www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Venta, Salvis, Selva
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Celinieki
Latvijas Rožkrustiešu mājas lapa
Lielās Patiesības7.06.2005

Pirmā Patiesība. Dzīve ir Es un Tu attiecības. Šajā dzīves sfērā mēs mācamies mīlēt sevi kā tuvāko un tuvāko kā sevi. Veselam cilvēkam dzīvē pastāv harmonija starp sevi un citiem cilvēkiem. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir laulība un godīgs miers, sliktākais – karš. Pirmā Patiesības puse esmu Es, otrā – Tu.

Otrā Patiesība. Dzīve ir manas un citu cilvēku enerģijas apmaiņa. Nauda ir uzskatāmākais piemērs, kaut gan tā ir tikai materializēta enerģija, tas ir, enerģijai, kas šajā precē ir ieguldīta. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir enerģētiski sevi uzlādēt, dot un ņemt enerģiju pareizi. Ņemot enerģiju no Zemes un Kosmosa, tiek iets ceļš uz nemirstību. Sliktākais veids ir enerģētiskā izlādēšanās, kas noved pie vampīrisma un nāves. Pirmā Patiesības puse ir mans spēks, otrā – kolektīvais spēks.

Trešā Patiesība. Dzīve ir Skola. Mācos es un mācu citiem. Citi mācās un māca mani. Tātad tā ir informācijas un pieredzes apmaiņa. Piemēram, to, ko zina latvietis, viņš var iemācīt svešzemniekam. To, ko zina svešzemnieks, viņš var iemācīt latvietim. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir visu mūžu mācīties un visu mūžu nodot zināšanas citiem, būt par informācijas kanālu, skolotāju. Tas noved pie Viedības. Sliktākais veids ir nemācīties vai palikt pie kaut kādām dogmām, vienas patiesības vienas puses. Tas noved pie nezināšanas, ceļu un ticības pazaudēšanas. Pirmā Patiesības puse ir zināšanas, otrā – ticība.

Ceturtā Patiesība. Dzīve ir dzimt no vecākiem un kļūt par vecākiem. Es nāku no saknēm un augu uz galotni. Es nāku no mājām un kļūstu par sociāli nozīmīgu cilvēku. Mana iekšējā pasaule un mani ārējie sasniegumi. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir cienīt savus vecākus, savu zemi, savas mājas, savus senčus un būt godīgam pilsonim, uzņemties atbildību par savu ģimeni, savu valsti, savu tautu, savu darbu. Tas ir ceļš pretim tautas mīlestībai un senču zemes palīdzībai, dvēseles mieram un cienījamu cilvēku statusam. Sliktākais veids – nemīlēt vecākus, savu zemi, izvairīties no atbildības. Rezultātā nekur nav miera ne dzīves laikā, ne pēc tam. Neviens tādu neciena un tam neuzticas, viņam nav goda. Pirmā Patiesības puse ir Māte, māja, otrā – Tēvs, statuss.

Piektā Patiesība. Dzīve ir Mīlestība došana un ņemšana. Dzīve ir radīšana, dzīve ir kopradīšana, dzīve ir māksla, dzīve ir spēle. Bērni ir Mīlestības došanas augstākā oktāva. Dievs mūs ir radījis Mīlestībā un sev līdzīgu, cilvēks rada bērnu sev līdzīgu. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma ir dāvāt mīlestību, prieku, mākslu citiem un saņemt mīlestību, prieku, mākslu no citiem. Būt gan aktierim, gan skatītājam. Radīt pašam un kopā ar citiem. Dāvināt un pieņemt mīlestības dāvanas. Tas ir ceļš kā kļūt par Mīlestības un prieku nesēju, radītāju, būt Bērnam. Sliktākais veids – būt neradošam, bēdīgam un neļaut citiem sevi mīlēt. Tas noved pie tā, ka nav bērnu, nav mīlestības, nav prieka un smieklu, viss kļūst melns. Pirmā Patiesības puse ir mīlēt, otrā – tikt mīlētam.

Sestā Patiesība. Dzīve ir kalpošana. Es esmu vajadzīgs citiem, citi ir vajadzīgi man. Es kalpoju Dievam, viņš kalpo man. Es strādāju citu labā, citi strādā manā labā. Es lūdzu par citiem un piedodu tiem, citi lūdz par mani un piedod man. Es lūdzu Dievu, viņš lūdz mani, es piedodu viņam, un viņš piedod man. Labākais veids kā strādāt pie šī uzdevuma, ir kalpot sev un citiem, būt veselam un dziedināt citus. Dziedināt citus un ļaut citiem palīdzēt man. Tas noved pie tikumības, bites čakluma, Dieva un cilvēku palīdzības, brīnumiem, veselības un dvēseles vienotības ar Kosmosu. Sliktākais veids ir nestrādāt, justies vainīgam, nerūpēties par veselību, citiem cilvēkiem, pieņemt citu palīdzību un darbu ar vainas un pamestības sajūtu, vientulību, slimībām. Pirmā Patiesības puse ir darbs citu labā, konkrēti – pienākumi, otrā – citu darbs jūsu labā, lūgšanas.

Katram cilvēkam ir citi uzdevumi katrā konkrētā dzīvē. To virknējums un izpausmes veidi ir bezgalīgi dažādi, pēc cēloņu un seku loģikas. Individuālajā horoskopā tas viss parādās pilnīgi skaidri. Ja kāda no dzīves sfērām (Patiesībām) ir vairāk akcentēta horoskopā, tas nozīmē, ka šajā sfērā cilvēkam būs vairāk darba. Kvalitatīvi arī mēs atšķiramies pēc iepriekšējas sagatavotība, ienākam šajā dzīvē ar atšķirīgu bagāžu. Vienam nākas noteiktu Patiesību apgūt ar grūtu un ilgu darbu, citam – tā nāks vieglāk. Tāda ir dzīve.

Andris Račs, astrologer.lv


Loading

 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv