www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiRozes un Krusta Ordeņa (AMORC) mācību pakāpes9.09.2005

Īss to tēmu apskats, kuras tiek apgūtas Iesvētīto sekcijā. Mācības sastāv no deviņām, tā saucamajām “Tempļa pakāpēm”.

Pirmā Tempļa pakāpe satur pamatlikumu izklāstu, kas vada mikro un makropasauli. Šī pakāpe sintezē zināšanas, kuras ir ieguvuši pagātnes mistiķi, it īpaši antīkās Grieķijas filozofi. Tās ir zināšanas par Visuma vibrācijām un vielas atomsastāvu. Šeit, dabiski, tiek iekļauti arī jaunākie zinātnes sasniegumi, kas ir iegūti šajā jomā.

Otrā Tempļa pakāpe veltīta apziņas likumiem. Šeit tiek padziļināti pētīti tās objektīvie, subjektīvie un zemapziņas stāvokļi. Tas dod skaidru saprašanu par domas darbību, ko pēta psihologi. Tā kā tas tiek skatīts no rozenkreiceru filozofijas skatupunkta, šīs zināšanas pārsniedz psiholoģijas ietvarus.

Trešajā Tempļa pakāpē tiek sīki izklāstīti organiskās dzīves likumi. Visu organismu zemes izpausmēm ir viens avots- kosmiskā enerģija, tas ir, Dzīvības Spēks. Šeit tiek pierādīts tas pieņēmums, ka minerāli, augi, dzīvnieki un pats cilvēks veido to dabisko secību, kuru Dievišķais Saprāts izmanto, lai sasniegtu sev izvirzīto mērķi- Kosmiskās Apziņas evolūciju. Nosakot kritērijus, kas ir kopīgi visām dzīvajām būtnēm, mācība pievēršas cilvēka dzīvei.

Ceturtā pakāpe pilnībā pamatojas uz ļoti senu Ordeņa manuskriptu. Izklāstot to, šī pakāpe apkopo pirmo trīs pakāpju pieredzi. Šajā pakāpē vispārināti tiek izklāstīti rozenkreiceru Ontoloģijas pamatlikumi, kā arī mistiskie pamati, kas apvieno vienā veselumā matēriju, apziņu un dzīvi.

Piektā Tempļa pakāpe pilnībā veltīta Senās Grieķijas ievērojamāko filozofu biogrāfijām un viņu pamatdarbu izklāstam. Tās mērķis ir iepazīstināt adeptu ar Senās Grieķijas domātāju mācībām un, vēl jo vairāk, ar principiem un likumiem, kuriem vienmēr ir sekojoši mistiķi. Tajā tiek iekļautas labākās filozofijas, zinātnes un reliģijas domas. Visas šīs pakāpes monogrāfijas ir sastādītas pēc mūsu Ordeņa arhīva materiāliem.

Sestā Tempļa pakāpe ir veltīta rozenkreiceru terapijai. Tā sniedz vienkāršus, bet izsmeļošus skaidrojumus par cilvēka ķermeņa pamatfunkcijām. Tā ietver daudz likumu, kurus ievērojot, var iegūt miesisko harmoniju. Tāpat šajā pakāpē tiek atklāti mistiskie principi, kurus jau daudzus gadsimtus izmanto rozenkreiceri, lai atvieglotu slimības un to ārstēšanu. Šie principi ir mantoti no eseju mācības, kas pamatojas magnētismā un iedarbībā uz cilvēka autonomo (veģetatīvo) nervu sistēmu, kas vada visu orgānu darbību.

Septītās Tempļa pakāpes monogrāfijas ir veltītas cilvēka psihiskā ķermeņa un psihiskās apziņas dabai, funkcijām un atribūtiem. Paralēli tā piedāvā psihiskā ķermeņa un apziņas projicēšanas metodi ārpus fiziskā ķermeņa, kas ļauj pārvarēt laika un telpas robežas. Šī tehnika atbilst tam, ko citi sauc par “izeju astrālā”. Tam seko mācība par cilvēka aurām un nervu centriem (čakrām), tradicionālo muzikālo toņu (mantru) pētīšana un to iedarbība uz cilvēka ķermeni.

Astotā Tempļa pakāpe vispirms sastāv no mācības par cilvēka dvēseli un tās ciešo saistību ar Visuma Dvēseli. Šīs pakāpes monogrāfijās ir iekļauts viss, kas cilvēkam viņa zemes iemiesošanās laikā ir jāzina par savu garīgo pasauli. Tāpat sīki tiek apskatīta karma, gribasspēks, pārdzimšana, nāves posmi, piedalīšanās mirēja pēdējos dzīves mirkļos, pēcnāves stāvoklis, kosmiskā saite ar viņpasauli, lūgšanas garīgais spēks un citas mistiskas tēmas.

Ar devīto Tempļa pakāpi noslēdzas pirmais etaps, kas ir rozenkreiceru mācības pamats. Tā ietver sevī praktisko apmācību un iemaņu attīstīšanu, kuras adepts ir ieguvis iepriekšējās pakāpēs. Šeit tiek iekļauta arī ekstrasensorika, telekinēze, vibroturģija, telepātija, mistiskā reģenerācija, kontakti ar Neredzamajiem Skolotājiem utt. Šī pakāpe saucas Garīgā Alķīmija, tāpēc, ka tajā rozenkreiceri atklāj spējas, kas pārsniedz tīri mentālās iespējas.

Mēs neskarsim Apgaismoto sekcijas mācības saturu, kas pieder pie desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās Tempļa pakāpes. Tās ir veltītas problēmām, kuras pievērš lielu uzmanību ezotērikas plānā.

www.amorc.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv