www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiTRADĪCIJA - ĒTIKA - HUMĀNISMS23.01.2006

Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.(Latvijas Republikas Satversme).

Senais Mistiskais Rozes un Krusta Ordenis paziņo(AMORC):
AMORC bez šaubīšanās un atklāti nosoda visu, kas aizskar cilvēka cieņu, godu un īpašumu. Tas cīnās arī pret negodprātīgiem cilvēkiem, kuri nomelno filozofiskas un tradicionālas vērtības, kuri tās diskreditē sabiedrībā un pārvaldē.

Ordenis no jauna apstiprina savus sludinātos ētiskos principus:

1 – Apstiprināts atbilstoši likumam kā asociācija, ordenis pieļauj atskaitīšanos par savu darbu valsts pārvaldei.

2 – Tas realizē sabiedrības saliedēšanas darbu savas filozofijas jomā miermīlīgā formā un aizliedz jebkuras darbības, kas varētu radīt kaitējumu pastāvošajai kārtībai vai valstij.

3 - Tas saviem locekļiem neuzspiež dogmas vai vienu ideju un ciena reliģisku un filozofisku pārliecību daudzveidību.

4 – Tas aizliedz jebkuras politiska rakstura darbības vai diskusijas, ļaujot katram loceklim šajā jomā būt brīvam savā pārliecībā.

5 – Tas neizmanto nekādas pārliecināšanas vai prāta ietekmēšanas metodes, kuras var ietekmēt izvēles brīvību vai cilvēka gribu.

6 – Tas nekad saviem locekļiem nepasniedz kāda sava vadītāja domu vai ideju kā vienīgi patiesību.

7 – Tas katram savam loceklim dod pilnīgu brīvību – atstāt organizāciju jebkurā momentā bez jebkādām sekām.

8 – Tas pretojas jebkurai rasu vai etniskas segregācijas formai.

9 – Tas bargi nosoda bērnu iesaistīšanu organizācijā, tāpat kā jebkuru izglītības un audzināšanas likumu pārkāpšanu.

10 – Tas nespekulē ar draudiem par neizbēgamām apokaliptiskām traģēdijām) pasaules galu, kodolkaru, dabas katastrofām utt.) vai kontaktiem ar citplanētiešiem.

11 – Tas aizliedz jebkuru ļaunuma apoloģiju, nosoda pašnāvību un jebkuru citu vardarbības formu – kā individuālu, tā kolektīvu.

12 – Tas neuzmāc saviem biedriem kaut kādu īpašu dzīvesveidu, vienalga, vai tas būtu uztura režīms vai cita joma, un neiesaista seksuāla rakstura jautājumu diskusijās.

13 – Tas nekādā veidā nemudina savus locekļus saraut saites ar savām ģimenēm vai sociālo vidi.

14 – Tas ciena zinātni un medicīnu un nekad nemudina savus locekļus attiekties no tām.

15 – Tas nekad neliek saviem locekļiem atteikties no savu locekļu īpašuma vai ienākumiem un nodot tos organizācijas vadības rīcībā.

16 – Tas izmanto grāmatvedības uzskaiti, kura atbilst likumdošanai un iesniedz atskaites ekspertu kontrolei.

17 – Tam nav nekāda komerciāla mērķa un tas saviem locekļiem neprasa neko izņemot gada biedra naudas iemaksu, kas pieņemts kā norma jebkurā asociācijā.

18 – Tas no savām rindām izslēdz jebkuru locekli, kuram tiesa piespriedusi sodu par rīcību, kas pretrunīga morālei un kārtībai.

19 - Ētiskie principi mantoti no senajiem rozenkreiceriem, tas pastāv ar vienu mērķi – nodot savu tradicionālo mācību un saglabāt savus humānos ideālus.

Francija, Omonvila, 9 augusts 1999.gads.

 

www.amorc.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv