www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Smuidra, Vitauts, Smuidris
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un Ceļinieki
Latvijas Roþkrustieðu mâjas lapa


Jautājumi Guntim Dišleram22.11.2004
Ko jūs domājat par okultismu, brīvmūrniecību, antroposofiju?

– Ko es tur daudz varētu domāt? Šādas kopienas eksistē, pieļauju, ka brīvmūrniecība mūsdienās aizvien vairāk tiek atšķaidīta, antroposofija saplūst ar kaut kādām surogātu plūsmām psiholoģijā. Mēs dzīvojam ļoti piedrazotā garīgajā un intelektuālajā vidē, kas pilna … ar viskautko! Paņemam (es ironizēju) no visa to labāko, bet pazaudējam konsekvenci domāšanā, un mūsu principi aizvien vairāk liberalizējas.

Pareizticībā bez visa cita mani valdzina principu skaidrība, nevis šauri sektantiski ierobežo, bet dod spēku iet aizvien dziļāk visā tajā galaktikas izmēru bagātībā.

Kur saskatāt pareizticības pārākumu?

– Atbildēšu īsi: septiņos sakramentos. Ja jūs, zināt, kas ir grēksūdze un sakramenti, tad esat uz pareizā ceļa, jo aiz grēksūdzes sakramenta un absolūcijas tūdaļ seko svētais vakarēdiens. Luterismā cilvēki nav orientēti tādai domāšanai attiecībās ar Dievu. Esmu mēģinājis Krusta baznīcā pieprasīt grēksūdzi, bet sasytapos ar lielu pretestību.

Runājot par pareizticību, Latvija vienmēr ir stāvējusi pareizticības vārtos. 1934. gadā čekas nežēlīgi noslepkavotais, tagad kanonizētais latviešu arhibīskaps Jānis Pommers bija saņēmis Maskavas Tihona svētību veidot Latvijā autokefālu latvisku pareizticīgo baznīcu. Tad sākās traki laiki, bet es zinu vīrus, kas aizvien latvisko Pareizticīgo baznīcu patur savās lūgšanās.

Vai tas nav grēks — mainīt ticību?

– Ja jūs ar ticību domājat reliģiju, tad pievienosities tai, kura droši vien sniegs atbildi uz šo jautājumu. Ja skatīsities atpakaļ: vai grēkoju pret ticību, kuru grasos pamest, tad, domāju, jautājums jums vairs nav aktuāls.

Kāpēc mācītāju vidū ir tik noraidoša attieksme pret ekumēnisko kustību. Vai tiešām nav pienācis laiks apvienoties visiem Dieva bērniem?

– Uz šiem jautājumiem negribu atbildēt gari. Tie ir teorētiski jautājumi, uz kuriem varat meklēt atbildes literatūrā. Manā skatījumā ekumēnisms ir fikcija. Es aiztaupīšu faktus, par ekumenismu praksē. Par to neviens mani nav pilnvarojis runāt. Punkts.

Vai nepieļauj, ka varētu tomēr pienākt brīdis, kad ticībā vienosies jūdi, kristieši, musulmaņi?

– Nē. Jo islāms vai jūdaisma ir kultūras parādības, Jautājums par attiecībām ar Dievu nav kultūras parādūba, tā ir eksistenciāla lieta, ko nevar «mantot» ar šādām vai citādām asinīm.

Vai, jūsuprāt, Latvijas baznīcās pastāv naudas un mantas kults.

– Redzi, tā formulētais jautājums skan ļoti asi. Es zinu, ka daudzām draudzēm iet grūti. Vairos teikt, ka to nosaka naudas kults. Runājot par Krusta baznīcas draudzi, o zinu vislabāk, tā ir viena tām, kurai nav nedz māsu draudžu, nedz nekustāmā īpašuma, ko varētu izmantot dievnama apsaimniekošanai. Mums nācās ļoti grūti gādāt līdzekļus, lai savestu kārtībā apkuri, plaisājošās sienas, ērģeles…

apollo.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv