www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Sarmīte, Tabita
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiKā izvēlēties dziednieku29.11.2004
«Slimniekiem, cik spēšu un pratīšu, es došu tikai labas pamācības, kas nestu svētību un nedarītu viņiem nedz netaisnību, nedz ļaunumu.»
(No Hipokrāta zvēresta oriģinālā varianta.)

Pastāvīgi pieaugošajā tradicionālo un netradicionālo veselības aprūpes metožu klāstā orientēties kļūst arvien grūtāk. Ne visiem ir iespējams detalizēti iepazīties un zinātniski izvērtēt vienas vai otras metodes un tās praktizētāja plusus un mīnusus. Pilnīga formula, kas pasargātu no kļūdīšanās dziedinātāja izvēlē, neeksistē, taču uz pieredzes bāzes ir izkristalizējušies ieteikumi, kuri ir pieejami un izprotami katram. Šajā rakstā par dziedinātāju saukšu jebkuras uz veselības atgūšanu orientētas metodes pārstāvi – sākot no ūdens vārdotājiem, Dieva vārda izmantotājiem un … un beidzot ar psihologiem un profesionāliem ārstiem.

- Noskaidrojiet, ko tieši dziedinātājs piedāvā, un vai šis piedāvājums ir saskaņā ar to, ko jūs meklējat!

Uzmanieties no dziedinātājiem, kuri apsola brīnumus – kuri garantē, ka var atbrīvot jūs no jebkuras slimības!

Painteresējieties par dziedinātāja pieredzi, konkrētiem piemēriem! Vai ir kāds klients ar tādu pašu vai radniecīgu problēmu, kam attiecīgā dziedinātāja lietotā metode līdzējusi – tāds, ar kuru jūs pat varētu aprunāties un kam varētu uzticēties?

- Laicīgi noskaidrojiet dziedināšanas izmaksas! Pakalpojuma cena ne vienmēr ir dziedinātāja profesionalitātes rādītājs, un tos, kuri piedāvā savu palīdzību par ziedojumu (visbiežāk neprofesionāļi) vai elastīgas cenas, visdrīzāk nevada alkatības motīvi.

Šeit jāatceras, ka par dziedinātāja darbu IR jāmaksā: naudā vai graudā. Jo jābūt adekvātai enerģijas apmaiņai (nauda ir tikai viens no enerģijas veidiem, enerģijas mērs), lai klients nejustos palicis parādā vai kādā veidā enerģētiski sasaistīts ar pakalpojuma sniedzēju.

Turklāt: ja mēs saņemto nenovērtējam, tad tikpat nevērtīga (neefektīva) klientam var izrādīties arī saņemtā palīdzība. Neveiksmē vainojama tad būs nevis lietotā metode, bet klienta paša attieksme pret dziedinātāja darbu.

- Vērojiet, cik atvērts ir dziedinātājs uz jūsu jautājumiem! Abpusēja vienošanās ir nesavienojama ar slepenību. Jums maksimāli jāzina viss, kas saistās ar dziedinātāja filozofiju un praksi. Ja, piemēram, jūsu pasaules izpratne ir holistiska, diez vai jūsu vēlmes spēs adekvāti apmierināt speciālists bez izpratnes par cilvēku kā vienotu energoinformatīvu būtni – ar visām čakrām, enerģijas kanāliem, auru utt. Ja tomēr šādu speciālistu esat izvēlējušies, tad skaidri apzinieties, kur ir šī speciālista iespējamās palīdzības robežas, un trūkstošo meklējiet pie cita dziedinātāja.

Tā, piemēram, pēc salauztu kaulu fiksēšanas atrodiet kādu, kas varētu jums palīdzēt izdibināt traumas dziļāko nozīmi, pretējā gadījumā ir risks saņemt nākošo sāpīgo brīdinājumu).

- Pievērsiet uzmanību tam, ko dziedinātājs pats darījis sevis dziedināšanas un pilnveidošanas labā! Dziedinātājam jāattīsta savs veselums (no angļu wholeness – pilnīgums, vesels, nefragmentēts), lai viņš varētu būt par atvērtu kanālu brīvai enerģijas plūsmai. Man un maniem tuvākajiem kolēģiem vienmēr liek uzmanīties, piemēram, spēcīgas brilles. Kā var «mācīt citam dzīvot» cilvēks, kurš pats kaut ko nevar, negrib vai izvairās redzēt! (Mūsu apziņas problēmas vienmēr simboliski izpaužas mūsu fiziskajās problēmās; tas lasāms, piemēram, arī Lūles Vīlmas un Luīzes Heijas grāmatās.) Teiktais, protams, neizslēdz, ka kādā atsevišķā jomā šim pašam cilvēkam var būt brīnišķīga un vērā ņemama pieredze.

Dziedinātājs var palīdzēt tikai tiktāl, cik tālu viņš ticis galā ar sevi pašu. Viņš var būt jūsu ceļabiedrs un gids tikai līdz tai vietai, cik tālu nogājis šo ceļu pats. Sevis izzināšanas process iekļauj visus aspektus, tajā skaitā arī negatīvo pušu apzināšanos. Tieši šī iemesla dēļ daudzi patiesi dziedinātāji izvēlējušies garīgo ceļu.

- Uzmanieties no dziedinātājiem ar uzpūstu «ego»! Uzmanieties, ja kāds pieprasa no jums bezierunu pakļaušanos vai arī aizliedz jums apmeklēt citus speciālistus! Šāda veida prasības nāk no dziedinātāja ego (patības).

Dziedinošās attiecībās dziedinātājs kļūst par tiltu, saskares nodrošinātāju starp klienta garu, dvēseli un ķermeni. Dziedinātājs nerada izdziedināšanos. Ja viņš apgalvo, ka to dara, tas atkal ir viņa ego, kurš stājas ceļā.

Dziednieks, kurš apgalvo, ka viņš ir vienīgais kanāls kādai Augstākai Būtnei, padarīs jūs atkarīgus no sevis. Viņš nepalīdzēs jums atklāt augstāko gudrību un spēku pašam sevī.

- Labs dziedinātājs cenšas strādāt tā, lai «tiktu no jums vaļā», nevis lai jūs pie viņa nāktu atkal un atkal. Tā ir laba zīme, ja dziedinātājs jums iemāca metodes, kuras jūs varat lietot patstāvīgi. Savā dziedniecības darbā esmu pārliecinājusies, ka Visumā viss ir pārpilnībā. Pateicīgs klients pastāstīs par savu pozitīvo savu pieredzi tālāk, un tā dziedinātājam ir vislabākā reklāma.

Kādā seminārā uzdevu jautājumu tā vadītājam psihologam: «Vai jūsu pasniegtā metode var palīdzēt cilvēkam nokļūt līdz savas problēmas saknei un no tās atbrīvoties?» Saņēmu atbildi: «Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Ja jau es klientu atbrīvošu no viņa problēmas, tad viņš pie manis vairāk nenāks, un kā tad es nopelnīšu savu iztiku?» Domāju, šeit komentāri lieki.

- Izmantojiet mutisko informāciju! Apjautājieties uzticamiem cilvēkiem, vai viņi jums nevar ieteikt dziednieku!

Dažreiz perspektīvais dziednieks pats var sagādāt jums nepieciešamās rekomendācijas no citiem saviem klientiem. Šādā gadījumā, lai saglabātu klienta konfidencialitāti, dziedniekam vispirms jāpaprasa klienta atļauja to darīt.

Tas īpaši attiecas uz gadījumiem, kad dziednieks lepojas ar iespaidīgiem brīnumstāstiem – tad jābūt pateicīgiem klientiem, kuri labprāt ar jums aprunātos un dalītos savā pieredzē.

- Uzziniet, vai eksistē organizācija, kas kaut kādā veidā regulē jūsu izvēlēto speciālistu (biedrība, asociācija u.tml.).

Telefona zvans uz attiecīgo organizāciju var palīdzēt jums uzzināt, vai nepiedienīgas prakses dēļ šis speciālists nav no organizācijas izslēgts vai sodīts (kas tomēr bieži vien neapstādina speciālistu no attiecīgās prakses turpināšanas). Tajā pašā laikā fakts, ka dziednieks nepieder pie organizācijas, ne vienmēr nozīmē, ka viņam būtu kas slēpjams.

- Gadās, ka piederība pie organizācijas nebūt nenorāda uz speciālista profesionalitāti vai tā izvēlētās metodes nekaitīgumu: pārbaudiet un piedomājiet, kas jums tiek piedāvāts kā dziedinošs līdzeklis!

Var gadīties, ka instrukcijā rakstīts – kā blakusparādības iespējami «redzes traucējumi, tostarp refrakcijas pārmaiņas, redzes dubultošanās un ptoze, bradikardija, aritmija, hipotensija, ģībonis, sirds blokāde, smadzeņu asinsvadu bojājums, smadzeņu išhēmija, sirds labā kambara hroniska mazspēja, sirds plandīšanās, sirdsdarbības apstāšanās draudi, bronhu spazmas, elpošanas mazspēja, elpas trūkums, galvassāpes, vispārējs vājums, slikta dūša, reibonis, depresija» utt.

Tikko citēju Latvijas zāļu grāmatu 2000, kurā apkopota informācija par Latvijā reģistrētiem un izplatīt atļautiem zāļu preparātiem: izvēlējos pirmo piemēru, uz labu laimi atverot šo biezo sējumu un 830. lappusē izlasot oftensīna aprakstu.

Vai te nav pārkāpts Latvijas ārstu ētikas kodekss, kura 1. nodaļas 2. punktā rakstīts, ka ārsta galvenais pienākums ir rūpēties un aizsargāt cilvēku veselību un dzīvību? Vai arī Ženēvas deklarācijā pieņemtais pilnveidotais Hipokrāta zvērests, kurā cita starpā ir arī teikums «Mana pacienta veselība man būs vissvarīgākais nosacījums»?

Šādā gadījumā prasīties prasās secinājums par legalizētu kaitniecību. Taču tā jau ir daudz plašāka tēma, un tās iztirzāšana nav šī raksta mērķis.

- Starp dziedinātāju un klientu cirkulē spēcīga mīlestības enerģija, taču ievērojiet, ka tā ir garīgā, nevis fiziskā jeb seksuālā mīlestība. Ja ir radušās aizdomas šajā virzienā, bet neveidojas atklāts dialogs situācijas noskaidrošanai, iespējams, ka jums jāmeklē cits dziedinātājs.

- Ja jūtieties nedroši ar savu izvēlēto dziedinātāju, nebaidieties ņemt līdzi uz vizīti cilvēku, kuram uzticaties.

- Izziniet un iepazīstiet sevi! Vai jūs visu laiku nemeklējat dziedināšanu nepareizās vietās? Ir cilvēki, kas nebeidzami cirkulē no ārsta pie dziednieka, no lekcijas uz semināru vai darba grupu, tā vietā lai sameklētu spējīgu, redzošu, jutīgu un garīgi bagātu konsultantu.

Ignorētās psiholoģiskās problēmas vai zināšanu trūkums agri vai vēlu padarīs jūs par neētiska dziedinātāja upuri.

- Izvēloties dziedinātāju, uzklausiet savu intuīciju! Ja jūs tomēr kļūdījāties, atcerieties, ka jebkura jūsu dzīves situācija ir tikai un vienīgi jūsu apziņas spogulis. Ieskatieties tajā – kāda mācību stunda jums šajā situācijā bija jāapgūst!?

- Atcerieties par darbu ar apziņu! Uzmanieties no tiem, kas apsola jums kaut ko «noņemt» vai «pielikt».

«Noņemtais», ja to nepavadīs skaidra sitācijā apgūstamās mācību stundas apzināšanās, var atgriezties ar vēl smagākām sekām (spilgtākais piemērs ir metastāzes pēc vēža «pilnīgas» izoperēšanas, kas pēc savas būtības ir tikai manipulācija fiziskā līmenī).

«Pieliktais» var izrādīties SVEŠA informācija vai programma, kas ir disharmonijā ar jūsu pašreizējo garīgās evolūcijas līmeni Tā, piemēram, kundalini pacelšana garīgi tam vēl nenobriedušam cilvēkam var beigties pat letāli.

Katram no mums ir savs vienreizējs, individuāls attīstības ceļš ejams. Svarīgāk par visu ir atcerēties personīgo atbildību par savu veselību.

Jūs neesat spiesti palikt uzticīgi savam dziedinātājam, «lai kas arī nenotiktu». Dziedinātājs piedāvā vidi un līdzekļus, bet izvēle jāizdara jums pašiem – piedalīties piedāvātajās aktivitātēs, sekot dotajiem norādījumiem vai atvadīties. Uz spēles ir likta jūsu veselība un labklājība.

Atcerieties: ABSOLŪTI VISS, KAS AR JUMS NOTIEK, IR JŪSU VEIKTĀS IZVĒLES SEKAS, UN NEVIENS CITS PAR ŠO IZVĒLI NAV ATBILDĪGS.

Mūsu personīgā pieredze un apziņas līmenis nosaka mūsu izvēli.

Mēs visi izbaudām tikai savas izvēles rezultātus – gan dziedinātāji, gan dziedināmie.

Arī kļūdas ir pieredze, un tām ir vērtība mūsu garīgajā izaugsmē, ja no tām mācāmies.

Ja kaut kas jums nešķiet pareizs vai pieņemams, tas tiešām var būt nepareizs un nepieņemams.

Kas šķitis pieņemams vienā attīstības posmā, var izrādīties pat pilnīgi absurds citā.

Aelita Folkmane, Dziedinatajs.lv 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv