www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Drosma, Drosmis, Elīna
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiDievmāte Latvijā. Ievads. Notikumu vieta 07.09.2005
  Atmiņas pierakstījis un sakopojis Jānis Ādams

Sākot ar 1987.gada 1.martu rakstīti pirmie rakstiņi «Dievmāte Latvijā». Latvijā! Kad? Kur? Kas redzēja?... Ārkārtējs gadījums? Ticams vai neticams — uz to var atbildēt, ja pietiek labas gribas. Par to var uzzināt no aculieciniekiem.

Dievmāte Latvijā

Aculiecinieku atmiņu stāsti

 

«Smelteros» 1987. gada 1. martā
Iesākums

1986. gada 23. septembrī Preiļu rajonā, Pieniņu draudzes apkaimē, «Smelteros», vakarā, kad sāka jau satumst, Latvijā pirmo reizi mūsu gadsimtā (XX gs.) notika Dievmātes parādīšanās. Latvijā Dievmāte izvēlējās kā pirmo sastapt vienkāršo, dievbijīgo lauku sievieti Genovefu. 1986. gadā Dievmāte viņai parādījās vēl 23. oktobrī, 10. un 21. decembrī, 1987. gada 6. janvārī utt. Šīm ziņām nav oficiāla rakstura. Tās noder interesentiem, cilvēkiem, kurus saista šie notikumi.

Var uzskaitīt veselu rindu valstu: Francija, Itālija, Portugāle, Dienvidslāvija u.c., kur Dievmāte parādījusi Savu esamību un to, ka viņa ir nomodā par cilvēci. Tagad arī mums parādīta šāda žēlastība...

No Pestītāja vairāk nevar prasīt – Viņš ir atdevis visu, ieskaitot Sevi... Kāds būs rezultāts, kā šo labvēlību, šo glābšanas iespēju cilvēki izmantos?... Debesu Tēvam iežēlojusies cilvēce, Viņš labprāt atļauj Dievmātei izmantot Viņa žēlastību un redzamā veidā vēlreiz atgādināt par dvēseles nemirstību un par sekām, kādas sagaidāmas, ja cilvēki neizlabo savu nekārtīgo, grēcīgo dzīvesveidu.

Pirmā Dievmāti «Smelteros» redzēja vietējās skolas apkopēja, - vienkārša, bet dievbijīga sieviete Genovefa. Viņa šajos rakstiņos tiks minēta arī kā Geņa vai Genīte, jo tā, kā dzirdam, vietējie viņu dēvē.

1986. gada 23. septembra vakarā, kad sāka jau satumst, Genovefa no tīruma ganībām pārveda mājās, kūtiņā gotiņu un tad vēlreiz gāja uz ganībām pēc teliņa. Mēness bija aiz mākoņiem. Genovefa, pātariņus skaitīdama, nonāca tīrumā un bija nesaprašanā - kāpēc tīrumā kļūst gaišs? Tā Genovefa pirmo reizi ieraudzīja Dievmāti: mākoņi pavērās un līdzās mēnesim liels gaišums, daudz lielāks nekā mēness un tanī - Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz rokas!... Genovefa pārbijās, bet bija arī bezgala priecīga.

Pēc redzētā viņa nemācēja to aprakstīt, lai gan dziļi sirdī juta, ka tas ir jādara. Ateisms tajā laikā kāroja svinēt uzvaru, svētdienas bija pārvērtušās par darba dienām. Nu jāsaka pavisam kas pretējs, - ka Dievmāte aicināja iet baznīcā un lūgties visai ģimenei kopā ar bērniem. Baidīdamies no represijām, ticīgie cilvēki un baznīcu darbinieki negribēja riskēt... Taču ne jau visi, protams, baidījās, un, ja vajadzēja liecināt par Jēzu Kristu, bija ar mieru atdot savu brīvību un arī dzīvību...

Saņemtas lielas Dieva žēlastības - Dieva Māte ir ar mums - vai tas ir par maz? Dievmātes mazā kalponīte Genovefa redz Dievmāti un Dievmātei uz rokām - Bērnu Jēzu - Pasaules Pestītāju - vai tad tas ir maz?

«... un mēness tai pie kājām...»(Atkl. 12,1). «Smelteros» Dievmāte visbiežāk parādās pie mēness. Genovefa kā mācēdama cenšas aprakstīt, ka ir divi mēneši, - tas otrais gaišums, - mēness, kurā redzama Dievmāte ar Jēzus Bērnu, ir kādas četras reizes lielāks.

Nākošajās parādīšanās reizēs pēc 1986. gada 23. septembra Dievmāti ar Bērnu Jēzu redzēja arī citi cilvēki. Šeit ir dažādas «vēstures». Citi, Viņu redzot, sākuši nopietni un sirsnīgāk lūgties, citi jau atnākuši ar dziļu ticību, citiem Dievmāte pierāda, ka viņu šaubām nav pamata un vēl citiem - ka stingri jāgavē un jālūdzas - tikai tad Dievmāte būs saskatāma arī viņiem... Vien «revidenti» kā atbrauca, tā aizbrauca. Vienā otrā tomēr samanāms tāds savāds lūzums. Lai Dievs dod, ka arī viņi kaut ko saņemtu no Jaunavas Marijas un Viņas Dēla sniegtās žēlastības!...

Cilvēka dzīvē arī sapņiem ir nozīme. Par to varam lasīt Bībelē. Un arī «Smelteros» Dievmāte sapnī pasaka, kad būs nākošā lielākā parādīšanās, un tā arī notiek...

Ko Dievmāte Genovefai sacīja?
... Latvijā dzīvojošajiem daudz kas labojams[] uz labo pusi, jālūdzas par tautu, jālūdzas par saviem bērniem, un - lai lūdzas par visiem bērniem, par visas pasaules jaunatni, Dieva žēlastība nepieciešama visai cilvēcei...

Dievmāte teikusi, ka vecāki, kas neaudzina kārtīgus, ticīgus bērnus, nebūs laimīgi nedz šajā, nedz arī citā valstībā... No strādāšanas svētdienās mūsu tauta nekļūs bagātāka, un, vissliktākais, ka no tā nebūs nekāda labuma mūžībā... Nebūs žēlastības tiem, kas strādās svētdienās... Visas nepiedienīgās un veselībai kaitīgās dzeršanas, neticība un mantkārība cilvēku vilina strādāt svētdienās. Slepkavības, vēl nedzimušo bērnu iznīcināšana, izlaidība un citi sātana iedvesmotie grēki ietekmē tāpat [kā ietekmē?? ]. Lielas briesmas slēpjas sātana viltībās, tāpēc, lai uzmanās cilvēki un cenšas sātanu atmaskot, sekojot Dievmātes ieteikumiem.

Reiz Dievmāte teikusi: - Labi, ka vēl ir, kas pie jums lūdzas, lūdzieties, jūsu tautai vajadzīgas lūgšanas, tad jūs tiksit glābti. Arī par savu tautu vajag lūgties. Lūdzieties vairāk tā uz augšu, pa pusi galvas tiesu vēl ir vajadzīgas lūgšanas, - tādu līdzību izteikusi Dievmāte, un ar roku tā parādījusi. - Ja cilvēki nezina, kas jādara, tad lai labojas, lai lūdzas, to spēj ikviens ticīgais un neticīgais. Lai lūdzas, Dieva žēlastība ir liela, Dievs nevienu negrib atstāt. Katram tā arī var būt sevišķa lūgšana, Dievs vēl var dāvāt sevišķu žēlastību nepiedzimušo bērnu nelaimīgajām dvēselēm, kam tika atņemta cilvēku žēlastība, laime piedzimt un dzīvot šajā pasaulē un ar savu dzīvi nopelnīt debesis... Tagad lai cilvēki lūdzas viņu vietā. Vissirsnīgāk jālūdzas tiem, kas tur vainojami...

Neaprakstāma ir Dieva žēlastība. Viņš ir gatavs piedot visiem un brīdina, lai šādus grēkus nepastrādā.

Cilvēce stāv Dieva milzīgās nopietnības un taisnības priekšā. Dievmāte atnāk to latviešu tautai pasacīt... Tā ir īpaša žēlastība. Kā mēs to pratīsim novērtēt? Dievmāte Latvijā parādās visu tautību pārstāvjiem, arī kāds krievu tautības cilvēks redzēja Dievmātes parādīšanos, un maldīgi būtu domāt, ka kāda cilvēka lūgšana netiek uzklausīta. Viņa aicina uz mieru, uz saticību un kārtīgu dzīvi, uz lūgšanu. Dievmāte apsolīja, ka šogad, 1987. gada pavasarī, parādīs kaut ko vairāk...

Dievmāti vienlaicīgi redzējuši vairāki cilvēki - gan Dievmāti ar Bērnu Jēzu, gan Dievmāti vienu, arī tādu kā Lurdas Dievmāte.

Dievmāti redzējuši arī bērni. Viena meitene tolaik mācījās astotajā klasē, otra - ceturtajā. Tajā reizē klāt bija arī priesteris.

No klātesošajiem viens[] Dievmāti parādīšanās laikā nav redzējis, kam iemesls varbūt bijis tas, ka viņš mīlējis pavairāk iedzert...

Līdz šim Dievmāti ir redzējuši trīs priesteri. Ne visi Viņu redz, kas šeit bijuši.

Gadās arī skauģi, kas runā naidīgi par to visu. Tā jau tas daudzviet pasaulē piedzīvots. Bet Preiļu rajona Pieniņi un «Smelteri» ir ikvienam sasniedzami, un tur var arī pabūt...

Vienā gadījumā Dievmāte pateikusi: ir labi, ka pie mums ļaudis strādājuši, lai būtu lūgšanu grāmatas, šie ļaudis tika uzslavēti.

Dievmāte atzīmējusi, cik derīgi bijuši Gorbačova centieni apvaldīt bezjēdzīgo dzeršanu.

Viņa ielūkojas mūsu dzīvē, mūsu sirdīs un dvēselēs - vēlas palīdzēt. Dievmāte vēlas, lai Genovefa, jeb kā vietējie saka Genīte, būtu par liecinieci tam, ko Viņa teikusi. Galvenā lieciniece, protams, ir Dievmāte pati...

Materiālu sakopotājam ir zināmas to cilvēku adreses, kas «Smelteros» bijuši Dievmātes parādīšanās reizēs un viņu atmiņu pieraksti.

Jānis Adams Drīksna


http://pie.daugavas.lv/

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv