www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiFragmenti no Paulu Koelju "Pjedro upes krastā es sēdēju un raudāju"08.09.2005
 

"Tā gudrība tiek attaisnota no visiem viņas bērniem.", Lūkas evanģēlijs, 7:35.

Reiz spāņu misionārs apmeklēja kādu salu, kur sastapa trīs acteku priesterus. Kā jūs lūdzat Dievu? - mācītājs jautāja. Mums ir tikai viena lūgšana, - atbildēja viens no priesteriem. - Mēs sakām: "Tu esi Trīs, un mēs esam trīs. Tad esi žēlīgs par mums." Skaista lūgšana, - misionārs atzina. - Taču tā nav gluži tāda, kādu Dievs vēlētos dzirdēt. Es jums iemācīšu daudz labāku lūgšanu. Svētais tēvs priesteriem iemācīja kādu katoļu lūgšanu un turpināja savas gaitas. Pēc vairākiem gadiem viņš ar kuģi devās atpakaļ uz Spāniju un pa ceļam vēlreiz apmeklēja salu. Jau iztālēm viņš pamanīja pludmalē priesterus un pamāja tiem. Priesteri tūlīt cēlās kājās un pa ūdens virsu devās pie mācītāja. Tēvs! Tēvs! - viens no tiem sauca tuvodamies kuģim. - Iemāci mums vēlreiz Dievam tīkamo lūgšanu! Mēs esam to aizmirsuši. - Tas nekas, - bilda misionārs, pārsteigts par redzēto brīnumu. Un lūdza Tam Kungam piedošanu par savu neapķērību, jo viņš nebija sapratis, ka Dievs runā visās valodās.

Šis nostāsts visnotaļ spilgti ilustrē to, ko esmu centies pavēstīt ar šo grāmatu. Mēs ļoti reti pamanām, ka neparastais ir tepat līdzās. Brīnumi notiek ik uz soļa, Dieva zīmes rāda mums ceļu, un eņģeļi lūgšus lūdzas lai tos uzklausa, - bet mēs nekam nepievēršam uzmanību, jo esam mācīti ievērot noteiktus likumus un rituālus, lai vērstos pie Dieva. Mēs atsakāmies saprast, ka Dievs ir tur, kur mēs Viņam ļaujam ienākt. Pievēršanās tradicionālajām reliģijām ir ļoti nozīmīga, tās sniedz mums iespēju dalīties lūgšanu un Dieva godināšanas pieredzē. Taču garīgā pieredze vispirms ir mīlestības īstenošanas pieredze, un mīlestībai nekādi likumi nepastāv. ...

...- Dievs tiešām ir mīlestība. Bet tiem, kas labāk izprot lietas būtību, Viņš ir Jaunava.

Es iesmējos pilnā kaklā. Kad atkal paskatījos uz draugu, viņš bija drūms un nopietns - jokiem te nebija vietas.

- Jaunava izprot pilnīgas atdošanās noslēpumu, - viņš turpināja. - Daudz mīlējusi un cietusi, Viņa mūs atbrīvo no sāpēm. Gluži tāpat, kā Jēzus mūs atbrīvoja no grēka.

- Jēzus bija Dieva Dēls. Jaunava bija parasta sieviete, kas bija svētīta Viņu nevainīgi ieņemt, - es atbildēju, cenzdamās nogludināt smieklu vētru un apliecināt, ka cienu viņa ticību. Par ticību un mīlestību nav jāstrīdas, jo sevišķi tik skaistā pilsētiņā kā šī.

... - Viņa taču bija parasta sieviete, viņai bija arī citi bērni. Bībelē rakstīts, ka Jēzum bijuši divi brāļi.

Kas attiecas uz Jēzus nevainīgo ieņemšanu, jārunā par ko citu - ar Mariju sākas jauns Dieva mīlestības laikmets, nākamais posms. Viņa ir kosmiskā līgava, Zeme, kas atveras debesīm un ļauj sevi apaugļot.

Tādējādi, pateicoties drosmei pieņemt likteni, viņa paver Dievam ceļu uz Zemi un kļūst Lielā Māte. ...

- Viņa ir Dieva sievišķā seja. Viņai ir pašai sava dievišķība.

... tev jāzina, ka šī sieviete - Dieviete, Jaunava Marija, jūdu Shechinah, Lielā Māte, Izīda, Sofija, kalpone un kundze - parādās visās reliģijās. Viņa ir bijusi aizmirsta, aizliegta un tērpta arvien citās drānās, bet viņas kults turpinājies no tūkstošgades uz tūkstošgadi un nonācis līdz mūsdienām.

Viena no Dieva sejām - tā ir sievietes seja. ...

- Viņa ir klāt Bībeles pirmajā daļā, kur Dieva gars lidinās virs ūdeņiem, un Viņš tos novieto zem un virs zvaigznēm. Tās ir Zemes un Debess mistiskās precības.

Viņa ir klāt arī Bībeles pēdējā daļā: "Un Gars un līgava saka: "Nāc!" Un, kas to dzird, lai saka: "Nāc!" Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.", Jāņa Atklāsmes, 22:17

- Kāpēc Dieva sievišķās sejas simbols ir ūdens?

- Nezinu. Bet viņa vienmēr izmanto ūdeni, lai parādītos. Varbūt tāpēc, ka Viņa ir dzīvības avots. Arī mēs rodamies ūdenī un pavadām tajā deviņus mēnešus.

Ūdens ir sievietes spēka simbols, tāda spēka, ko nespēj iegūt pat visizglītotākais un nevainojamākais vīrietis. ...

- Ikvienā reliģijā vai tradīcijā Viņa parādās savādāk - bet vienmēr parādās. Tā kā es esmu katolis, es Viņu uztveru kā Jaunavu Mariju. ...

 

http://tradition.lf.lv/

  

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv