www.e-mistika.lv Šodien vārda dienu svin:
Gunārs, Vladimirs, Gunis
 
JAUNUMI
N-Latvija
Budisms
Kabala
Veselība
Rožkrustieši
Antroposofija
Brīvmūrniecība
Kristietība
Par mums
Arhīvs
* Bibliotēka
Domu nolasītājs
E-Mistērija
Lasītava
Takas un CeļiniekiAncient Mystical Order Rosae Crucis28.12.2006

AMORC ( Ancient Mystical Order Rosae Crucis)mācība ir balstīta uz pakāpenisku adepta pilnveidošanu. Monogrāfiju saturs pakāpeniski atklāj šīs mācības pamatus, kas pamatojas uz vienkāršiem, bet izsmeļošiem rozenkreiceru zinību skaidrojumiem. No pašas sākotnējās iepazīšanās ar šo mācību, rozenkreicers pievēršas mistiskiem principiem un likumiem, ar kuru palīdzību viņš var virzīt savas ikdienas dzīves apstākļus.

Šādā nozīmē Ordeņa monogrāfijas tomēr neietver sevī tīri spekulatīvas teorijas un dogmas. Nodotās zināšanas, tieši pretēji, ir pavisam praktiski pielietojamas konkrētai rīcībai, lai tiktu ietekmēti savas eksistences apstākļi.

Daudzi saprot misticismu kā pilnīgu absurdu vai arī kā dzīves ideālu, kas pamatojas uz materiālās pasaules noniecināšanu vai pat atteikšanos no tās. Bet tas ir maldīgs uzskats. Rozenkreiceru misticisms uzskata, ka cilvēka attīstībai sekmīgi jānorit kā garīgā, tā arī fiziskā plānā. Tādā veidā neviena cilvēciska būtne nevar gūt laimi, orientējoties tikai uz vienu no šīm pasaulēm, bet otru ignorējot. Rozenkreiceru mācības mērķis ir sasniegt tās sekotāju pilnīgu laimi.

Tādēļ AMORC mācība ietver gan mistiskas, gan pragmatiskas zināšanas, kuru galamērķis ir novest cilvēku līdz tai apziņai, ka pareizi virzīta doma spēj vadīt matēriju. Monogrāfijās ietvertās zināšanas sastāv gan no klasiskās zinātnes, gan arī no zināšanām, kas pamatojas mūsu tradīcijās. Tādējādi Ordeņa loceklis, attiecīgi pēc savas pakāpes, apgūst tās vai citas pamatzināšanas fizikas, ķīmijas, bioloģijas jomā, kā arī filozofiskās doktrīnas, kas tiek atklātas Iesvētīto aprindās jau gadsimtiem ilgi.
 
Faktiski šīs abas puses ir cieši saistītas, jo saskaņā ar senu atklāsmi – “kas ir augšā, tas arī ir apakšā”. Un nevar izprast metafiziskās pasaules likumus, neizstudējot fiziskās pasaules pamatprincipus. Ar to tiek izskaidrots tas apstāklis, ka pagātnes ievērojamākie mistiķi tai pašā laikā ir bijuši slaveni zinātnieki. Viņi saprata, ka neredzamās pasaules sapratne sākas ar redzamās pasaules novērošanu un analīzi.
Noslēdzot šo īso ieskatu rozenkreiceru mācībā, apstāsimies pie tā nosacījuma, ka šīs mācības apgūšanā nav vajadzīga īpaša sagatavošanās. Tā ir sastādīta un pasniegta tādā veidā, ka jebkurš, kas interesējas par savu un pasaules būtību misticismu, var to saprast. Tomēr Noslēpumu izzināšana nekad nav bijusi domātāju īpaša privilēģija.
Prakse pierāda, ka sava vārda cienīga rozenkreicera īstenā vērtība pastāv viņa sirds gudrībā. Tas, protams, nenozīmē, ka rozenkreiceru mācībai nav intelektuāla pamata un ka netiek izmantoti kultūras sasniegumi. Tas tikai nozīmē, ka tā dod priekšroku tiem likumiem un principiem, kuriem vajadzētu sekot jebkuram cilvēkam, kurš vēlas sasniegt laimi savā dzīvē, vienlaicīgi darot laimīgus arī citus.Un šo likumu pielietošana vispirms ir atkarīga no garīgām vērtībām, bet ne no intelekta, lai cik tas arī nebūtu liels. Tāpēc rozenkreiceru mācības monogrāfijas ir uzrakstītas ļoti saprotamā valodā un tajās nav pārgudru spriedelējumu, kuri nobāl lielo dzīves patiesību vienkāršības priekšā.

Izglītība, kuru pašlaik sniedz mācību iestādes, praktiski pilnībā nepievērš uzmanību cilvēka divpusīgajai dabai. Tā ir virzīta tikai, lai attīstītu racionālā veidā uztveramās objektīvas prāta spējas. Akadēmiskā izglītība tiecas vispirms attīstīt intelektu, lai sekotu sabiedrības uzskatam, ka cilvēka labklājība balstās tā spējā domāt. Tāda lietu izpratne ir nepilnīga. Saskaņā ar to cilvēka eksistences būtība sastāv no intelekta pilnveidošanas.

Bet kurš var pateikt, ka tā ir pilnība?

Saprāts ir tikai līdzeklis, kas ir dots cilvēkam, lai formulēt noteiktu informāciju vai materiālu, piemēram, iepazīstot savu iekšējo pasauli. Tomēr cilvēka patiesās dabas būtības pamats ir meklējams bezapziņā un sastāv no zemapziņas bezgalīgajām iespējām. Šis ir cēlonis, kādēļ AMORC mācība, dažādi attīstot cilvēka objektīvās un subjektīvās spējas, tomēr īpašu uzmanību pievērš tieši cilvēka dvēseles spēju attīstībai.
Galvenais, kā uzsver mūsdienu rozenkreiceri, ir pozitīva, uz mieru un harmoniju pasaulē vērsta domāšana. Tas nepārprotami teikts 2001. gadā publicētajā Trešajā manifestā.

http://www.rozenkreicers.lv/ 

Kopējot ievietoto informāciju, lūgums pievienot linku uz www.e-mistika.lv