www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Smuidra, Vitauts, Smuidris
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Ceļinieki
Latvijas Roþkrustieðu mâjas lapa


Budda - Augstākā Aizsardzība (Mahamangala Sūtra)18.12.2008

Es dzirdēju, ka reiz Svētītais uzturējās Šravasti, Džeta audzē
Anatapindikas parkā. Tad dziļā naktī kāda dievība, apmirdzot visu
Džeta audzi ar savu neparasto mirdzumu, tuvojās Svētītajam.
Pietuvojusies, tā paklanījās Svētītajam un nostājās blakus.

Stāvot blakus, tā vērsās pie viņa dzejā:

Daudz dievību un cilvēku
Domā par aizsardzību,
Vēloties veiksmi.
Pastāstiet par Augstāko Aizsardzību.

Budda:

Nebiedroties ar muļķiem,
Biedroties ar gudrajiem,
Cienīt tos, kuri pelnījuši cieņu:
Tā ir Visaugstākā Aizsardzība.

Dzīvot civilizētā zemē,
Saņēmis šo iespēju, pateicoties pagātnes nopelniem,
Pareizi sevi ievirzot:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Dziļas zināšanas un prasmes,
Laba disciplīna,
Pieklājīgi vārdi:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Savu vecāku atbalstīšana,
Palīdzība savai sievai un bērniem,
Neatlaidība darbā:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Augstsirdība, tikumīga dzīve,
Palīdzība radiniekiem,
Nevainojami darbi:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Izvairīšanās, atturēšanās no netikuma;
Atturēšanās no apreibinošām vielām,
Uzmanība pret prāta īpašībām:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Cieņa, pazemība,
Apmierinātība, pateicība,
Dharmas izdzirdēšana piemērotos brīžos:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Pacietība, pašsavaldīšanās,
Biedrošanās ar vientuļniekiem,
Dharmas apspriešana piemērotos brīžos:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Sevis ierobežošana, bezlaulība,
Cildeno Patiesību zināšana,
Atbrīvošanās realizācija:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Prāts, kurš saskaroties
Ar pasaules paradumiem
Ir nesatricināms, bez bēdām, bez pārmetumiem, mierīgs:
Lūk, Augstākā Aizsardzība.

Visur neuzveicami
Ir tie cilvēki, kuri tā rīkojas,
Tādi cilvēki it visur dzīvo labklājībā:
Lūk, viņu Augstākā Aizsardzība.

 

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv