesotu mācekli) – ‘’Brīnumu kurss’’


Jēzus mācekļi.

Visi mācekļi ap Jēzu kļuvuši par Meistariem. Ne visi ir palikuši uz Zemes. Neskaitot Pēteri (3.5) (Meistars Morija) un  Jāni(3.0) (Meistars Kuthumi), mācekļi Matejs(2.4), Marks (2.3) un Lūka (2.4) joprojām ir mūsu Hierarhijā un spēlēs nozīmīgu lomu tuvā nākotnē.
Apustulis Pāvels (3.0) tagad ir Meistars Hilarions. Marija tagad arī ir Meistars un ir atbildīga par dažādajām Dievmātes parādībām, kas parādījušās gadsimtu laikā un tagad arvien biežāk.
Joganānda (Avatārs) (1893 – 1952) Indiešu garīgais skolotājs. Juktešvaras māceklis, kas bija Lahirī Mahāsajas skolnieks, kas bija Babadži skolnieks, kas visi bija avatāri. Tikai Babadži atrodas iemiesojumā.
Kabīrs (4.2) (1450 – 1518) Indiešu mistiķis un dzejnieks.

Keisijs Edgars (1.7) (1877 – 1945) gaišreģis, ko pazīst kā ‘’Dusošo Pravieti’’
Kings Mārtiņš Luters (2.0) (1929 – 1968) Amerikāņu cilvēktiesību aizstāvis. Viņa apziņu pārklāja Meistars, kad viņš 1963.gadā deva runu ‘’Man ir sapnis...’’

Konfūcijs (5.0) (551 – 479.g. pr.Kr.) filozofs.
Šri Krišna (5.0) (3000.g. pr.Kr.) Avatārs. Maitreja pārklāja Šri Krišnas apziņu. Par spīti paplukumam, ko radīja tās izplatība gadsimtu laikā, Bhagavadgīta paliek diezgan akurāts Viņa tā laika mācību alegorisks izklāsts. Krišna tagad ir uz Sīriusa.
Krišnamurti (4.0) (1895 – 1986) Viens no mazas grupas, kas tika gatavoti par iespējamajiem Maitrejas kanāliem. Bet tad Maitreja nolēma atnākt pats savā ķermenī, un tāpēc vairs nevajadzēja mācekli apziņas pārklāšanai. Krišnamurti pats kļuva par diženu skolotāju ar milzumdaudz sekotājiem visā pasaulē. Caur savu līdzstrādnieku Maitreja ir teicis: ‘’Viņš bija īstens Maitrejas māceklis. Krišnamurti mācības ir Maitrejas mācības.’’Viņam ir jāiemiesojas līdz gadsimta beigām. [‘’Share International ‘’raksts par Krišnamurti.]
Kukaji (2.0) (774 – 835) Budistu ezoteriķis, kas tagad jau ir piektās pakāpes Meistars, neatrodas inkarnācijā, bet darbojas planētas augstākajos plānos.
Kuthumi (Meistars) Vecākais Meistars, kas vada Otrā Stara departamentu. Viņa iepriekšējie iemiesojumi bija Pitagors (2.2) un Apustulis Jānis (3.0). Viņam ir uzticēts stimulēt latento mīlestības faktoru, kas ir katra cilvēka sirdī un modināt rases apziņā apjautu faktam par to, ka mēs visi esam brāļi. Viņš ir Kristus māceklis un kļūs par Pasaules Skolotāju Mežāža laikmetā. Viņš pirmā Meistaru viļņa vidū.
Darbi: caur H.P.Blavatsku – ‘’Slepenā Doktrīna’’, tieši vai caur H.P.Blavatsku – ‘’Mahātmu vēstules’’A.P. Sinnetam
caur Helēnu Rērihu – ‘’Pārpasaulīgais I un II’’.
Laodzi (4.2) (570 – 490.g. pr.Kr.) Filozofs un tagad Meistars uz Sīriusa.
Leo Alans (1.6) (1861 – 1917) Ezotēriskais astrologs, ko piemin Meistars D.K. savos darbos caur Alisi Beiliju.
Leonardo da Vinči (4.4) (1452 – 1519) Vismeistarīgākais no visiem pazīstamajiem gleznotājiem. Nav no mūsu planētas, bet gan no Merkura. Viņš īstenībā bija cilvēciskais avatārs un tagad ir pametis šo Saules sistēmu, lai dotos uz Sīriusu, kur viņš atrodas pakāpē, kas ir ekvivalenta astotās pakāpes iesvētītajam.
Lūiss H. Spensers (1.6) (1883 – 1939) Rožkrustiešu Ordeņa dibinātājs.
Makdonalds-Beins M. (2.0) (20.gs) Dziednieks un rakstnieks. Daži no viņa grāmatās pieminētajiem skolotājiem bija Meistari. Lekcijās, kas publicētas kā ‘’Dievišķā prāta un ķermeņa dziedināšana’’, viņa apziņu pārklāja Meistars Jēzus.
Maitreja - Alfa un Omega, pirmais un pēdējais. Pirmais no mūsu cilvēces, kas pieņēma iesvētību, un pēdējais no pirmās iesvētīto grupas, kas palika ar cilvēci. Nomainīja Budu Pasaules Skolotāja postenī Zivju laikmeta sākumā un paliks šajā postenī līdz Ūdensvīra laikmeta beigām. Sk. arī ‘’Enohs’’,’’ Krišna’’, ‘’Jēzus’’, ‘’Šankaračarja’’, ‘’Čaitanja’’, ‘’Bahaula’’ un ‘’Krišnamurti’’.
Darbi: caur Helēnu Rērihu – ‘’Aicinājums’’ ( ‘’Morijas dārza lapas I ‘’).
Caur Bendžaminu Krēmi– Maitrejas-Kristus vēstis.
Viņa līdzstrādnieks, kas apmeklēja Viņa lekcijas Londonas kopienā, nodeva Viņa mācības interviju sērijā žurnālā ‘’Share International’’. Tās ir apkopotas un pārpublicētas ‘’Maitrejas Misija..II daļa.’’

Marpa (4.5) (11.gs.) Tibetiešu jogs.
Martinuss (2.3) (1890 – 1981) Dāņu garīgais skolotājs, kura apziņu pārklāja Meistars Hilarions.
Markss Karls (2.2) Angļu Meistara māceklis (lai gan pats to neapzinājās), kas ieradās pasaulē, lai sniegtu pasaulei jaunas sociālas un ekonomiskas iespējas, kas balstītos cilvēces vienotībā. Viņa galvenā kā mācekļa kļūda bija pilnīga Dieva koncepcijas atmešana. Papildus marksisma galvenā kļūda bija teorijas ļaunprātīga izmantošana, it sevišķi tad, kad vajadzēja apmierināt personiskās varas ambīcijas.

Mataji (Avatāre) Pieminēta Joganāndas autobiogrāfijā. Pašreiz viņa atrodas inkarnācijā.

 

Mākslinieki:
Šī informācija ņemta no Bendžamina Krēmes raksta ‘’Mākslinieki un to stari’’ (‘’Maitrejas Misija. 3. daļa’’). Visi pieminētie mākslinieki bija Meistaru iedvesmoti un paši kopš tā laika ir kļuvuši par Meistariem.: Čimabve (2.35) (1240-1302), Džoto (2.4) (1267-1337), Rembrants (3.0) (1606-1669), Leonardo da Vinči (4.4) (1452-1519), Rafaels (3.0) (1483-1520), Mikelandželo (3.3) (1475-1564), Paolo Veronēze (3.0) (1528-1588), El Greko (3.0) (1541-1614), Albrehts Dīrers (2.4) (1471-1528), Velaskess (2.4) (1599-1660).
Čimabve tagad ir sestās pakāpes Meistars, darbojas šīs planētas augstākajos plānos. Džoto ir sestās pakāpes Meistars. Mikelandželo tagad ir uz Sīriusa, kur sasniedzis Zemes septītajai pakāpei atbilstošu līmeni. Paolo Veronēze tagad ir Meistars uz septītā stara un Jaunajā Laikmetā būs ļoti aktīvs. Viņš iedvesmos pirmo Jaunā Laikmeta 70-80 gadu arhitektūru un tāpat arī arhitektūru nākamajos 150 gados. El Greko tagad ir sestās pakāpes Meistars un darbojas uz viena no šīs planētas augstākajiem plāniem. Dīrers pašlaik atrodas uz svētās planētas Vulkāna. Velaskess pašlaik ir Meistars uz ceturtā stara un darbojas uz viena no šīs planētas augstākajiem plāniem. Kā jau to bieži ceturtā stara Meistari mēdz darīt, viņš darbojas ar devām. Viņa mērķis ir nokļūt uz Merkura. Skatieties komentārus par Leonardo da Vinči tālāk.
Vēl viens rakstā neminētais mākslinieks ir flāmu gleznotājs Pīters Pauls Rūbenss (3.0) (1577-1640). Viņš pašlaik ir Meistars uz ceturtā stara un darbojas tikai un vienīgi ar devu evolūciju. Lorenco Loto (2.5) (1480-1556), venēciešu gleznotājs, tāpat ir 5. pakāpes Meistars. Pašlaik viņš neatrodas inkarnācijā, bet plāno to darīt ap gadsimta beigām.


Meistars– Bendžamina Krēmes Meistars, kura vārds vairāku iemeslu dēļ netiek izpausts. Viņš ir Krēmes kunga informācijas avots saistībā ar Kristus atkalatnākšanu un Transmisijas meditācijas pamudinātājs.
Darbi: caur Bendžaminu Krēmi raksti katrā ‘’Share International’’ numurā, un pārklāj viņa apziņu, kad viņš atbild uz jautājumiem. Raksti no ‘’Share International’’ tikuši publicēti grāmatā ‘’Meistars runā’’. Periodiski Meistars arī ticis intervēts žurnālam ‘’Share International’’. Jautājumi un atbildes ir publicētas ‘’Maitrejas Misija.’’(3 daļās).
Meherbaba (2.4) (1894 – 1969) Indiešu garīgais skolotājs.
Memnons - ēģiptiešu faraons un reliģiskais reformators, kura apziņu pārklāja Buda.
Milarepa (3.5) (1052 – 1135) Tibetiešu jogs..
Mitra - Senās Persijas garīgais skolotājs, kura apziņu pārklāja Buda.
Morija - Vecākais Meistars, kas vada Pirmā Stara departamentu, bet kas arī atrodas ļoti ciešā sadarbībā ar Meistaru Kuthumi. Viņš darbojas ar daudzām ezoteriskām un okultām organizācijām, kā arī ar pasaules politiķiem un valstsvīriem. Sv. Pēteris (3.5) bija viena no viņa iepriekšējām inkarnācijām.
Darbi: caur H.P.Blavatsku – ‘’Slepenā Doktrīna’’
Tieši vai caur H.P.Blavatsku– ‘’Mahātmu vēstules’’ A. P. Sinnetam.
Caur Helēnu Rērihu- lielākā daļa ‘’Agni Jogas’’ grāmatu..
Mozus (2.3) (12.gs. pr.Kr.) Pravietis. Tagad ir uz Sīriusa un ir uz pakāpes atbilstoši astotās pakāpes Meistaram.

Muhameds (P.B.U.H.) (3.4) (570-632) Pravietis un islāma dibinātājs. Viņa apziņu četru gadu garumā pārklāja Jēzus.
Muktananda (4.0) (1908 – 1982) Indiešu garīgais skolotājs. Pašreiz neatrodas iemiesojumā.

Mūziķi:

 J.S.Bahs(3.1), Hendelis (2.4), Bēthovens (3.0), Mocarts(3.0), Vāgners(2.1), Mendelsons(2.4), Brāmss (2.5), Haidns (2.4), Šūberts(2.4) un daudzi citi komponisti savu kompozīciju sacerēšanas laikā bija pakļauti apziņas pārklāšanai no Meistaru puses.
Mocarts tagad ir Meistars un neatrodas iemiesojumā. Viņš atrodas uz Ceturtā Stara un palīdz Meistaram Serapisam, kas darbojas, g.k., ar Devu jeb enģelisko evolūciju. Bēthovens tagad arī ir Meistars.


Guru Nanaks (3.0) (1469 – 1538) Sikhisma dibinātājs. Kļuva par Meistaru 18.gs. Tagad ir sestās pakāpes Meistars, taču neatrodas iemiesojumā.
Nitjanānda Bhagavans (4.5) (? – 1961) Indiešu garīgais skolotājs. Pašreiz neatrodas iemiesojumā.
Okada Jošikacu (2.1) (1901 – 1974) Mahikari kustības aizsācējs.
Omanānda Svamī (20.gs.) Svamī Omanānda Purī, īriete, bija ‘’Puikas’’ biedrene un divu grāmatu par viņa dzīvi autore: ‘’Puika un Brāļi’’ un ‘’Pretim mistērijām’’.
Origens (4.3) (185 – 254) Pēc Meistaru viedokļa visiedvesmotākais no kristiešu skolotājiem. Viņa apziņu pārklāja Jēzus. ‘’Skolotājs tev liek lasīt Origena vārdus.Tā tu sapratīsi Baznīcas veiktās apgrēcības. Origena skolas ceļiem būt par mūsdienu vadceļiem.’’, Maitreja Agni Jogas grāmatā, ’’Aicinājums’’. ’’Ja Origena mācības būtu palikušas kristietībā, pavisam cita attieksme pret dzīvi un nāvi valdītu Rietumos’’, Krēmes kunga Meistars rakstā ‘’Pārdzimšanas likums’’.
Padmesambava (3.0) (8. vai 9.gs.) Indiešu lama. Jau sen kā ir Meistars un darbojas uz viena no augstākajiem mūsu Saules sistēmas plāniem.
Patandžali (4.3) (1.gs.pr.Kr.) Jogas aforismu apkopotājs – pirmais, kas pierakstīja senās Radža Jogas mutvārdu mācības. ‘’Dvēseles gaismā’’ Meistars D.K. sniedz sūtru tulkojumu ar Alises Beilijas komentāriem. Ievadā Alise Beilija apgalvo, ka ‘’Jogas aforismi ir Transhimalaju Skolas pamatmācība, kurai daudzi Viedas Meistari pieder; un daudzi studenti pieturas viedokļa, ka esēņu un citas mistiskās skolas, kas cieši saistītas ar kristietības pirmsākumiem, balstās uz vienu un to pašu sistēmu, un ka to skolotāji saņēma apmācību Transhimalaju Skolā.’’

Pitagors (2.2) Meistara Kuthumi iepriekšējā inkarnācija. Pitagora skola ietekmēja esēņus, kas vēlāk apmācīja Jēzu.
Platons (2.4) (427 – 347.pr.Kr.) Grieķu filozofs un ezotēriķis. Mazais avatārs- viens no tiem, ko sauc par ‘’avatārskolotājiem’’ (sk.Alises A.Beilijas ‘’Hierarhijas eksternalizācija’’). Viņš bija Sokrata (2.4) skolnieks un vēlāk mācīja Aristoteli (2.4).
Svamī Premanānda (Avatārs) Avatārs, pašlaik atrodas inkarnācijā, kura darbs ir atbilstošs Sai Babas darbam.
Princis Rakoczi (Meistars) Iepriekš darbojās kā Grāfs Sent-Žermēns. Sestās pakāpes Meistars, kas vada Septītā Stara departamentu. Meistaru vidū pazīstams kā Eiropas Reģents, viņš ir apmeties Karpatos.

"Puika" (4.0) (20.gs. sākums) Svamī Omananda grāmatas ‘’Puika un Brāļi’’ varonis. Viņš bija bērns no Īstendas nabadzīgo kvartāla Londonā un daudz pārcieta. Viņš bija vienkārša, pazemīga persona, kura apziņu pārklāja Meistari, lai puiku izmantotu kā mēdiju mācību nodošanai. Meistari ārkārtīgi reti izmanto transa mēdijismu un šis ir vienīgai zināmais tāds piemērs. Viņu parastā komunicēšanās metode ir telepātija, kas ir augstākā gaišredzība caur dvēseli. Telepātiskā metode tika izmantota H.P.Blavatskas, Helēnas Rērihas, Alises A. Beilijas un ,tagad, tiek izmantota Bendžamina Krēmes gadījumā.(Piezīme: Puika nav tā pati persona, kas ir Sirila Skota ‘’Puika, kas redzēja patiesību’’.)
Radžnešs(2.3) (1931 – 1990) Indiešu garīgais skolotājs, pazīstams arī kā Ošo.
Šri Rāma (4.0) (6000.g.pr.Kr.) Avatārs, kura apziņu pārklāja Herkuless. Tagad ir uz Sīriusa.
Jogs Rāmačaraka (2.6) (20.gs.sākums) Jogas un ezoteriskās filozofijas skolotājs.
Rāmans Maharšī (Avatārs) (1879 – 1950) Indiešu garīgais skolotājs.
Rēriha Helēna (4.0) (1879 – 1955)Meistara Morijas mācekle. Agni Jogas sērijas grāmatu autore, ko viņai telepātiski nodiktēja Meistari krieviski. Pirmo grāmatu no šīs sērijas, ‘’Aicinājums’’, nodiktēja Maitreja. Kuthumi sniedza divas pēdējās ‘’Pārpasaulīgais I un II’’. Pārējās deva Meistars Morija.
Rērihs Nikolajs(2.1) (1874 – 1947) Gleznotājs un Helēnas Rērihas vīrs.
Ricals Hosē (4.0) Filipīnas nacionālais varonis, kuram spāņi izpildīja nāvessodu par revolucionārām aktivitātēm. Tagad ir piektās pakāpes Meistars un bez citiem uzdevumiem nodarbojas arī ar dažu (bet ne visu) filipīniešu hileru iedvesmošanu.

Šri Satja Sai Baba (Avatārs) Avatārs, kas šajā laikā darbojas atklāti Indijā. Viņš sevī iemieso Kosmisko Mīlestību (salīdzinājumā ar Maitreju, kas iemieso planetāro Kristu) un šī enerģija plūst no Viņa pasaulē. Viņš ir visattīstītākais avatārs, kas apciemojis Zemi un viņam pieder Garīgā Reģenta loma jeb Sanata Kumaras, Pasaules Kunga, ieliktņa loma ( Sanats Kumara ir tā Logosa jeb Dievības atspoguļojums, kas apdvēseļo mūsu planētu). Viņa iepriekšējā inkarnācija bija Sai Baba no Širdī.
Sarkars, P.R. (2.5) (1921 – 1990) Indiešu filozofs.

Grāfs Sent-Žermēns (Meistars) Pazīstams kā ‘’Eiropas brīnumcilvēks’’. Viens no retajiem gadījumiem, kad Meistars dzīvo starp cilvēkiem vēl kaut kur citur kā Indijā. Viņš ‘’nomira’’ 18.gs beigās. Viņš piedzima kā Princis Rakoczi ģimenē Budapeštā. (sk. ‘’Meistars R’’)

Singhs, Kirpals (2.4) (1894 – 1974) ‘’Rahani Satsang’’ dibinātājs.
Sinnets Alfrēds P.(2.2) (1840 – 1922) Teozofs un ‘’Mahātmu vēstuļu’’ izdevējs, kas ir vēstules no Meistariem Morijas un Kuthumi. Ne visas vēstules ir īstas, dažas no tām ir viltojuši ‘’saņēmēji’’.
Skots Sirils (1.55) (1879 – 1970) Angļu komponists un ezotēriķis. Triloģijas ‘’Iesvētītais’’ un ‘’Mūzika – tās slēptā ietekme gadsimtu garumā’’ autors. Viņš arī uzrakstīja ievaddaļu grāmatai ‘’Puika, kas redzēja patiesību’’, anonīma zēna dzīves aprakstam, kas uzauga kā gaišdzirdīgais un gaišreģis Viktorijas laikmeta Anglijā (iznākusi ‘’C.W. Daniel Company’’Lielbritānijā). Vecākais Brālis, kas kontaktēja ar zēnu bija vecākais māceklis vienam no Meistariem, Kas mēģināja informēt vispārējo publiku par Viņu esamību. [ Par Skota kunga paša sacerējumu autentiskumu nav sniegta nekāda informācija.]

Spoldings, Bērds (1.6) (1857 – 1953) Grāmatu ‘’Tālo Austrumu Meistaru dzīve un mācības’’ autors. Grāmatas iekļauj patiesu un precīzu viņa ceļojumu aprakstu, lai kontaktētu ar Meistariem, kas dzīvo Himalajos. Lielākā daļa no tikšanās reizēm bija ārpus ķermeņa pieredzes ēteriskajā plānā.

Šankaračarja (Avatārs) Maitrejas kanāls.

Sv. Šarbels (Meistars) (1828 – 1898) Viens no retajiem gadījumiem, kad Meistars dzīvo starp cilvēkiem. Pazīstams kā ‘’Libānas vientuļnieks’’ un tiek augstu cienīts vēl šobaltdien, gadsimtu pēc savas nāves. Katoļu baznīca bija pārliecināta par viņa svētumu brīnumu, kas norisinājās svētā vārdā pēc viņa nāves, dēļ ,un tāpēc beatificēja viņu. Bendžamina Krēmes Meistars arī apstiprinājis ar Šarbelu saistītos brīnumus, kas notika Zviedrijā 1992. gadā, un arī atklāja, ka Šarbels ir viens no Meistariem, kas pašreiz dzīvo Vidējos Austrumos.
Šekspīrs Viljams (3.5) (1564 – 1616) Šekspīra dvēsele ieradās uz Zemes no augstākas planētas (šajā gadījumā no Jupitera) un kļuva piederīga mūsu cilvēces evolūcijai 3000 gadu pirms parādīšanās kā Šekspīram. (līdzīgi kā Leonardo Da Vinči).
Šivananda no Rišikešas (4.0) (1887 – 1963) Indiešu garīgais skolotājs.
Šteiners Rūdolfs (2.2) (1861 – 1925) Kristiešu mistiķis, kas pameta Teozofijas Biedrību, lai nodibinātu Antropozofijas Biedrību. Mācīja jaunas pieejas izglītībā, agrokultūrā un medicīnā. Tagad atrodas iemiesojumā.
Vivekanānda (Avatārs) (1862 – 1902) Indiešu garīgais skolotājs.
Zoroastrs (4.5) (628 – 551.g.pr.Kr.) Persijas garīgais skolotājs. Viņa apziņu pārklāja Hermejs.

Žanna d’Arka (3.3) (1412 – 1431) Franču vadone un mocekle. ‘’Balsis’’, ko viņa dzirdēja dodam norādījumus bija viņas pašas Meistars, Hilarions, lai gan viņa apgalvoja, ka tie ir dažādi svētie un erceņģeļi, ko viņa visvairāk pielūdza. Tagad viņa ir Meistars, neiemiesojusies, bet gatavojas to darīt Francijā ļoti tuvā nākotnē. Viņa darbs bija un būs zinātnes laukā.

(http://www.disciplepath.blogspot.com/)

 iesūtīja Edgars 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv