www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiVispārīgs skatījums uz septiņiem Stariem06.05.2010

 
Ievadstāstījums par septiņiem enerģijas Stariem, kas nosaka cilvēku fizisko, emocionālo, mentālo un dvēseles dabu. Mūsdienu eksoteriskā zinātne ir pierādījusi senu un fundamentālu ezoterisku aksiomu: visā izpaustajā Visumā nepastāv nekas cits kā dažādas enerģijas, kas katra vibrē savā frekvencē.

Ezoteriskā zinātne postulē septiņas šādas enerģijas plūsmas jeb Starus, kuru mijiedarbība visās iespējamās frekvencēs rada solārās sistēmas, galaktikas un visumus. Šo septiņu enerģijas Staru kustība spirālveida ciklos ieved visas Būtības esamībā vai izved no tās un iekrāso un piepilda tās ar individuālām īpašībām un atribūtiem. Tas attiecas kā uz smilšu graudiņu, tā arī uz cilvēku vai saules sistēmu. Viss ir Dzīvības izpausme.

Cik tas attiecas uz mūsu Saules sistēmu, šīs septiņas enerģijas ir septiņu varenu būtņu izpausmes, kuru ķermeņi ir septiņas zvaigznes Lielo Greizo Ratu zvaigznājā. Mūsu Saules sistēmā viens no šiem stariem atrodas fokusā – tas ir Otrais stars. Tādējādi pārējie seši Stari ir šī pamatstara apakšstari. Mūsu Solārais Logoss, rīkojoties ar šiem apakšstariem, savā sistēmā rada visus iespējamos dzīvības veidus.

Zinātne par Stariem ir tik sarežģīts priekšmets un tie ir ar tik plašu un visaptverošu ietekmi, ka šajā rakstā iespējams tikai virspusēji apskatīt Staru darbību un nedaudz parādīt to saistību ar mūsu dzīvēm un attiecībām. Šī raksta mērķis ir parādīt, cik vērtīgi ir zināt Staru īpašības, kas nosaka cilvēku un nāciju raksturu, un tādējādi mudināt lasītāju dziļākai šo spēku izpētei, kas visos plānos nosaka mūsu iedabu un padara mūs tādus, kādi mēs esam.

Stari ir noteikti enerģijas veidi, būtība - enerģijas noteiktā kvalitātē (nevis formā, ko tā rada). Sakot, ka cilvēks vai nācija, vai planēta ir ‘’uz’’ Pirmā vai Otrā stara, tiek domāts, ka tie izpauž šos staru īpašības. No tā izriet, ka pastāv septiņi cilvēku staru-tipi, un skaitlis septiņi parādās daudzās dzīves jomās: ‘’septītais septītā dēla dēls’’, ‘’septiņas svētās planētas; ‘’septiņi ir maģijas skaitlis’’ – kā Dilans Tomass to apgalvo.

Pastāv trīs primārie Stari jeb aspekta Stari un četri sekundārie jeb atribūtstari. Tiem ir vairāki vārdi, kas raksturo to īpašības, taču parasti tie tiek pasniegti šādi:

Aspekta Stari:

1. Pirmais – Spēka (Varas), Gribas un Mērķa stars.

2. Otrais – Mīlestības-Vieduma stars.

3. Trešais – Aktīvas, Radošas Inteliģences (Saprāta) stars.

Atribūtstari:

4. Ceturtais – Harmonijas caur Konfliktu jeb Skaistuma, jeb Mākslas stars.

5. Piektais – Konkrētās Zinātnes jeb Zināšanu stars.

6. Sestais – Abstraktā Ideālisma jeb Ziedošanās stars.

7. Septītais – Ceremoniālās Kārtības jeb Maģijas, jeb Organizētības stars.

Stari izpaužas cikliski un saskaņā ar Logosa Plānu, ietekmējot civilizāciju un kultūru sasniegumus, kas iezīmē un parāda rasu evolūcijas pakāpi.

Trīs galvenie planetārie centri – Šambala, Hierarhija un Cilvēce, kalpo par fokusiem trim galvenajiem aspekta Stariem – Gribai, Mīlestībai-Viedumam un Aktīvajai Inteliģencei.

Katrs cilvēks sevī mana vienu no šīm septiņām enerģijām, un mūs visus vada pieci Staru spēki:

* dvēseles stars, kas nemainās eoniem ilgi;
* personības stars, kas mainās dzīvi pēc dzīves, kamēr netiek attīstītas visas [vajadzīgās] īpašības;
* mentālā ķermeņa stars;
* stars, kas nosaka astrāli-emocionālo aprīkojumu;
* un fiziskā ķermeņa stars, ieskaitot smadzenes.

Tie visi cikliski mainās.

Katrs Stars primāri darbojas caur savu centru (jeb čakru), un kopsummā tie nosaka fiziskā ķermeņa uzbūvi un izskatu, astrāli-emocionālo iedabu un mentālās vienības kvalitāti. Tie rada mūsos noslieces uz noteiktām prāta attieksmēm, kā arī nosaka mūsu stiprās un vājās puses (Staru tikumus un netikumus). Viņi piešķir mūsu personībai konkrētu nokrāsu un vispārējās iezīmes fiziskajā plānā. Lielāko daļu laika, kurā mēs gūstam evolucionāro pieredzi uz Zemes, mūsu izpausmes nosaka personības stari, taču, kad mēs esam nogājuši divas trešdaļas Ceļa, virsroku gūst un sāk izpausties dvēseles stars.

"Iepazīsti sevi!" teica senie grieķi.
"Iepazīsti savus Starus!" saka ezoteriķis.

Zināšanas par savu staru struktūru sniedz ieskatu savās stiprajās un vājajās pusēs, parāda mazākās pretestības ceļu šajā dzīvē, kā arī tos tiltus un barjeras starp sevi un pārējiem, ko nosaka individuālā staru struktūra.

Cilvēki ar vienādiem stariem raugās uz lietām no viena un tā paša skatupunkta, viņiem ir vienāda dzīves pieeja, kamēr cilvēkiem ar atšķirīgiem stariem nākas sastapties ar grūtībām saprast vienam otra attieksmi un viedokli. Acīmredzami, kā šis apstāklis var ietekmēt laulību dzīvi. Tas arī noteiks nāciju līderu sanāksmju izdošanos vai izgāšanos, it īpaši, ja ņem vērā, ka katru nāciju pārvalda divi Stari – augstākais dvēseles stars, kas attiecas uz nācijas augstākajiem (nereti neizpaustajiem) ideāliem, un zemākais personības stars, kas nosaka tautas savtīgās, nacionālās intereses.

Vēsture parādās jaunā gaismā, ja ņem vērā nācijas un rases starus. Tad kļūst acīmredzams, kāpēc dažas nācijas ir sabiedrotās, kamēr citām ir maz kā kopīga un tradicionāli tās ir naidīgi noskaņotas viena pret otru. Kļūst pārsteidzoši skaidrs, kāpēc vienā periodā noteiktas idejas, kustības vai reliģijas uzplaukst, bet citā periodā noriet; kāpēc noteiktos laika posmos dažas valstis uzplaukst un kļūst par pasaules līderēm, kamēr citas atpaliek, it kā gaidot stimulu, ko nesīs ienākošais Stars.

Zināšanas par ievērojamu cilvēku staru struktūru, kas radīja kultūras un civilizācijas, ļauj mums saprast kā viņu stari padarīja viņus par to, kas viņi ir, noteica viņu īpašības un rīcības un iezīmēja viņu likteni.

Psiholoģija vēl ir bērna autiņos. Tā cenšas izprast cilvēka psihes darbību, bet psihoterapija cenšas atvieglot cilvēku stresa un traucējumu simptomus. Taču, kamēr netiks saprasts, ka cilvēks ir dvēsele iemiesojumā, kuru ietekmē noteikti stari, daudz kas paliks neskaidrs. Dvēsele ir tā, kas nosaka personības un savu aparātu (ķermeņu) starus (un līdz ar to - attiecīgo ietekmi un ierobežojumus). Jaunā psiholoģija, kas mūsdienās ir ezoteriska, sāks ar šo premisu.

 

Piezīme: HalloGoga
www.disciplepath.blogspot.com 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv