www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Smuidra, Vitauts, Smuidris
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Ceļinieki
Latvijas Roþkrustieðu mâjas lapa


REIKI ētikas kodekss 15.08.2005

Es cienu savu mācekļu un pacientu garīgo izaugsmi, individuālās vajadzības un vērtības.

Es daru visu pēc labākās sirdsapziņas priekš saviem mācekļiem un pacientiem, neskatoties uz viņu vecumu, nacionalitāti, rasi, reliģiju, kultūru, seksuālo orientāciju, fiziskām iespējām vai sociālekonomiskā stāvokļa piederību.

Es novērtēju un cienu atklātību, kas pastāv starp maniem mācekļiem un pacientiem, kura ir radusies pateicoties tam, ka es viņus neeksplotēju ar varas palīdzību, kā arī nenosodot viņus pie nepareizas rīcības.

Es izturos ar cieņu pret saviem vecākiem, vīru/sievu un bērniem, kā arī viņu personiskajām vajadzībām un vērtībām.

Es izturos ar cieņu pret savu dzīves ceļu un manu ģimeni, partneriem, kas mani tajā atbalsta, kā arī atbalstu viņus savā ceļā.

Es cienu atklātību un veselumu mūsu savstarpējās attiecībās.

Es cienu mācekļa izvēli pie kura Reiki Meistara-Skolotāja viņš iniciēsies, kā arī pacienta personiskās vajadzības un ārstēšanās ceļa izvēli.

Es palīdzu mācekļiem un pacientiem, atbalstu viņus, neiejaucoties ar personisko viedokli. Ja nevaru iztikt bez iejaukšanās ,es iesaku māceklim vai pacientam griezties pie cita Reiki Meistara vai Reiki dziednieka.

Es neizmantoju savu Reiki Meistara-Skolotāja statusu, lai sāktu vai provocētu nākotnē intīmas attiecības ar mācekļiem vai pacientiem.

Es saglabāju noslēpumā visu informāciju par mācekli vai pacientu.

Es turu modru apziņu.

Es atturos no kaitīgu vielu, alkohola un narkotiku lietošanas.

Es apzinos, ka alkohols vai narkotikas var ietekmēt manu izpratni, analizēšanas spējas un profesionālo darbību.

Es nepārtraukti pilnveidoju savu profesionālo līmeni, zināšanas un prasmes.

Es apzinos savas reālās iespējas, spējas un ierobežojumus un godīgi to atzīstu.

Es cienu citu cilvēku materiālo īpašumu, saglabāju profesionālo godīgumu un izvairos no nepareizas attieksmes pret naudu.

Es atturos no profesionālās nenoteiktības, izslēdzot plaģiātu un nepamatoti izlaižot informāciju, izvairos no nepatiesas, melīgas vai viltus informācijas, kā arī maldīgu apgalvojumu kultivēšanas.

Es profesionālajā darbībā neizmantoju svešas metodes, kamēr neesmu dziļi un nopietni tās pārbaudījis. Es godīgi un atvērti stāstu šo metožu izcelšanās avotu.

Es iedvesmoju un uzturu Reiki ticību savā organizācijā.

Sabiedrībā es sevī uzturu modrību un skaidrību, kā arī laipnību, mīlestību un godīgumu. Es runāju patiesību, kas ir noderīga cilvēkiem un atturos ko citu izteikties.

Es cienu vairāk savas attiecības ar Dievu, kā pats sevi, es atzīstu, ka dziedniecība, tas ir tas, ko varu darīt sev, no kuras varu mācīties un nevaru vadīt.

Es atbalstu dzīvi, es nebēgu no nāves.

Es atzīstu un cienu citas pieejas un metodes, kā arī tos, kas šīs metodes pielieto.

Es cenšos sadarboties ar citiem Reiki Meistariem vai citu virzienu dziedniekiem, es viņus nenosodu un neizsaku sliktus vārdus, nekritizēju un nenicinu.

Es uzņemos vispārīgo atbildību kā Reiki Meistars par visiem saviem lēmumiem, darbiem un gājieniem.

Es apzinos, ka visas manas darbības, izturēšanās stils, kuru es izvēlos, var ietekmēt cilvēkus, un es mācu ar savu piemēru.

Es ātri un tieši atrisinu iespējamos un reālos konfliktus vai interešu sadursmes

reiki-reiki.lv/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv